Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Architektura staveb

4.2.2023Veletrhy Brno, a.s.
Stavební veletrh Brno, Festival architektury a veletrh nábytku a interiérového designu MOBITEX se na brněnském výstavišti uskuteční od 2. do 4. března. Představí současné fenomény – architekturu malometrážního bydlení a stále oblíbenější luxusní ubytování v přírodě zvané glamping. Společně se také v pavilonu P uskuteční unikátní výstava TINY HOUSES, kde se návštěvníkům představí české i zahraniční domky. Součástí bude bohatý doprovodný program zaměřený jak na odborníky, tak na širokou veřejnost.
Konference POČÍTÁME S VODOU 2022, Paspův sál, Foto | Zuzana Pipla Havlínová/Počítáme s vodou
1.2.2023doc. Dr. Ing. Ivana Kabelková, garantka projektu POČÍTÁME S VODOU
Jak různé profese definují modro-zelenou infrastrukturu? Jaké možnosti přináší systémový přístup a jaké výhody mohou mít naopak přístupy tzv. zdola nahoru. Chceme a můžeme modro-zelenou infrastrukturu vymáhat? Jak to udělat?
18.1.2023Ing. arch. Petr Brandejský, redakce
Pokusili jsme se osvětlit danosti sklepní architektury z pohledu stavebního, historického, ale taky i estetického. To vše lze popsat, zdokumentovat a zcela exaktně doložit. tak trochu mystická a nehmatná je však atmosféra sklepů, bohatá historie vepsaná do podzemní stavby s klenbou a uskladněným vínem.
28.12.2022doc. Ing. Eva Burgetová, CSc., Ing. Zuzana Rácová, Ph.D., Ing. Martin Vonka, Ph.D., ČVUT Praha, Fakulta stavební, katedra pozemních staveb, Ing. Robert Kořínek, Ph.D., Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i
V poslední době je patrný trend zvýšeného zájmu o využívání věžových vodojemů. Jedním z nejdůležitějších faktorů, které významně ovlivňují možnosti nového využití vodojemů, je jejich aktuální technický stav. Průzkumy potvrdily, že na degradaci obvodového zdiva solitérních konstrukcí věžových vodojemů se podílí řada cyklických degradačních činitelů a vnitřní mikroklima. V rámci průzkumu bylo definováno několik systematicky se opakujících poruch konstrukce vodojemů.
21.12.2022Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D., Státní výzkumný ústav ochrany materiálu (SVÚOM)
V rámci říjnového semináře Společnosti pro technologie ochrany památek STOP bylo představeno z pohledu výzkumné organizace využití hliníku v architektuře, a to včetně vlastností hliníkových materiálů a případové studie dlouhodobě exponovaného hliníkového plechu.
15.12.2022DANFOSS, s. r. o.
Silný tlak na energetickou účinnost, moderní systémy rekuperace tepla a využívání obnovitelných zdrojů energie, plus partner, který sdílí ekologické zásady společnosti a má stejně ambiciózní cíle, pokud jde o udržitelný rozvoj a klimatickou neutralitu. A výsledkem takové spolupráce by mohla být pouze první továrna s nulovými emisemi pro Danfoss Polsko, postavená společností Panattoni v Grodzisk Mazowiecki. Je to také první takové zařízení společnosti Danfoss na světě.
12.12.2022HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.
První ročník soutěže HELUZ dům roku překvapil loni velkým zájmem a tvořivostí soutěžících, do veřejného hlasování se zapojily tisíce podporovatelů. Druhý ročník opět ukáže, co se u nás postavilo nového a přispěje ke vzniku dalšího domova, a to i díky odměnám pro vítězné projekty.
12.12.2022Česká agentura pro standardizaci
Konference BIM 2023 představí plány České agentury pro standardizaci na další roky v realizaci Koncepce zavádění metody BIM v Praze 26. ledna 2023. Jedinečná šance seznámit se s pohledem českých i evropských odborníků na využití metody BIM v každodenní praxi veřejné správy i soukromých subjektů.
10.12.2022redakce
Třetí svíčka na adventním věnci je symbolem přátelství. Tedy připijte si s přáteli a s Dobrým vínem. V rodinných vinařstvích na jižní Moravě jsme kromě samotných prostor, starých cihel, kvelbení, větrání, odvodnění viděli i nové chlazení a uplatnění tepelných čerpadel. Druhý díl pořadu estav.tv.
Vinohradská vodárna v Podolí, foto PVK
10.12.2022Jan Kolář, archivář Pražských vodovodů a kanalizací
Několik starých výkresů a černobílých fotografií; nic víc a nic méně. To je vše, co zbylo po nenápadné budově, která vstoupila před 140 lety do dějin jako Vinohradská vodárna v Podolí.
9.12.2022redakce
Interaktivní příručka Stawebnice.online, která je součástí stejnojmenného vzdělávacího projektu, kterou iniciovala a dále podporuje společnost HELUZ cihlářský průmysl s řadou dalších partnerů, se neustále rozšiřuje o nová výuková témata a funkce. Kromě toho umožňuje vyučujícím vkládat vlastní obsah a vytvářet testy přes systém pro učitele (ucitel.stawebnice.online) a v rámci výuky obsah sdílet svým žákům, kteří si mohou nově nasbírané znalosti otestovat v testech. O Stawebnici jsme hovořili s Ing. Kristýnou Richterovou, správkyní a redaktorkou projektu.
6.12.2022Česká agentura pro standardizaci
Za vznikem mezinárodního klasifikačního systému CCI stálo především Estonsko (Construction Information Foundation) a Česko (Česká agentura pro standardizaci).
3.12.2022Ing. arch. Petr Brandejský, redakce
Neoddiskutovatelně jsme svědky něčeho zcela výjimečného. Lednický zámek se znovu zaskví se svými průhledy a salety, parkovou úpravou a vzácnými dřevinami v hladině „staronového“ rybníka. Je to drobounká část dluhu naší těžce zkoušené přírodě. Revitalizace za 140 miliónů se chýlí ke konci.
Stamicovo kvarteto, Open House Praha zve na koncert k poctě Pavla Janáka
26.11.2022Open House Praha, z. ú.
Pavel Janák (1882–1956) patří mezi nejvýznamnější architekty první poloviny 20. století u nás. Byl žákem Josefa Zítka v Praze a Otty Wagnera ve Vídni. Spolupracoval s Janem Kotěrou, Františkem Menclem a Josefem Gočárem.
15.11.2022Rezidence Letňany 22 s.r.o. - program BYX
Program BYX „podrží“ byt i jeho cenu až 6 let a v rámci úhrad nájmu část plateb použije na snížení doplatku kupní ceny, tedy i případné hypotéky. A tak zatímco klient již ve vysněném bytě žije v režimu nájmu (až 4 roky po kolaudaci objektu), s každým měsícem se přibližuje k jeho vlastnictví. Bydlet ve vlastním tak mohou i ti, kteří by v čase nedostupných hypoték na financování nedosáhli. Nejde přitom jen o mladší klienty na začátku produktivního věku. Možnost mít svůj byt se stává reálnější i pro živnostníky (OSVČ), kteří mohou být při prokazování příjmů bankám v nevýhodě. Tyto a další přednosti přináší program BYX.
13.11.2022Grohe ČR s.r.o.
Obec architektů, která je pořadatelem GPA – Národní ceny za architekturu, a společnost GROHE pořádali již IV. ročník Grand Prix Architektů Festivalu. Konal se 31. října ve Veletržním paláci v Malé dvoraně. Národní cenu za architekturu už od roku 1993 tradičně vyhlašuje česká Obec architektů a v roce 2019 založila značka GROHE 1. ročník Grand Prix Architektů Festival.
12.11.2022Ing. arch. Petr Brandejský, redakce
Máme před sebou stavbu, která je jakýmsi dialogem stavby se stávajícím okolím. Způsob řešení dává zapomenout na nesourodost starých a nových části. Minimalismus, výrazová podobnost, vše dovedně hmotami i materiálovým pojetím sjednoceno do sourodého celku vkusně začleněného do okolní zástavby.
Reklama

TABULKY & VÝPOČTY


VIDEA 
Reklama