Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Terasy a zpevněné plochy

Zásady pro tvorbu skladeb teras

 • Projektant terasy musí spolupracovat od začátku projektování se statikem.
 • S investorem je třeba zvolit typ dlažby, příp. nášlapné vrstvy a tomu přizpůsobit návrh skladby terasy.
 • Je nutné vytvořit výškový schod v horním líci vodorovné nosné konstrukce v přechodu skladby terasy na skladbu podlahy interiéru (skladba terasy má vždy větší mocnost než skladba podlahy v interiéru).
 • Hlavní a pojistná hydroizolace vždy povlaková, ve spádu a odvodněná. Spád povlakové hydroizolace min. 1°, typ povlaku a způsob odvodnění viz níže.
 • Na hlavní hydroizolaci vždy kluzná vrstva. Kluzná vrstva minimalizuje účinky dilatačních a jiných pohybů podkladu na hydroizolační vrstvu.
 • Pokud je nad hydroizolací navržena betonová vrstva, pak se nad hydroizolaci umisťuje drenážní vrstva. Drenážní vrstva odvádí vodu z povlakové hydroizolace. Je tak sníženo její hydrofyzikální namáhání a umožněno lepší vysychání vrstev nad hydroizolací.
 • Hydroizolace se zatahuje až do interiéru v detailu u dveří.
 • Pokud je ve skladbě roznášecí deska, tak vždy vyztužená, z betonu třídy alespoň C 20/25, minimální tloušťka 50mm.
 • Betonovou mazaninu je nutné vždy dilatovat. Spárořez v betonu přenést i do spárořezu dlažby.
 • Povrch betonu se chrání nátěrem proti vodě (krystalizační nátěr, biochemicky modifikovaná ochrana betonu, hydroizolační stěrka). Touto vrstvou ale nelze nahradit hlavní hydroizolační systém terasy. K dohledu nad realizací doporučujeme přizvat technika dodavatele materiálu.
 • Terasu doporučujeme dokončit až po ostatních pracech (zateplovaní systém, omítky, parapety, výplně zábradlí, apod.).
 • Pro spolehlivý detail vstupu na terasu se předepisuje práh výšky min. 5 cm, nebo rozdíl výšek nášlapných vrstev terasy a podlahy v interiéru min. 5 cm. Pokud nelze vytvořit práh výšky min. 5 cm, navrhuje se v detailu vstupu sběrný žlábek odvádějící vodu z detailu přímo do drenážní vrstvy. Snižuje se tak namáhání detailu stékající a odstřikující vodou. Vzhledem k tomu, že mocnost vrstev terasy je podstatně větší než vrstev podlahy, musí být nosná konstrukce realizována s rozdílnou výškou horního líce v interiéru a exteriéru nad srovnávací rovinou.

Mohlo by vás zajímat


18.12.2022Mgr. Tomáš Markvart, právní koncipient, JUDr. David Mašek, Ph.D., advokát, Mašek & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
V rámci spolupráce s portálem epravo.cz klademe otázky, které se týkají stavební tematiky a stavebního práva. Tentokrát jsme se zeptali na nejčastější spory v rámci stavební přípravy a realizace staveb, a sice na právní povahu účelových komunikací, jakožto nezbytných součástí zamýšlených staveb.
Terasové dosky Terafest®, výrobca WPC – Woodplastic.
4.11.2022Woodplastic Slovakia s.r.o.
To, že by terasa mala vydržať dlhú dobu funkčná, bezpečná a atraktívna, berieme už ako úplne samozrejmú vec. O to väčší dôraz sa dnes kladie na jej ďalšie prednosti, ako je odolnosť, minimálna náročnosť na údržbu alebo šetrnosť voči životnému prostrediu a zdraviu užívateľov.
26.10.2022STONE & BRICK GALLERY s.r.o.
Dlažba, zejména ta keramická, je díky svým vlastnostem ideální volbou pro realizaci terasy. Její životnost či náročnost údržby však závisí nejen na kvalitě materiálu, ale také způsobu pokládky. Venkovní keramické dlažby lze totiž pokládat dvěma způsoby – klasicky lepením, nebo suchou cestou (do štěrku, nebo na terče). Přinášíme vám přehled hlavních výhod i nevýhod obou postupů.
Obkladové profily Terafest®, výrobce WPC – Woodplastic, realizace Nigérie
5.10.2022WPC - Woodplastic a.s.
Dřevoplastová prkna se nejčastěji uplatňují v exteriérech rodinných domů v podobě teras, plotů nebo obkladů stěn. V porovnání s výrobky ze dřeva nabízí neporovnatelně větší odolnost a násobně delší životnost při výrazně nižší náročnosti na údržbu.
Terasové dosky Terafest®, výrobca WPC – Woodplastic
15.9.2022Woodplastic Slovakia s.r.o.
Český výrobca a dodávateľ kompozitných terás, spoločnosť WPC – Woodplastic, poskytuje na svoje dosky Terafest® záruku až 25 rokov. Podmienkou uznania garancie je správna inštalácia dosiek. Montáž novej terasy môžete zveriť profesionálom alebo ju vykonať svojpomocne. Vďaka prehľadnému inštalačnému manuálu a systému na pokládku dodávaného priamo výrobcom to zvládnete.
12.9.2022Ing. Martin Ťažký, prof. Ing. Rudolf Hela, CSc., Ing. Michaela Hubertová, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců
Podkladní vrstvy pochozích a pojížděných konstrukcí pozemních komunikací obvykle sestávají ze stabilního podloží disponujícího dostatečnou únosností pod samotnou povrchovou vrstvou ve formě betonových krytů nebo skladby z prefabrikovaných dlažebních prvků. Tyto podkladní vrstvy jsou nejčastěji pro svou únosnost vyráběny technologií směsí kameniv stmelených cementem. Stále aktuálnější téma hospodaření s dešťovou vodou přináší možnosti pro výstavbu vodopropustných skladeb s retenční schopností. Retenční schopnost takové konstrukce může být zajištěna v ideálních podmínkách touto podkladní částečně propustnou a absorpční vrstvou při neměnnosti jejich mechanických parametrů. V rámci experimentu byla ověřena možnost výroby podkladních vrstev stmelených cementem za použití lehkých pórovitých kameniv na bázi expandovaných jílů. Vysoká nasákavost použitého druhu kameniva je dobrým výchozím bodem ke zvýšení retenční schopnosti celého systému.
4.9.2022Ing. Eva Mačurová MBA, Ing. Vlastimil Vala, CSc., Ing. Augustin Sadílek, VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství, Ing. Filip Hakl, Státní pozemkový úřad v Praze, Oddělení tvorby cen a verifikace
Příspěvek, který byl v plném znění publikován na XXX. Mezinárodní vědecké konferenci soudního inženýrství ExFos 2022 se ve své zkrácené verzi zamýšlí nad tím, jaké existují možnosti, aby užitky přírodních zahrad mohly být ohodnoceny i finančně, včetně přínosu pro stavby i pozemky samotné.
12.8.2022STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
Centrum vzdělávání ve stavebnictví zve širokou odbornou veřejnost na školení, která pořádá ve 2. polovině roku 2022. Témata budou: dřevěné a keramické podlahy a mazaniny, zákon o vodovodech a kanalizacích a akce k povolování, realizaci a užívání staveb.
27.7.2022MEA Water Management s.r.o.
Při rekonstrukcích mostů je možné využít prefabrikovaných konstrukčních panelů z polymerického betonu. Tyto prvky, které fungují jako ochranné mostní římsy, slouží současně i jako ztracené bednění při lití betonu.
25.7.2022Schöck-Wittek s.r.o.
Schöck Isokorb® XT/T typ K-ID vám nabízí zcela nové možnosti díky časově flexibilní instalaci balkónu. Systémovým řešením lze následně ukotvit prefabrikované balkóny, lodžie, pavlače nebo markýzy k novostavbě.
27.6.2022prof. Ing. Peter Turček, PhD., doc. Ing. Monika Súľovská, PhD., Stavená fakulta STU, Bratislava, Katedra geotechniky
Stále častejšie sa opakujúce vysoké hladiny rieky Dunaj si vynútili chrániť Bratislavu pred povodňami. V západnej časti mesta bolo potrebné zabezpečiť utesnenie navážok nachádzajúcich sa tesne pri brehu Dunaja. Realizované tesniace práce nezohľadnili skutočné vlastnosti podložia. Príspevok sa v prvej časti venuje skutkovému stavu na lokalite a nedostatkom injektovania podložia.
Vegetační dlažba Vřídlo-EKO
24.5.2022LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.
Nové druhy vegetačních dlažeb od Liaporu nabízejí možnost vytvořit designově zajímavé plochy z parkovišť, příjezdových cest a dalších ploch, pro které je nezbytná vysoká únosnost, ale zároveň účelné hospodaření s dešťovou vodou.
Prodloužení balkonu vám dá víc pohodlí a zvýší cenu bytu. Zdroj: 7points
28.4.20227points, s.r.o.
Přemýšleli jste někdy o tom, jaká je nejoblíbenější část vašeho bytu? Vsadíme se, že v nejužším výběru nechyběl balkon. Jenže co když není dost velký, aby vám nabídl opravdové pohodlí? V takovém případě vám pomůže prodloužení balkonu.
26.4.2022Woodplastic Slovakia s.r.o.
Česká republika patrí k popredným európskym výrobcom a dodávateľom kompozitného dreva. Jeho najväčším producentom v Čechách aj na Slovensku je firma WPC – Woodplastic. Brány jej závodu v stredočeských Bukovanoch opúšťa denne až šesť kilometrov originálnych dosiek Terafest®. S Petrom Hromkom, obchodným manažérom tejto spoločnosti, sme sa rozprávali o prednostiach kompozitu, ale aj o nebezpečenstvách, ktoré na záujemcov o terasu z WPC číhajú.
15.4.2022Ing. Michal Novotný, VUT Brno, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí, Ing. Tomáš Chorazy, Ph.D., VUT Brno, Fakulta stavební, Centrum AdMaS
Současným trendem při odvodnění vozovek pozemních komunikací je soustředění dešťové vody do podloží vozovek tak, aby se neztrácela v kanalizačních systémech, ale volně se saturovala do podloží. Cílem tohoto výzkumu je optimalizovat konstrukční vrstvy zelených parkovišť při použití zasakovacích roštů AS-TTE. Během návrhu konstrukčních vrstev budou jednotlivé nové typy materiálů včetně podkladních vrstev optimalizovány tak, aby umožnily maximální vsakování vody do podloží a zároveň byly dodrženy požadavky na únosnost konstrukčních vrstev dle ČSN 72 1006. Budou provedeny laboratorní zkoušky zaměřené na základní fyzikálně-mechanické vlastnosti, propustnost vody a adsorpci ropných látek.
31.3.2022WPC - Woodplastic a.s.
Česká republika patří k předním evropským výrobcům a dodavatelům kompozitního dřeva. Jeho nejznámějším producentem u nás je firma WPC – Woodplastic. Brány jejího závodu ve středočeských Bukovanech opouští denně na šest kilometrů originálních prken Terafest®. S Petrem Hromkem, obchodním manažerem této české společnosti, jsme se bavili o přednostech kompozitu, ale i o nebezpečích, která na zájemce o terasu z WPC číhají.

Partner - Terasy a zpevněné plochy


Reklama

TABULKY & VÝPOČTY


KALENDÁŘ AKCÍ


NEJČTENĚJŠÍ


Partneři - Hrubá stavba


Reklama

VIDEA 
 
Reklama