Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 jednotlivých konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2007 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

Tabulka uvádí požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla stavebních konstrukcí pro budovy s převažující vnitřní návrhovou teplotou 18 až 22 °C včetně dle ČSN 73 0540-2:2007 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky.

Budova - běžná s převažující návrhovou vnitřní teplotou θim = 18°C až 22°C Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 [W/(m2.K)]
Požadované Požadované pro ND Požadované pro PD Doporučené pro PD
Doporučené Doporučené pro ND
Typ konstrukce  
Střecha plochá a šikmá do 45° včetně
Strop nad venkovním prostorem, s podlahou
0,24 0,16 0,11 0,07
Vnější stěna lehká (těžká) - vnější vrstvy od vytáp.
Střecha strmá se sklonem 45° lehká (těžká)
Strop pod nevytápěnou půdou
0,30 (0,38) 0,20 (0,25) 0,13 (0,17) 0,09 (0,11)
Podlaha a stěna vytápěného prostoru k zemině (vyjímka: pás u obvodu s požadavkem na stěnu) 0,45 0,30 0,20 0,13
Strop s podlahou nad nevytápěným prostorem
Stěna z vytápěného k nevytápěnému prostoru
0,60 0,40 0,27 0,18
Strop a stěna nad částečně vytápěným prostorem
Strop a stěna z část. vytápěného prostoru k ext.
0,75 0,50 0,33 0,22
Podlaha a stěna částečně vytáp. prostoru k zemině (vyjímka: pás u obvodu s požadavkem na stěnu) 0,85 0,55 0,38 0,25
Stěna mezi sousedními budovami
Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10°C vč.
1,05 0,70 0,45 0,31
Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10°C vč. 1,30 0,90 0,60 0,40
Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 5°C vč. 2,2 1,50 1,00 0,65
Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10°C vč. 2,7 1,80 1,20 0,80
Okno, dveře aj. výplň otvoru ve vnější stěně a strméé střeše z vytápěného prostoru do ext. - Uw
Jejich rámy s Uf ≤ Uw
1,70 1,20 0,75 0,50
Šikmé střešní okno, světlík aj. šikmá výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše z vytápěného prostoru do ext. - Uw
Jejich rámy s Uf ≤ Uw
1,50 1,00 0,65 0,45
Okna, dveře aj. výplně otvorů ve vnější stěně a strmé střeše k částečně vytápěnému prostoru Uw
Jejich rámy s Uf ≤ Uw
3,5 2,3 1,55 1,05
Šikmé střešní okno, světlík aj. šikmá výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše k částečně vytápěnému prostoru - Uw
Jejich rámy s Uf ≤ Uw
2,6 1,70 1,15 0,75
Lehký obvodový plášť, hodnocený jako smontovaná sestava včetně nosných prvků, s poměrnou plochou průsvitné výplně otvoru fw = Aw / A
Jejich rámy s Uf ≤ Uw
fw ≤ 0,05 0,3 + 1,4.fw 0,2+fw 0,13 + 0,62.fw 0,09 + 0,41.fw
fw > 0,05 0,7 + 0,6.fw

Poznámky:
Tyto hodnoty platily od 1.5.2007 do 1.11.2011, v aktuální tabulce jsou uvedeny hodnoty platné normy ČSN 73 0540-2:2011


 
 
Reklama