Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

3. ročník konference TZB-info - Rekonstrukce a provoz bytových domů - registrace spuštěna

Odpojení od CZT, ano či ne? Jak dlouho to trvá a co lze reálně očekávat? Jaký je potenciál optimalizace ceny za službu a vliv technických řešení. Jak zajistit finance pro plánované investice? Pravidla na vytvoření fondu oprav a jaké jsou zajímavé možnosti zhodnocení domu?

Konference Rekonstrukce bytových domů, zdroj TZB-info
Konference Rekonstrukce bytových domů, zdroj TZB-info

Klíčové jsou finance, správné nastavení fondu oprav. „Co je hospodárná doba životnosti“. Požadavky na preventivní údržbu (servis, inspekce, oprava) a na provoz zařízení s obsluhou a bez , pravidla na vytvoření fondu oprav - stanovení nákladů na modernizaci budovy a způsobů jejich úhrady, zejména měsíčních, odpovídajících tzv. „fondu oprav“ u BD a SVJ.

 • Jak zajistit finance pro plánované investice? Jak postupovat při zajištění úvěru a jaké jsou současné nabídky na trhu?
 • Pokud bytový dům zvažuje odpojení od CZT, je důležité nejdříve prověřit , zda sjednané podmínky odpovídají skutečnému odběru. Zda je potenciál optimalizovat cenu za službu či je technické řešení, která vede ke snížení provozních nákladů. Jaké jsou postupy? Kdy, kdo a jak sjednat a upravit smluvní podmínky ?
 • Pohled BD na odpojování od systému zásobování tepelnou energií.
 • Jaké máme možnosti u nástaveb? Co vše je nutné respektovat z pohledu energetického hodnocení budovy?
 • „Požární závady vznikající při rekonstrukcích bytových domů a revitalizaci sídlišť“. Zkušenosti a praxe HZS Středočeského kraje, který se dlouhodobě zaměřujeme na úroveň požární ochrany především na panelových sídlištích ale i v moderních bytových domech.
 • Větrání je trvalým tématem pro řešení zdravotních rizik u nevětraných prostor. Jak správně postupovat při přípravě a následné realizaci? Je potřeba stavební povolení? Potřebuji jednat se zástupci SVJ, nebo družstva? Na co vše mohu narazit?
 • Umíme si vybrat kvalitní svítidla? Jak se orientovat v současné nabídce na trhu s LED osvětlením.
 • Na všechny tyto otázky se bude snažit konference odpovědět na základě skutečných realizovaných stavbách.

Přednášející:

 • Ing. Renata Straková, odborný garant konference
  Energetický specialista s oprávněním na PENB, Kontrol kotlů a tepelných rozvodů a zpracování energetických auditů a energetických posudků. Z praxe energetického auditora vychází celá řada zkušeností. Je odborným konzultantem pro redakci TZB-info v oblasti energetické náročnosti, projektů EPS. Zajišťuje zpracování témat, které jsou pro odbornou veřejnost možnou dostupnou pomůckou pro kvalitu dalšího vzdělávání a rozšiřování odborných dovedností. V oblasti energetických úspor působí více než 15 let. Přednáší na školení FACILITY manažerům oblast energetické náročnosti a kontrol kotlů a tepelných rozvodů, je ve správní radě AEA-ES. I z této činnosti vychází celá řada námětů pro zpracování a prezentování chybějících znalostí a souvislostí v praxí.
 • Ing. Alena Horáková, projektant pozemní stavby
  Přednášející má více než 40letou praxi a celou řadu vydaných odborných publikací. S portálem TZB-info spolupracují jako přednášející na odborných konferencích v oblasti rekonstrukcí bytových domů.
 • Ing. Břetislav Klíma, Inženýring a finanční služby
  Přednášející má bohaté zkušenosti z vlastní praxe, kde pro bytové domy zajišťuje služby spojené s čerpání dotačních titulů, vyřizuje inženýring a pomáhá se zajištěním finančních prostředků.
 • kpt. Ing. Mgr. Hynek Černý, pracoviště prevence, OOB a KHP
  V rámci HZS Středočeského kraje se dlouhodobě zaměřujeme na úroveň požární ochrany především na panelových sídlištích ale i v moderních bytových domech, se svými zkušenostmi a poznáním posluchače seznámíme s tématem „Požární závady vznikající při rekonstrukcích bytových domů a revitalizaci sídlišť“. Příklady, velmi často dochází při zateplování rovných střech ke zmenšování otvorů potřebných pro odvod tepla a kouře při požáru ze společných chodeb a schodišť, tím jsou významně ohroženy životy obyvatel jednotlivých domů a mnohé další.

PARTNEŘI 2019


Na konferenci se dále prezentují firmy:
REMS Česká republika s.r.o., Zehnder Group Czech Republic s.r.o., Nicoll Česká republika, s.r.o., ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG, KERMI, s.r.o.

Podrobný program pro odborníky, vlastníky a správce budov finalizujeme a zveřejníme jej v nejbližších dnech.

 
 
Reklama