Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Normy a právní předpisy

26.1.2023Mgr. Natálie Cmíralová, koncipientka, PRK Partners, s.r.o., advokátní kancelář
V rámci spolupráce s portálem epravo.cz klademe otázky, které se týkají stavební tematiky a stavebního práva. Tentokrát jsme se zeptali na právní odlišnosti výkladu v oblasti zápisu nemovitosti. Rozpor mezi teorií a praxí totiž často přináší zamítavá rozhodnutí katastrálních úřadů ve vkladových řízeních a neúspěšná obrana účastníků těchto řízení před soudem.
18.1.2023Mgr. Viktor Kalabza, KVB advokátní kancelář s.r.o.
V rámci spolupráce s portálem epravo.cz klademe otázky, které se týkají stavební tematiky a stavebního práva. Tentokrát jsme se zeptali na to, jak k těmto situacím přistupuje současný občanský zákoník a jak k nim přistupoval občanský zákoník předchozí, ve kterých případech se použije „nová“ a ve kterých stará právní úprava, a zda a kdy lze využít institut přestavku i pro „nadstavky“ a „podstavky“…
11.1.2023Mgr. Barbora Šustrová, Mgr. Ing. Martin Mikulka, act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.r.o.
V rámci spolupráce s portálem epravo.cz klademe otázky, které se týkají stavební tematiky a stavebního práva. Tentokrát se stručně vracíme k současné zákonné úpravě práva stavby a zejména se zaměřujeme na problematické otázky, které mohou v praxi při využití práva stavby nastat, ale jejichž řešení často explicitně ze zákona nevyplývá či není možné jej ze zákona bez dalšího vyčíst.
30.12.2022Vlastimil Růžička, redakce
Článek vychází z dostupných analýz z konce roku 2022, kdy na český průmysl plně dopadly problémy v podobě nejistých, zpožděných a drahých dodávek, vysokých cen energií a rekordně vysoké míry inflace. Je patrné, že řada segmentů průmyslu již stagnuje nebo se ve svém výkonu propadá a další krize očekává v roce příštím.
25.12.2022JUDr. Jiří Kubík, MBA, vedoucí oddělení odvolání a stížností odboru stavebně správního města Plzně
Ve spolupráci s portálem epravo.cz klademe renomovaným právníkům otázky, které se týkají stavební tematiky a stavebního práva. Tentokrát se budeme věnovat novele stavebního zákona, která kromě jiného řeší i podobu systému stavebních úřadů.
18.12.2022Mgr. Tomáš Markvart, právní koncipient, JUDr. David Mašek, Ph.D., advokát, Mašek & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
V rámci spolupráce s portálem epravo.cz klademe otázky, které se týkají stavební tematiky a stavebního práva. Tentokrát jsme se zeptali na nejčastější spory v rámci stavební přípravy a realizace staveb, a sice na právní povahu účelových komunikací, jakožto nezbytných součástí zamýšlených staveb.
12.12.2022Česká agentura pro standardizaci
Konference BIM 2023 představí plány České agentury pro standardizaci na další roky v realizaci Koncepce zavádění metody BIM v Praze 26. ledna 2023. Jedinečná šance seznámit se s pohledem českých i evropských odborníků na využití metody BIM v každodenní praxi veřejné správy i soukromých subjektů.
6.12.2022Česká agentura pro standardizaci
Za vznikem mezinárodního klasifikačního systému CCI stálo především Estonsko (Construction Information Foundation) a Česko (Česká agentura pro standardizaci).
5.12.2022Ing. Petr Suchánek, H INFRAM, a.s., Praha
Příspěvek seznamuje s analýzou činnosti technického dozoru v praxi, a to včetně volby smluvních podmínek FIDIC využitých v rámci významných dopravních staveb pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, které byly zahájeny nebo realizovány v období 2020–2021. Cílem je objasnit, popsat náplň a povinnosti technického dozoru při vykonávání této funkce, která se netýká pouze fyzické kontroly prací na stavbě, ale skládá se i z mnoha druhů administrativních činností.
13.11.2022Mgr. Bc. Jana Holcnerová, advokátní koncipientka, Invicta, advokátní kancelář
Na základě poptávky čtenářů zveřejňujeme ve spolupráci s právní kanceláří Invicta třídílný seriál o územím plánování. Věříme, že můžeme pomoci s plánováním jak obcím, které se chystají k úpravám, tak stavebníkům a developerům, kteří své plány potřebují sladit s územní regulací. Třetí závěrečný díl se týká námitek a připomínek k územnímu plánu.
19.10.2022Mgr. Bc. Jana Holcnerová, advokátní koncipientka, Invicta, advokátní kancelář, s.r.o.
Na základě poptávky čtenářů zveřejňujeme ve spolupráci s právní kanceláří Invicta třídílný seriál o územím plánování. Věříme, že můžeme pomoci s plánováním jak obcím, které se chystají k úpravám, tak stavebníkům a developerům, kteří své plány potřebují sladit s územní regulací. První díl se týká nástrojů, úkolů a cílů celého procesu.
2.10.2022Mgr. Milan Prieložný, advokát, Mgr. Pavel Kubíska, advokátní koncipient, INVICTA, advokátní kancelář, s.r.o.
V rámci spolupráce s portálem epravo.cz klademe otázky, které se týkají stavební tematiky a stavebního práva. Tentokrát jsme se zeptali na výškovou regulaci budov na území hlavního města Prahy, a s tím související problematiku Pražských stavebních předpisů.
Ukázka zpracovávaného projektu: vykreslení potrubních rozvodů (CADKON+ MEP) a dimenzování (PROTECH)
7.9.2022GRAITEC s.r.o.
Pro projektanty vytápění jsme připravily on-line seminář se zaměřením na konkrétní postupy při zpracování výkresové projektové dokumentace včetně výpočtů tepelných ztrát, výkonů, dimenzování a zaregulování. Účast na semináři je ZDARMA a jako přednášející bude zástupce společnosti GRAITEC (Marek Mašek) a PROTECH (Zdeněk Ryšavý).
5.9.2022Ing. Vladimír Veselý, Svaz výrobců betonu ČR
V článku je představen systém norem v oboru beton definovaný v normě ČSN EN 206+A2. Zabývá se jednotlivými skupinami norem a uvádí jejich aktualizace v posledních letech s uvedením rozdílu oproti předcházejícím verzím.
21.8.2022Mgr. Šárka Valášková Zaplatílková, advokátní koncipientka, HAVLÍČEK & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.
Ve spolupráci s portálem epravo.cz klademe otázky, které se týkají stavební tematiky, katastru, územních plánů i právních vztahů k pozemkům. Tentokrát se budeme věnovat objasnění zákona o pozemkových úpravách, od jejich zahájení, vymezení účastníků až k průběhu celého řízení.
7.8.2022Mgr. Pavel Černý, Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Ve spolupráci s portálem epravo.cz publikujeme názory právníků na novelu stavebního zákona. Začátkem dubna zveřejnila ministerstva pro místní rozvoj a životního prostředí návrh věcné novely nového stavebního zákona a zároveň také návrh zákona o jednotném povolování v oblasti ochrany životního prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. Jaká úskalí přinášejí tyto změny?
Reklama

TABULKY & VÝPOČTY


KALENDÁŘ AKCÍ


NEJČTENĚJŠÍ


Partneři - Hrubá stavba


VIDEA 
 
Reklama