Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Tabulky a výpočty


rychlé hledání:


Interaktivní výpočty

Statické výpočty nosníku a konzoly

Výpočet sklonu střechy nebo rampy (převod stupně, procenta, poměr)

Výpočet schodiště

Výpočet prostupu tepla vícevrstvou konstrukcí a průběhu teplot v konstrukci

Výpočet tepelné ztráty objektu dle ČSN 06 0210

On-line kalkulačka úspor a dotací Zelená úsporám*

Odhad tepelné ztráty rodinného domu dle období výstavby

Finanční kalkulátor pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic

Výpočet velikosti střešního žlabu

Výpočet oslunění/zastínění okenní plochy

Přepočet veličin při prostupu tepla (U, R)

Výpočet laboratorní neprůzvučnosti jednoduchých stavebních prvků podle ČSN EN 12354-1, přílohy B

Partner výpočtu: HELUZ

Výpočet hodnot lineární interpolací/extrapolací

Hypotéční kalkulačka


Technické tabulky


Tabulky pro výpočet tepelných ztrát a tepelných zisků

Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 jednotlivých konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana ...

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů

Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 jednotlivých konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2007 Tepelná ochrana ...

Součinitel prostupu tepla a součinitel spárové průvzdušnosti oken a dveří dle ČSN 73 0540-3 (1994)

Průměrné měsíční doby slunečního svitu ve vybraných lokalitách ČR

Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla UN Změna k ČSN 73 0540-2:2002 Tepelná ochrana budov ...

Požadavky na zvukovou izolaci obvodového pláště dle ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování ...

Požadované parametry novostaveb domů s velmi nízkou energetickou náročností programu Nová zelená úsporám

Energeticky pasivní standard dle TNI 730329 a TNI 730330 (2010)


Základní technické tabulky

Převody jednotek SI a jednotek anglo-amerických

Převody jednotek SI 01

Převody jednotek tlaku

Dekadické díly a jejich násobky

Vybrané fyzikální konstanty

Převody jednotek SI 02


Vlastnosti vody, vzduchu a páry

Fyzikální hodnoty pro suchý vzduch při tlaku 100 kPa

Hodnoty vody a vzduchu pro výpočet přestupu tepla

Měření úrovně pohody prostředí na pracovišti


Vlastnosti materiálů a látek

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných kovů

Fyzikální vlastnosti vybraných plynů a par

Přehled požadavků na protiskluznost podlah

Nasákavost obkladových materiálů

Použití glazovaných dlaždic podle otěruvzdornosti

Možnosti kombinování různých kovů pro omezení koroze


Vlastnosti paliv

Objemové hmotnosti paliv ze dřeva

Porovnání vlastností topných plynů

 
 
Reklama