Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Čeští stavaři staví školu v Zambii a TZB-info je u toho!

O projektu jsme se na TZB-info dozvěděli v roce 2018. Od té doby o něm víte i vy a v září vám kolega Martin Kubín zprostředkuje závěr letošní etapy přímo ze Zambie. Co se děje v Kashitu nyní?

Členové týmu Stavíme školu v Kashitu bohatě denně komentují na sociální sítích, můžete být u toho:

Krásný projekt Stavíme školu v Kashitu

Stojí za ním čeští odborníci, hlásí se k němu Fakulta stavební ČVUT, UCEEB, studenti a absolventi dalších univerzit. A my jsme rádi, že jsme u toho.

Architekt Jan Rosík po návštěvě Zambie v roce 2011 načrtl vizi, kterou další kroky významně posunuly vpřed. Stavební inženýr Petr Čanda se rozhodl pojmout tento projekt jako svou diplomovou práci, kterou následně využije nezisková organizace k dalšímu rozvoji celkové koncepce. Na ČVUT byla propracovávána řada technických aspektů, zejména soběstačnost celého komplexu, protože v okolí není žádná využitelná infrastruktura. Podle finančních možností jsou řešeny jednotlivé etapy výstavby, počínaje nezbytnými částmi a následně pokračujícími dalšími prvky.

Jak jsme se k projektu dostali na TZB-info?

  • Prosinec 2018: Výstavba střední školy v Zambii – naše první setkání s projektem, videorozhovor s Monikou Höferovou. Monika pro nás natáčela konference a semináře a o projektu nám s nadšením vyprávěla: „Projekt se bude odehrávat na přibližné rozloze 12 ha. Kampus bude fungovat v režimu open-gate, o předpokládané kapacitě 200 studentů, s bloky učeben od 2 do 6 budov, studovnou, ubytováním (internátem) studentů, ubytováním učitelů a dobrovolníků, kuchyní, jídelnou, kancelářemi, zdravotnickým centrem, kaplí a hřištěm.“ Přinesla výkresy a vzbudila náš zájem.
  • Září 2023: Z výstavby střední školy v Kashitu. Na výstavbu první budovy školy bude potřeba 16 250 cihel.
  • Červen 2023: Začíná výstavba střední školy v Zambii podle českého neziskového projektu.Když stavíte střední školu, tak se nestaví jen budovy střední školy pro výuku, ale je třeba také postavit budovy pro ubytování studentů a budovy pro učitele. A nejenom to. Musíte jim také dát určitý kus země, na kterém mohou mít své pole. To všechno je součástí místní legislativy a vy jako projektant to musíte zohlednit ve svém projektu,“ popisuje v rozhovoru Petr Čanda, projektový manažer.

V roce 2024 jsme se za TZB-info rozhodli pro plnou podporu projektu

Líbí se nám realita, že místní vzali projekt za svůj a mají na výstavbě významný podíl a letos připravili sami zásobu cihel pro další zdění ještě před příjezdem týmu z ČR. Byli jsme s kamerou na řadě akcí a kolega plní svůj plán očkování, aby v září do Kashitu odjel a sdílel pro vás stavbu přímo z místa.

Naše společnost je hrdá na to, že v roli mediálního partnera, můžeme být přímo účastni na ojedinělém projektu výstavby školy v zambijském Kashitu. Kolega Martin Kubín stráví v Zambii tři týdny, bude monitorovat postup stavebních prací v závěrečné etapě a podle potřeby přiloží i vlastní ruce k dílu.

Vize pro léto 2024

V létě 2024 se společně s místní komunitou postaví multifunkční rodinný dům určený pro budoucí učitele. Tento projekt poskytne místním dobrovolníkům praktické školení ve stavbě z lisovaných cihel bez použití betonového skeletu. Naučí se, jak z těchto nepálených cihel vytvořit nosné stěny, zpevnit je na klíčových místech a napojit na další stavební konstrukce. Tak získají dostatek znalostí a zkušeností k postavení celého domu od základů až po střechu.
Po dokončení školicího programu bude deset místních dobrovolníků schopno působit jako lektoři a učit ostatní obyvatele, jak si samostatně postavit podobný dům. Dobrovolníci mohou také využít nabyté dovednosti k získání vlastních stavebních zakázek, čímž by přispěli k financování stavby školního areálu prostřednictvím místní organizace NRCS.
Návrh modelového rodinného domu kombinuje funkce jednotlivých tradičních zambijských staveb a zároveň splňuje místní stavební normy. Budovy střední školy jsou standardizované, a proto i domy pro učitele musí podle nařízení zambijské vlády dodržovat stanovené velikostní a dispoziční požadavky.

Stále však schází potřebné finance na zajištění stavebního materiálu. Jestliže Vás projekt zaujal, hodí se jakákoliv finanční podpora.
Oželíte dnes alespoň jednu kávu a pošlete ji do Afriky? Oficiální sbírka na Darujme.cz. A dar si odečtete z daní.

První realizace roku 2023

V létě 2023 byla v Kashitu postavena první budova workshopu (budoucí dílny) ve spolupráci s místní komunitou. Tento projekt sloužil k testování zvolených technologií a ověření spolupráce s místními obyvateli, což poskytlo cenné zkušenosti pro plánování dalších fází projektu.

Při realizaci došlo k několika výzvám, zejména při dopravě lisů na cihly z České republiky do Zambie. Kvůli dvouměsíčnímu zpoždění bylo nutné zvládnout velké množství papírování, jednání a byrokracie. Nakonec se však podařilo lisy doručit. Zpoždění si vyžádalo úpravu konstrukčního systému budovy na betonový skelet se zděnými výplněmi, což vedlo ke snížení plánovaného množství cihel na polovinu. Díky těmto úpravám byla stavba dokončena ještě před začátkem období dešťů. V dalších fázích bude budova sloužit nejen jako dílna, ale také jako technické zázemí pro další stavební etapy.

Vize celkového projektu

Celý projekt se rozprostírá na přibližné ploše 12 ha. Kampus bude fungovat v režimu open-gate s předpokládanou kapacitou 200 studentů. Bude obsahovat bloky učeben (od 2 do 6 budov), studovnu, ubytování pro studenty a učitele, kuchyni, jídelnu, kanceláře, zdravotnické centrum, kapli a hřiště. Systém vyžaduje účast movitějších studentů, kteří by svým stipendiem přispívali na studium méně majetných spolužáků. Tento solidární systém by umožnil vzdělání pro ty, kteří by si jej jinak nemohli dovolit. Škola bude pravděpodobně zaměřena na zemědělství a další obory podle potřeby.

Pro představu, základní škola v této oblasti má přibližně tisíc žáků a sedm učitelů, což ilustruje složitost a nesouměřitelnost s evropskými standardy. Tento pilotní projekt má za cíl zaměstnat místní obyvatele, naučit je dovednostem potřebným pro realizaci kampusu, práci s místními materiály a novými technologiemi, které budou součástí projektu. ČVUT má zájem na zřízení „laboratoře“ pro rozvojové projekty, čímž se celý koncept smysluplně uzavírá.

Kdo za všemi vizemi i realizacemi stojí

New Renato Community Society
New Renato Community Society (NRCS) vznikla v roce 1987. Jedná se o neziskovou organizaci v Zambii, která je složena ze skupin místních dobrovolníků. Hned na počátku své existence přijala vzdělání jako prioritu pro zvýšení životní úrovně v oblasti. Díky získaným grantům a spoluprací s neziskovými organizacemi z Německa, Velké Británie a Itálie postavila svépomocí dvě mateřské a dvě základní komunitní školy.

 
 
Reklama