Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Energeticky pasivní standard dle TNI 730329 a TNI 730330 (2010)

Energeticky pasivní standard definují TNI 73 0329 a TNI 73 0330 Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění. K vyjádření měrných hodnot ukazatelů využívá celkovou vnitřní podlahovou plochu, tj. včetně půdorysné plochy příček, šachet, ad., která bude vždy větší nežli podlahová plocha uvažovaná v metodě PHPP.

Energeticky pasivní standard je definovaný v TNI 730329 (pro rodinné domy) a TNI 730330 (pro bytové domy)

Jev, veličinaRodinné domyBytové domy
Měrná potřeby tepla na vytápění EA maximálně dle ČSN EN ISO 1379020 kWh/m215 kWh/m2
Součinitel prostupu tepla U jednotlivých konstrukcí na systémové hranicidle doporučených hodnot ČSN 73 0540-2dle doporučených hodnot ČSN 73 0540-2
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem nejvýše0,22 W/m2K0,30 W/m2K
Zajištění přívodu čerstvého vzduchu do všech pobytových místnostíAnoAno
Účinnost zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu minimálně75 %70 %
Neprůvzdušnost obálky budovy n501)0,6 h-10,6 h-1
Nejvyšší teplota vzduchu v pobytové místnosti θa,max podle ČSN 73 0540-4, bez strojního chlazení27 °C27 °C
Potřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů na vytápění, přípravu teplé vody a technické systémy budovy PEA maximálně60 KWh/m2a60 KWh/m2a

1) dle ČSN EN 13829, metoda B (Pozn.: Norma je již zrušena. O metodách platných měření průvzdušnosti se dočtete v článku Měření průvzdušnosti pasivní dřevostavby domu pro seniory.)

O energeticky pasivním standardu podrobněji také v článku Energetické standardy budov - Pasivní standard


 
 
Reklama