Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Panel 2013+

Program Panel 2013+ Státního fondu podpory investic (SFPI) je úvěrový program na revitalizace bytového fondu bez ohledu na technologii výstavby. Řídí se Nařízením vlády č. 468/2012 Sb. (Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů).

Úvěr lze poskytnout fyzické nebo právnické osobě, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem domu, nebo bytu v domě, a to včetně společenství vlastníků jednotek. Žádosti se přijímají kontinuálně. Program platí pro celé území České republiky.

Podporované opravy a modernizace domů v programu Panel 2013+
Část A
 1. Odstranění poruch základů domů a opravy hydroizolace spodní stavby
 2. Odstranění statických poruch nosné konstrukce
 3. Oprava obvodového pláště a oprava styků dílců obvodového pláště
 4. Oprava lodžií nebo balkónů včetně zábradlí, výměna původních balkónů za nové balkóny nebo přebudování balkónů na lodžie i s případným zvětšením užitné podlahové plochy nového balkónu nebo lodžie v souvislosti s použitou stavební technologií
 5. Provedení dodatečné tepelné izolace neprůsvitného obvodového pláště
 6. Náhrada vnějších otvorových výplní tepelně technicky, případně hlukově dokonalejšími materiály
 7. Opravy a zateplení střech včetně nástaveb, kterými jsou například strojovny, komíny atd.
 8. Vyregulování otopné soustavy
 9. Oprava nebo výměna hromosvodů, hlavních rozvodů elektřiny (silnoproud, slaboproud), zdravotně-technických instalací a plynu včetně výměny měřičů spotřeby
Část B
 1. Zřízení nového balkónu nebo lodžie, zasklení stávajícího balkónu nebo lodžie
 2. Obnova předložených vstupních schodů a zábradlí, zídek a dlažby
 3. Oprava protipožárních zařízení a konstrukcí
 4. Zateplení vybraných vnitřních konstrukcí
 5. Oprava nášlapných vrstev a konstrukcí podlah, stěn a stropů ve společných prostorách, na chodbách, oprava schodišť a vstupního prostoru včetně schránek a osvětlení
 6. Zkvalitnění ústřední regulace otopné soustavy, modernizace otopné soustavy včetně využití obnovitelných zdrojů energie, která může být spojená s výměnou rozvodů a případně otopných těles a výměnou nebo instalací nových měřičů spotřeby tepla
 7. Oprava objektových předávacích stanic nebo strojoven se zařízením pro přípravu teplé užitkové vody včetně instalace měřičů spotřeby
 8. Výstavba nové kotelny pro potřeby domu
 9. Instalace termosolárních panelů sloužících k výrobě tepla nebo teplé vody domu
 10. Zřízení, oprava nebo modernizace vzduchotechniky
 11. Zřízení nového výtahu, oprava nebo výměna výtahu stávajícího včetně nutných zásahů do konstrukce výtahové šachty
 12. Oprava nebo výměna vstupních dveří do bytu
 13. Oprava nebo modernizace bytového jádra včetně rozvodů elektřiny, zdravotně-technických instalací a plynu
 14. Opravy nebo modernizace v bytě - výměna rozvodů, oprava podlah, stěn, stropů a výměna dveří
 15. Náklady na projektové práce, nutné posudky, revize, průkazy, audity, technický dozor stavebníka
Podmínky úvěru
Výše úvěru: až do 90 % způsobilých výdajů při dodržení limitu de minimis.
Úroková sazba: od 1. 9. 2020 je 0,50 % p.a.
Výše úrokové sazby nesmí být nižší než základní referenční sazba Evropské unie. Výše úvěru nesmí přesáhnout 90 % rozpočtových nákladů na opravy nebo modernizace domu podle podmínek de minimis a 75 % rozpočtových nákladů na opravy nebo modernizace domu podle podmínek notifikovaného režimu.
Splatnost úvěru: max. 30 let.
Více v Nařízení vlády č. 468/2012 Sb.

Mohlo by vás zajímat


10.11.2022Ing. Olga Rubinová, Ph.D., doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D, Bc. Kateřina Staňková
Recenzovaný Článek se zabývá současně diskutovaným problémem vlhkosti v bytovém prostředí. V zimním období bývá při řádném větrání problém s nízkou relativní vlhkostí v obytných místnostech. Autoři se zamýšlí nad tím, zda by přebytečné množství vlhkosti vyprodukované koupáním resp. sprchováním nemohlo přispět ke zvýšení kvality vlhkostního mikroklimatu v obytných místnostech.
13.4.2020Ing. Ivan Hollý, PhD., Ing. Iyad , Abrahoim. PhD.
Recenzovaný Hromadná výstavba bytových domov pomocou technológie veľkoformátových panelových prefabrikátov sa v bývalom Československu trvala približne 40 rokov. Životnosť týchto budov sa blíži k ich plánovanej hodnote. Častým problémom je vytváranie nových otvorov do nosných konštrukcií bez predchádzajúceho odborného posúdenia. Dôležité detaily stykov nosných prvkov sa pritom menili nielen medzi jednotlivými konštrukčnými sústavami, ale aj v priebehu vývoja konkrétnej sústavy. Článok popisuje niektoré problémy nosných konštrukcií panelových budov, s ktorými musia projektanti pri ich posudzovaní uvažovať.
6.12.2019Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce
Přinášíme stručné seznámení s návrhem nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů, který předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj.
3.9.2018CIUR a.s., Marcela Bosáčková, Asociace akustiky
Dvouplášťové střechy panelových domů dávno ukončily svou životnost. Kdysi zřejmě výhoda takového provětrání má v dnešní době velkou slabinu jak v přehřívání podstřešních prostor, tak ve větší spotřebě tepla na vytápění. Letošní letní vedra dala zabrat zvláště panelovým domům. Jak tedy zateplit dutinu dvouplášťové střechy, nechat ji provětrávanou a zároveň odstranit nešvary z léta a zimy? Firma CIUR má řešení.
12.3.2018Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni, Katedra mechaniky
Recenzovaný Článek představuje popis a zhodnocení technického řešení panelové soustavy PS 61, která byla používána od roku 1961 do roku 1967 v západních Čechách. V současné době jsou objekty užívány jako bytové domy a je třeba provést jejich pečlivou rekonstrukci. Je třeba prověřit stávající příčky, omezit další zatížení stropů a vše řešit pouze po důkladném rozboru statikem.
20.11.2017ista Česká republika s.r.o.
Každoroční odečty tepla a vody probíhají v tisícovkách bytových domů po celé ČR od konce listopadu do konce ledna. Nezpřístupnit byt kvůli odečtu vás díky nové vyhlášce může přijít pěkně draho. Za teplo a teplou vodu díky tomu můžete zaplatit až trojnásobek. Řešením je přechod domu k rádiové technologii měřicích přístrojů.
23.9.2017Vlastimil Růžička, redakce
Čeští vědci si stále častěji připisují badatelské úspěchy v oblasti fotokatalytických nátěrů. Spolupráci s lidmi z praxe si velmi pochvalují. Partnerské firmy získávají nové poznatky o možnostech aplikace fotokatalytické technologie a vědci mají možnost lépe ověřovat modelové závěry v reálných podmínkách.
Šest rad, jak správně zateplit dům
30.8.2017Sdružení EPS ČR
Zateplení fasády domu dokáže ušetřit až 50 % nákladů na vytápění a klimatizaci ročně. Aby však bylo zateplení efektivní, je potřeba k němu přistoupit komplexně. Při snaze ušetřit za každou cenu nemusí zateplení plnit své funkce a může docházet k odlupování izolantu či vytvoření tepelných mostů s rizikem vzniku plísní.
Ing. Petr Gross
7.7.2017Vlastimil Růžička, redakce
Výhody komplexní správy finančních prostředků a financování, kde se propojují možnosti nabízené například zdroji ze strukturálních fondů Evropské unie s klasickými finančními produkty Komerční banky, v rozhovoru představuje Ing. Petr Gross. Na příkladech z praxe ukazuje, že tento způsob podpory má mnohem větší dopad na zvýhodněné úrokové sazby, než klasické úvěry a dotační tituly.
Bytové domy v Praze © TZB-info
19.6.2017Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Recenzovaný Definice, co je společnou částí v bytovém domě, je klíčová zejména při úpravách konstrukcí domu a při poruchách, které ovlivňují jednak předmětný prostor jako takový a jednak dotčené bytové jednotky. Z určení společné části vyplývá, kdo financuje úpravy a rekonstrukce těchto konstrukcí a prostor. Definice společných částí vychází z nového občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) a z již zrušeného zákona o vlastnictví bytů (č. 72/1994 Sb.).
16.2.2016ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., Ing. Ivan Cifrinec, Ph.D., MBA, Ing. Michal Kubelka
V současnosti dosahuje vzduchotěsnost nových i zateplovaných staveb takových parametrů, že přirozené větrání infiltrací ani šachtové větrání bez nebo s „větracími hlavicemi“ není funkční. Proto se dnes používá výlučně větrání nucené. Protože se v zimě musí čerstvý vzduch ohřívat, je třeba z energetického hlediska použít větrání nucené se zpětným získáváním tepla.
4.12.2015Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Způsob zateplení po výšce objektu z hlediska volby tepelného izolantu se výrazně zjednoduší. Zrušeno bude rozdělení budov na stávající a novostavby z hlediska způsobu zateplení. Vyplývá to z dokončené revize ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení.
Ilustrační obrázek, foto Regenerace bytového fondu a veřejných budov
14.11.2015Centrum stavebního inženýrství a. s.
Tradiční konference v Hradci Králové se letos uskuteční v novém termínu 1. až 3. prosince. Novinkou v programu je i exkurze po významných revitalizacích městských budov v průběhu století města Hradec Králové, kterou připravil místní odborník, Ing. Bohumil Rusek.
1.7.2015Knauf Praha s.r.o., Ing. Jana Tulachová
Opustili jsme zavedený trend a běžnou nabídku velké hmotnosti pytle především s ohledem na vaše pohodlí a zdraví. Nosit na stavbě těžké 40kilogramové pytle není snadné. Proto v našem sortimentu již nově najdete pouze pytle s hmotností 30 kg a menší. Ostatní přínosy jsou už „jen“ bonusem.
Reklama

TABULKY & VÝPOČTY


KALENDÁŘ AKCÍ


NEJČTENĚJŠÍ


Partneři - Regenerace domů


VIDEA 
 
Reklama