Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Regenerace domů

10.7.2024Zehnder Group Czech Republic s.r.o.
Společnost Zehnder realizuje v souladu se svou podnikatelskou strategií další akvizici v oblasti větrání obytných budov – kupuje společnost Siber ve Španělsku. Tím posiluje svou geografickou přítomnost v regionu a schopnost sladit svou nabídku s požadavky zákazníků zejména v oblasti jižní a východní Evropy. Společnost Siber očekává ve finančním roce 2024 tržby ve výši cca 37 milionů EUR. K uzavření transakce má dojít v nadcházejících týdnech.
9.7.2024AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem
Možnost čerpat dotace na starý kotel za výhodnějších podmínek se pomalu blíží ke konci. Příjem žádostí bude ukončen ke konci letních prázdnin, tedy 31. srpna 2024. Majitelé bytů, rodinných domů a staveb určených pro rodinnou rekreaci tak mají na výměnu nejstarších a nejméně ekologických kotlů, tedy kotlů s emisní třídou 1 a 2, posledních pár týdnů. Ušetřit je přitom možné až několik desítek tisíc korun. A to není vše. Od 1. září se zároveň mění celková podoba dotací na výměnu kotlů.
1.7.2024Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Rigips
Rostoucí oblibu suché výstavby dokazuje již 13. ročník soutěže Rigips Trophy. Každé dva roky se v ní utkají stavební projekty s unikátním provedením sádrokartonových konstrukcí. Odborná porota tentokrát vybírala tři hlavní vítěze ze 42 projektů, trofeje si ale odnesly i nejlepší projekty ze 6 soutěžních kategorií a rozdalo se také spoustu dalších speciálních cen.

Konference Rekonstrukce a provoz bytových domů

31. října 2024, Praha

Motto: Ceny a změny na energetickém trhu zvyšují požadavky na úspory

Vstupte do světa, kde se v domech šetří, dobře bydlí a vše je podle platných požadavků. V přednáškách zazní příklady rekonstrukcí bytových domů, rozúčtování tepla a doporučené kroky po zateplení. Věnovat se budeme tématům fotovoltaika, připojení na optické sítě i povolování nabíjecích stanic. Se změnami dotací pro bytové domy zrekapitulujeme, co přesně se dotuje a za jakých podmínek. Součástí budou opět panelové diskuse a odpovědi na dotazy posluchačů.
Na setkání se těší TZB-info.
Program konference + online přihláška

Regenerace domů, zejména bytových, spočívá ve zlepšování energetických vlastností domů, snižování energetické náročnosti, ale také ve zkvalitňování vnitřního prostředí domů a zvyšování kvality bydlení. Snižování energetické náročnosti se dosahuje zateplováním obálky budovy, výměnou oken a rekonstrukcemi, úpravami a regulací soustav technického zařízení budov (TZB). Zkvalitňování vnitřního prostředí se zajistí přísunem čerstvého vzduchu do interiéru účinným způsobem větrání.

Vedle rekonstrukcí bytových domů řeší vlastníci i běžný provoz bytových domů. Nejčastěji to je rozúčtování nákladů na provoz bytového domu mezi spoluvlastníky, zabezpečení bytového domu elektronickými systémy, kamerami a s tím související ochranu osobních údajů, pravidelné revize a kontroly provozuschopnosti jednotlivých systémů v domě a dodržování předpisů pro bezpečnou evakuaci osob.


Mohlo by vás zajímat


1.7.2024prof. Ing. Leonard Hobst, CSc., Ing. Monika Doležalová, Ing. Pavel Klika, Ph.D.
Recenzovaný Dochované podrobné údaje o spotřebě otopu (koksu) pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody funkcionalistického bytového domu z 30. let vedly k myšlence porovnat energetickou náročnost těchto domů v době jejich výstavby se současností a sledovat, jak se projevují modernizační zásahy jak do otopné soustavy, tak do vlastní konstrukce bytového domu, a tyto modernizační zásahy kvantifikovat.
1.7.2024Ing. arch. Jana Nádravská, Ph.D., doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D.
Recenzovaný Tento článek se zaměřuje na možnosti rekonstrukcí a zahuštění stávajících individuálních rodinných domů na suburbiích větších měst v ČR, postavených mezi lety 1996–2005. Po stanovení současných problémů a shrnutí teoretických přístupů k udržitelnému rozvoji suburbií se věnuje příkladům jejich obnovy z evropských zemí a naznačuje možné použití a další výzkum těchto strategií v českých podmínkách.
29.6.2024redakce
Vracíme se ke dvěma dílům našeho pořadu Tornádo rok poté v době, kdy většina domů je už opravená, na obecním majetku ale i po třech letech od katastrofy dělníci stále pracují. Celkové škody podle odhadů vystoupaly na šestnáct miliard korun.
© Fotolia.com
28.6.2024redakce podle tiskové zprávy
Žadatelé o dotaci v programu Nová zelená úsporám a zejména Nová zelená úsporám Light mají věnovat zvýšenou pozornost a obezřetnost při výběru dodavatele, uzavírání smluv na instalaci solárních systémů a na renovaci domu a úhradě záloh. Poskytovatel dotace důrazně doporučuje nepřistupovat na platbu zálohy vyšší než 30 % ceny díla nebo dodávky.
26.6.2024redakce
Srdečně Vás zveme na 9. ročník konference Požární bezpečnost staveb, kterou pořádáme 19. září ve spolupráci s Profesní komorou požární ochrany. Využijte neopakovatelnou příležitost načerpat objektivní a aktuální technické informace od nejlepších expertů z oboru.
26.6.2024redakce
TZB-info doporučuje V programu Nová zelená úsporám Light lze získat dotaci na zateplení, výměnu oken a vchodových dveří rodinných domů nebo trvale obývaných domů pro rekreaci. Podporována je také instalace solárního ohřevu vody. Od 1. září 2024 lze získat i dotaci na výměnu uhelného kotle jakékoliv emisní třídy za ekologický zdroj vytápění – kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo. Finanční prostředky lze čerpat i předem – zálohou.
25.6.2024Redakčně upraveno podle tiskové zprávy MŽP
Dne 24. června vyhlásil ministr životního prostředí Petr Hladík nové parametry dotačních programů Nová zelená úsporám NZÚ a NZÚ Light platné od 1. září 2024. Zahrnuty budou i kotle na uhlí, topný olej, elektrické vytápění.
25.6.2024AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem
Majitelé rodinných domů, ale také vlastníci bytových jednotek mají nyní možnost snížit svou závislost na centrálních dodavatelích energií a tím výrazně ovlivnit výši nákladů za teplo. Důvodů k tomu je hned několik: zvyšující se ceny energií, omezování produkce z uhlí, neefektivní spotřeba nebo snaha o udržitelný přístup. Cestou k energetické nezávislosti, a tedy finančním úsporám je teplo vyráběné z nefosilních paliv přímo v místě spotřeby, tedy kotelnách využívajících technologii tepelného čerpadla.
První řada cihel Porotherm T Profi
24.6.2024Wienerberger s.r.o.
Stavební sezona je v plném proudu. Kdo stihl první krok a má už pevné základy opatřené hydroizolační vrstvou, je načase přemýšlet nad tím, jak si ulehčit následnou práci se zdivem. Dnešní stavební materiály nám sice nabízejí téměř strojovou přesnost při zdění, avšak nutností je jejich správné založení. Zkušenějším k tomu bude stačit zapůjčení zakládací sady s rotačním laserem. Méně zkušení nemusejí zoufat, možností je nyní více. Dokonce i výrobce pálených cihel a střešních tašek Wienerberger nabízí pomoc se založením první řady zdiva.
Reklama

TABULKY & VÝPOČTY


KALENDÁŘ AKCÍ


NEJČTENĚJŠÍ


VIDEAPartneři oboru
Regenerace domů
 
Reklama