Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jsme pyšní, že můžeme realizovat úspěšné výzkumy českých vědců

Čeští vědci si stále častěji připisují badatelské úspěchy v oblasti fotokatalytických nátěrů. Spolupráci s lidmi z praxe si velmi pochvalují. Partnerské firmy získávají nové poznatky o možnostech aplikace fotokatalytické technologie a vědci mají možnost lépe ověřovat modelové závěry v reálných podmínkách. Aktuální zkušenosti nám sdělila Jitka Lambert, výrobní ředitelka firmy Pragotherm, servis fasád.


Spolupodíleli jste se na mnoha výzkumech a máte i bohaté zkušenosti z praxe. Kdy jste se poprvé seznámili s fotokatalýzou?

Naše společnost se dlouhodobě věnuje revitalizaci a údržbě obvodových plášťů bytových domů ve vlastnictví BD a SVJ. Očekávali jsme, že dojde k úbytku objektů k revitalizaci, což nás posunulo k dalším službám, mimo jiné také k oblasti dlouhodobé údržby bytových domů. Hledali jsme možnosti a to nás nasměrovalo k výzkumu pokročilých technologií, které přinášejí nové možnosti a příležitosti. Živé mikroorganismy na zateplených fasádách jsou nežádoucí fenomén, který nikdo nepředvídal. Našim cílem je najít kvalitní technické, ekologické a dlouhodobé řešení, které zajistí prodloužení životnosti fasád s maximálním omezením rizika růstu mikroorganismu. Proto sledujme aktivity univerzit a výzkumných ústavů. Společně s nimi se podílíme na dlouholetém vývoji a aplikaci fotoaktivních nátěrů. Výsledkem je kromě jiného i fotoaktivní nátěrový systém Balclean, který nabízíme jako jediná společnost v České republice. Velkou výhodou našeho nátěrového systému je stále se opakující samočistitelnost a především dlouhodobá odolnost proti růstu mikroorganismu, jako jsou řasy a plísně. Díky vysoké odbornosti českých vědců a profesionálnímu přístupu společnosti Teluria jsme schopni nabízet ucelený nátěrový systém se zárukou na provedené dílo na dobu až 10 let.

Proč jste si vybrali právě fototokatalytické fasády?

Již před léty jsme byli překvapeni, kolik zateplených domů napříč Českou republikou je napadeno mikroorganismy a jak se tento počet rapidně zvyšuje. Pro vlastníky bytových domů je to nepříjemné zjištění a jsou nuceni danou situaci řešit. Relativně nedávno provedli nákladné revitalizace spojené s úvěrem a najednou po sedmi a více letech musí řešit problém zelených fasád. Zpočátku se jedná o estetický problém. Řasy a lišejníky, které se často vyskytují na fasádách, nejsou škodlivé a neohrožují zdraví obyvatel domů. Po čase se ale na řasách začnou objevovat a kolonizovat různé druhy plísní, které již představují zdravotní rizika. Ohroženou skupinou jsou v těchto případech děti, senioři a lidé se sníženou imunitou. Fotokatalytické fasády mají schopnost tuto vážnou situaci řešit. Fotokatalytické vlastnosti, které jsou součástí nátěrového systému Balclean jsou procesy samovolného rozkladu nečistot, jako jsou prachové částice, řasy, plísně, viry, bakterie a jiné, za působení katalyzátoru a UV záření. Proces fotokatalýzy lze využít aplikací nátěrů fotoaktivních vrstev oxidu titaničitého a nanočástic na fasády domů. Po deseti a více letech je samozřejmě třeba očekávat, že tyto nátěry podlehnou erozi a stanou se neškodnou součástí životního prostředí. Nátěrový systém Balclean se liší od všech ostatních především několikanásobně delší dobou odolnosti proti růstu řas a plísní a především stále se opakující schopnosti sebečištění.

Jak mohou lidé rozpoznat alarmující stav fasády?

Doporučujeme situaci nepodceňovat a předcházet tomu zpracováním mikrobiologických rozborů v akreditované laboratoři. Na základě těchto výsledků se mohou vlastníci domu rozhodnout o dalším postupu, to znamená bezodkladně k realizaci nebo odložit odstranění řas na příští období. V případě patogenních plísní na fasádě doporučujeme řešení neodkládat. Naše společnost provádí odběry v celé České republice. Následně ve spolupráci s Ústavem pro nanomateriály a pokročilé technologie, který zaštiťuje Technická univerzita v Liberci zpracujeme mikrobiologické protokoly. Protokoly obsahují informace o tom, co vám na fasádě roste, co je příčinou, jaký mají vliv na zateplenou fasádu a také případná zdravotní rizika. Mikrobiologický protokol je velmi přínosný pro členy výborů, kteří musejí často na schůzích vysvětlovat, co a proč jim roste na fasádě, proč se to neřeší a tak dále.

Kolik realizací již máte za sebou a jaké jsou výsledky?

Poskytujeme služby a realizace na celém území České republiky. Snažíme se nabídnout svým klientům služby, které se zaměřují na celou problematiku zateplených fasád. Často jsou to praskliny ve fasádách, díry po ptactvu, nekvalitně provedené klempířské prvky a mnoho jiných defektů, které opakovaně poškozují fasády. Nabízíme také řešení problému větracích mřížek ve fasádách, které jsou velkým zdrojem kontaminace interiérů bytů a mají velký podíl na znečištění fasád. Pro efektivnější poskytování našich služeb a zkvalitnění komunikace s klienty budujeme síť 16 regionálních obchodních zastoupení po celé ČR.

Jaký bude podle vás další vývoj v této oblasti a co je třeba ještě dořešit? A co konkrétně v tomto smyslu ještě čeká na vás?

Růst poptávky po našich službách a realizacích je nad naše očekávání. Od konkurence se lišíme především individuálním přístupem. Každému klientovi poskytneme v jejich domě bezplatnou konzultaci, zpracujeme mikrobiologický rozbor, na základě výsledků rozborů navrhneme technické řešení a provedeme realizaci s dlouholetou zárukou. Praxe nám ukázala, že každý dům, ulice, město a kraj mají svá specifika, která se musí při návrhu technického řešení zohlednit. Bohužel, jak to bývá, ne vždy se to setkává s pozitivní reakcí. Jsou klienti, které nezajímá, co jim na fasádě roste. Nezajímají se o materiály a technologie, kterými se provádějí ochranné nátěry proti růstu mikroorganismů. Některé nátěry takzvané penetrace, které se na fasády často aplikují, nejsou vyvinuté pro tyto účely a dlouhodobá odolnost proti růstu mikroorganismu je značně omezená. Někteří klienti upřednostňují nízké ceny bez ohledu na časově omezenou funkčnost a opětovné náklady, které budou muset po třech až pěti letech investovat opakovaně. Velmi nás potěšila pozornost japonských novinářů z Tokia, kteří zaregistrovali výzkum českých vědců a aplikace společnosti Pragotherm, servis fasád. Právě v Japonsku, kolébce světové fotokatalýzy, oceňují náš přístup, který je v evropském měřítku ojedinělý. Jsme pyšní, že můžeme plně realizovat úspěšné výzkumy českých vědců.

Děkuji Vám za rozhovor

Společnost PRAGOTHERM, servis fasád je specializovanou firmou, která se zabývá problematikou obvodových plášťů bytových domů. Zaměřuje se na likvidaci mikroorganismů napadených fasád. www.servisfasad.eu

Fotogalerie realizací Pragotherm, servis fasád

Brjanská, Kladno
Brjanská, Kladno
Dlouhá, Trutnov
Dlouhá, Trutnov
Družstevní, Třemošnice
Družstevní, Třemošnice

Eledrova, Praha 8
Eledrova, Praha 8
Feřtekova, Praha 8
Feřtekova, Praha 8
Krupská, Praha 10
Krupská, Praha 10

Křivenická, Praha 8
Křivenická, Praha 8
Lessnerova, Praha 10
Lessnerova, Praha 10
Musílkova, Praha 5
Musílkova, Praha 5

Musílkova, Praha 5
Musílkova, Praha 5
Novodvorská, Praha 4
Novodvorská, Praha 4
Peštukova, Praha 6
Peštukova, Praha 6

Počernická, Praha 10
Počernická, Praha 10
V Ráji, Slaný
V Ráji, Slaný
ZOO Praha, Indonéský pavilon
ZOO Praha, Indonéský pavilon

Aloisina Výšina, Liberec
Aloisina Výšina, Liberec
Liškova, Praha 4
Liškova, Praha 4
Lodžská, Praha 8
Lodžská, Praha 8

Nevanova, Praha 13
Nevanova, Praha 13
Oty Synka, Ostrava
Oty Synka, Ostrava
Údolní, Praha 4
Údolní, Praha 4

 
 
Reklama