Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Beton, malty, omítky

Aktuálně z oboru beton

V současnosti v oblasti betonového stavitelství se vyskytují betony pod různými názvy jako např. vláknobetony, drátkobetony, textilbetony apod. Nové názvy uvedených betonů odpovídají užitým názvům inertních komponentů, které se přidávají do struktur běžných betonů. Cílem vložených komponentů je zpravidla ztužit strukturu betonu, případně nahradit klasické vyztužení. Protože v některých případech charakteristiky těchto betonů předčí charakteristiky současně vyráběných betonů, je obecnou snahou tyto nové typy betonů zavést co nejrychleji do praxe. Rozhodují o tom především získané kladné efekty (např. finanční, výrobní, trvanlivostní apod.), které se užitými inertními složkami získají.

Do struktury betonu, které mají cementovou matrici lze zapracovat jakékoliv inertní komponenty. Otázkou vždy zůstane, jaké budou výsledné fyzikálně-mechanické vlastnosti těchto betonů, které rozhodují o využití vytvořeného kompozitu - nového betonu v praxi.

Základem pro navrhování uvedených betonů musí být jejich klasifikace do pevnostních tříd, obdobně jako je tomu u běžných betonů. Zatím je v této oblasti absence předpisů, které by sjednotily metodiku jednotné klasifikace. Existuje sice celá řada firemních a národních předpisů pro zkoušení a navrhování uvedených betonů, které však zpravidla slouží pouze ke konkrétnímu/jedinému účelu (např. pro navrhování průmyslových podlah). V České republice budou v tomto roce vydány tři normy, kterými lze klasifikovat uvedené betony do pevnostních tříd:

  • ČSN P 73 2450 - Vláknobeton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda,
  • ČSN P 73 2451 - Vláknobeton - Zkoušení čerstvého vláknobetonu,
  • ČSN P 73 4252 - Vláknobeton - Zkoušení ztvrdlého vláknobetonu.

Uvedené normy řeší základní technologické otázky pro čerstvý a ztvrdlý beton a mají obecný charakter (mohou být jimi posuzovány jak betony hutné, tak betony mezerovité a lehké).
Výše zmíněné normy, předkládané technické veřejnosti, by měly přispět k rychlejšímu zavedení těchto nových betonů do praxe.

Autoři: Ing. Václav Ráček, doc. Ing. Jan Vodička, CSc., ČVUT Praha, fakulta stavební, katedra betonových a zděných konstrukcí.

Platné základní normy pro beton a malty

ČSN EN 206 (732403) Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda ... zobrazit více

ČSN EN 998-1 ed. 2 (722401) Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malty pro vnitřní a vnější omítky ... zobrazit více

ČSN EN 998-2 ed. 2 (722401) Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění ... zobrazit více
Mohlo by vás zajímat


19.5.2024Wienerberger s.r.o.
Stavba domu je jako skládačka. Vše musí perfektně zapadnout, aby stavba co nejlépe fungovala, od stability konstrukce až po ekonomiku bydlení. Je důležité neuvažovat nad kroky zvlášť, ale celistvě. Investoři často staví svůj dům pouze jednou v životě, a tak snadno na některé kroky zapomenou či si neuvědomí jejich návaznost. Od toho jsou tu potom služby architektů a projektantů, kteří jim pomohou mít vše pohromadě a vyvarovat se chybám. Významnou roli hraje také výběr stavebního materiálu, který musí korespondovat s typem domu.
15.5.2024Sto s.r.o.
Šaty a fasády mají mnoho společného. Na rozdíl od módní policie jsme ovšem nehledali poklesky ve vzhledu fasád, ale naopak jsme vybrali zajímavé příklady škol, knihoven a jiných center vzdělání, které i díky fasádě dobře vypadají a slouží potřebám veřejnosti.
13.5.2024Ing. Milan Meruňka, Ing. Martin Ťažký, prof. Ing. Rudolf Hela, CSc.
Recenzovaný Tento článek se zabývá možnou kombinací vysokoteplotního úletového popílku s fluidním úletovým popílkem. Cílem tohoto experimentu je ověřit vliv kombinace těchto dvou vedlejších energetických produktů nejen na parametry cementové malty v čerstvém stavu, ale zejména na její mechanické parametry ve ztvrdlém stavu.
Realizace BAUMIT – rodinný dům
4.5.2024Baumit, spol. s r.o.
Obal prostě prodává, říká známá obchodní poučka, která samozřejmě platí i ve stavebnictví. Je to také důvod, proč stavebníci věnují finální podobě fasády rodinného domu velkou péči. A výrobce stavebních materiálů Baumit jim nabídkou svých prémiových omítek volbu značně ulehčuje.
Při plánování rekonstrukce nebo výstavby nových budov pro vzdělávání je nejdůležitější myslet na blaho jejich budoucích uživatelů, tj. studentů a zaměstnanců školy, školky nebo univerzity.
22.4.2024Sto s.r.o.
Architekti a projektanti čelí při navrhování moderních vzdělávacích institucí náročnému úkolu. Školy nejsou jen místa pro předávání informací, ale formují budoucnost svých uživatelů. Prozkoumejte 5 klíčových faktorů, které zajistí, že nové či rekonstruované budovy škol splní současné požadavky.
22.4.2024Ing. Tomáš Melichar, Ph.D., Ing. Silvestr Vasas, Ing. Šárka Keprdová, Ph.D., doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc.
Recenzovaný Článek prezentuje výzkum zaměřený na studium chování a vlastnosti dřevocementových kompozitů při změnách vzdušné vlhkosti. Chování a výsledné změny vlastností při kolísání vzdušné (relativní) vlhkosti jsou výrazně ovlivněny obsaženými třískami. Třísky jsou při výrobním procesu mineralizovány, resp. stabilizovány. Vedlejší produkt (částicová směs) vznikající při výrobě cementotřískových desek, který byl využit pro modifikaci složení kompozitů, obsahoval již jednou mineralizované smrkové třísky (tj. stabilizovaných vlastností a struktury).
9.4.2024LIAPOR | Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
Objevte jednoduchý způsob, jak si na zahradě, na dvorku před domem nebo dokonce i v městském parku či na náměstí postavit designové lavičky, vysoké květináče, bylinkovou zahrádku, zpevněný svah a další sestavy jen s jedním prvkem. Inspirujte se vzorovými sestavami prvku Playstone, nebo si vymyslete vlastní.
25.3.2024Ing. Petr Šperling, prof. Ing. Rudolf Hela, CSc.
Recenzovaný Tento článek se zabývá možností posouzení k-hodnoty elektrárenského popílku pomocí trvanlivosti. Pro cementové malty s náhradou 10, 20 a 30 % portlandského směsného cementu elektrárenským popílkem byly stanoveny pevnosti v tlaku, indexy účinnosti, hloubka průsaku talkovou vodou a hloubka karbonatace pro stáří 7, 28, 60 a 90 dní. Pro jednotlivé náhrady cementu byly pro dané stáří stanoveny k-hodnoty pomocí vztahu vodního součinitele a pevnosti v tlaku. Dle výsledků zkoušek trvanlivosti byly posouzeny stanovené k-hodnoty a byly určeny k-hodnoty, které jsou bezpečné pro použití elektrárenského popílku v agresivním prostředí XC a XD.
5.2.2024prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav betonových a zděných konstrukcí
Recenzovaný V příspěvku je popsána metoda stanovení základních charakteristik zdiva v případě, že nelze provést zkoušky podle příslušných zkušebních norem, což je způsobeno v popisovaném případě zejména velikostí zdicích prvků. Byl proveden průzkum konstrukce, odběr vzorků (které nebylo možno odebrat ve velikosti předepsané např. ČSN EN 1052) a byla provedena velkoplošná zatěžovací zkouška v laboratoři postavené stěny. Následně byly charakteristiky zdiva verifikovány jak výsledky velkoplošné zatěžovací zkoušky, tak i numerickou simulací.
29.1.2024Mgr. Patrik Majringer, Martin Kubín
Jedním z trendů moderního stavebnictví je znovuobjevování tzv. tradičních stavebních materiálů, které v hojnosti používali naši předkové. V kombinaci s moderními materiály či technologiemi zpracování nabízejí řešení složitých projektů, vyžadujících skloubení několika materiálových vlastností dohromady, a vytvářejí tak na stavebním trhu nové portfolio, které má stále více příznivců, nejen u alternativně smýšlejících lidí, ale i u odborné veřejnosti.
12.1.2024SAINT-GOBAIN EASTERN EUROPE
Početná rodina Čisteckých našla své vysněné bydlení v moderní dřevostavbě na píseckém předměstí. Dřevostavba navržená s cílem poskytnout rodině maximální komfort a užitek se pyšní pečlivě zvolenými stavebními materiály, poskytuje zdravé ovzduší, příjemné klima v zimě i v létě a využívá hned několik technologických vychytávek, jako jsou fotovoltaické panely či rekuperační systém upravující vnitřní teplotu bez využití externí energie.
13.12.2023Heidelberg Materials CZ, a.s.
Jako již převážná většina zemí, ve kterých Heidelberg Materials působí, se i my, společnosti, které jste dosud znali jako členy skupiny HeidelbergCement (nyní Heidelberg Materials), připojíme k nové politice skupiny – vytvoříme globální značku a vizuálně se sjednotíme pod společné logo Heidelberg Materials.
12.12.2023LIAPOR | Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
Dlouhodobá situace na realitním i hypotéčním trhu spojená s vysokou inflací směřuje většinu lidí toužících po vlastním domě k úspornějším řešením. Proto se dostávají na výsluní menší a levnější modulové domy. Ne vždy si však stavebníci uvědomují, že některé z „levných“ stavebních systémů nemusí být určené pro dlouhodobé užívání a často je lze využít jen jako provizorní řešení bydlení na přechodnou dobu. Dům jedním tahem ale nyní nabízí modulové domy z Liaporbetonu, které jsou dostupné i při zachování vysokých standardů kvality a dlouhé životnosti. Navíc je lze postupem času rozšiřovat o další moduly.
Jiří Heger a Jan Štěpán, PROPASIV. Zdroj: estav.tv
8.12.2023redakce
Tepelný most nebo také tepelná vazba je místo, kde konstrukcí domu uniká více tepla než v ostatních místech tepelné obálky objektu. Jsou nedílnou součástí každé konstrukce a není možné se jim zcela vyhnout. Dobrá zpráva je, že je lze redukovat na minimum, aby jejich vliv byl co nejmenší a nezpůsoboval žádné funkční poruchy. O tepelných mostech a jejich eliminaci prostřednictvím řešení PROPASIV® jsme si povídali s pány Jiřím Hegerem a Janem Štěpánem.
Strojní aplikace omítky
2.12.2023Baumit, spol. s r.o.
Různé typy a velikosti staveb, odlišné rozsahy prací při stavebních realizacích či specifické požadavky na konkrétní projekt vyžadují dnes více než kdy jindy možnost ručního, ale i strojního zpracování stavebních materiálů. Výrobce Baumit jde v tomto duchu s dobou.
Konference Požární bezpečnost staveb 2023 TZB-info
22.11.2023Ing. arch. Oldřich Rejl, Ing. Petr Bohuslávek
Navrhování výškových dřevostaveb se začíná prosazovat i v České republice. Ve fázi přípravy nebo realizace je několik bytových domů. S poptávkou sílí i odborná debata o podobě předpisů pro navrhování. U vyšších budov na bázi dřeva se v případě nosné konstrukce často jedná o kombinaci s železobetonem a s nehořlavými materiály. Druhý fenomén, který je pro stavebnictví i hasiče aktuální, je elektromobilita. Jak se hasí elektromobil v podzemních garážích? A jaké jsou představy o zajištění bezpečnosti evakuace a zásahu v hromadných garážích? Odpovědi přinesla konference Požární bezpečnost staveb 2023, kterou pořádal portál TZB-info.
21.11.2023KM Beta, a.s.
Nic nepodcenit, nelitovat času. Případná chyba se totiž s vámi povleče, starosti budete mít doslova až po strop. Pro kvalitně realizované stěny je založení první řady zdiva naprostý základ. Pokud v této fázi nebudete pečliví, po pár řadách se už problém začne rýsovat zřetelně. Ale kdo se bojí, nesmí na stavbu. Přehledně si ukážeme, jak v postupovat, aby se vám zdilo hladce.

TABULKY & VÝPOČTY


KALENDÁŘ AKCÍ


NEJČTENĚJŠÍ


Partneři - Hrubá stavba


VIDEA 
 
Reklama