Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nasákavost obkladových materiálů

Nasákavost obkladových materiálů

Nasákavost je nejdůležitější vlastností pro volbu typu obkladového materiálu do určitého prostředí. Nasákavost keramického obkladového prvku je dána přírůstkem jeho hmotnosti v % po nasycení vodou. Zkouška nasákavosti se provádí postupem uvedeným v normě ČSN EN ISO 10545-3.

Obkladové prvky se nejprve vysuší a zváží. Po nasycení vodou ve vakuu nebo varem se opět zváží. Přírůstek hmotnosti vztažený na hmotnost za sucha se udává v %.

Keramické obkladové prvky se podle nasákavostí dělí do několika skupin:

NasákavostDruhNormaPoužití
E > 10 % Obkládačky,
katalogová čísla
W....
EN 14411 BIII GL, př. L jen pro vnitřní obklady stěn
0,5 < E ≤ 3 % Glazované,
obkladové prvky
katalogová čísla
G....
EN 14411 BIb GL, př. H univerzální použití pro
mrazuvzdorné obklady
podlah a stěn interiérů a fasád
E ≤ 0,5 % Vysoce slinuté,
dlaždice
katalogová čísla
T.... ,
D....
EN 14411 BIa GL a UGL, př. G vysoce odolné
mrazuvzdorné podlahy
namáhané otěrem
v exteriérech a interiérech,
fasády, balkony, terasy

Keramické obkladové prvky s vysokou nasákavostí, tj. obkládačky dodávané podle evropské normy EN 14411 BIII GL, příloha L, jsou určeny pro obklady stěn v interiérech a nejsou vhodné pro venkovní a mrazuvzdorné obklady.

Keramické glazované prvky s nízkou nasákavostí 0,5 % až 3 %, dodávané podle EN 14411 BIb GL, příloha H, jsou díky nízké nasákavosti mrazuvzdorné a mají univerzální použití. Jsou proto vhodné pro obklady stěn a podlah v interiérech a na venkovní mrazuvzdorné obklady stěn.

Pro vodorovné venkovní plochy jsou zejména vhodné vysoce slinuté mrazuvzdorné keramické prvky TAURUS, KENTAUR s nasákavostí nižší než 0,5 %, dodávané podle EN 14411 Bla UGL a GL, příloha G. Mají univerzální použití a při výběru jednotlivých výrobků pro konkrétní aplikaci je nutno respektovat další kritéria, např. protiskluznost, otěruvzdornost glazovaných prvků apod.

Název výrobku a příslušná norma jsou vždy uvedeny na kartonovém obalu výrobku.

zdroj: LASSELSBERGER, s.r.o. - značka RAKO


 
 
Reklama