Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Součinitel prostupu tepla a součinitel spárové průvzdušnosti oken a dveří dle ČSN 73 0540-3 (1994)

Tabulka uvádí součinitele prostupu tepla a součinitele spárové průvzdušnosti oken dřevěných, kovových a plastový a dveří. Hodnoty byly uvedeny v ČSN 73 0540-3 (1994). V aktuální verzi normy tato tabulka již není uvedena. Hodnoty jsou vhodné pro hodnocení starých oken a dveří před rokem 1994.

Druhy oken a dveří Normové hodnoty Výpočtová hodnota součinitele prostupu tepla
Součinitel prostupu tepla Součinitel spárové průvzdušnosti
kok,n iLV.10-4 kok,p
[W.m-2.K-1] [m-2.s-1.Pa-n] [W.m-2.K-1]
Okna dřevěná, kombinovaná a z plastů
1 Jednoduchá okna
1.1 s jedním sklem 4,50 1,90 5,20
1.2 s přídavným sklem v rámečku z plastu nebo kovu (sdružené křídlo) 2,60 1,90 3,00
1.3 s izolačním dvojsklem bez selektivní vrstvy 2,50 1,90 2,90
1.4 s izolačním dvojsklem se selektivní vrstvou 1,80 1,90 2,10
1.5 s izolačním dvojsklem bez selektivní vrstvy a s přídavným sklem v rámečku z plastu nebo kovu (sdružené křídlo) 1,90 1,90 2,20
1.6 s izolačním trojsklem 1,80 1,90 2,10

2 Zdvojená okna
2.1 se dvěma skly 2,40 1,40 2,80
2.2 se třemi skly s izolačním dvojsklem na vnitřní straně okna 1,70 1,40 2,00
2.3 se třemi skly, třetí sklo v rámečku mezi křídly 1,65 1,40 1,90

3 Dvojitá okna dřevěná, kombinovaná a z plastů
3.1 dvojitá, dvě skla 2,35 1,20 2,70
3.2 dvojitá, sklo jednoduché a dvojsklo 1,40   1,60

Okna kovová
4 Jednoduchá
4.1 s jedním sklem 5,65 1,90 6,50
4.2 s izolačním dvojsklem 3,90 1,90 4,50
4.3 s izolačním dvojsklem a přerušeným tepelným mostem 3,20 1,90 3,70
4.4 s izolačním dvojsklem, se selektivní vrstvou a přerušeným tepelným mostem 2,35 1,90 2,70
4.5 s izolačním trojsklem a přerušeným tepelným mostem 2,50 1,90 2,80

5 Zdvojená okna
5.1 se dvěma skly 3,30 1,40 3,80
5.2 se dvěma skly a přerušeným tepelným mostem 2,80 1,40 3,20
5.3 se třemi skly s izolačním dvojsklem na vnitřní straně okna a přerušeným tepelným mostem 2,40 1,40 2,80

6 Dveře
6.1 domovní dřevěné bez skleněné výplně 2,30   2,60
6.2 domovní dřevěné s jedním sklem 4,00   4,70
6.3 domovní kovové s jedním sklem 5,65   6,50
6.4 balkónové, viz okna      
6.5 vnitřní dřevěné plné 2,00   2,00
6.6 vnitřní dřevěné zasklené jedním sklem 3,50   3,50
6.7 vnitřní dřevěné zasklené jedním sklem ze 2/3 3,00   3,00

Poznámky:

  • Normové a výpočtové hodnoty součinitele prostupu tepla a součinitele spárové průvzdušnosti dle ČSN 73 0540-3 (1994). Tato norma byla novelizována. V aktuálním vydání normy se již tato tabulka nenachází.
  • Normy:
    ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov, květen 1994

 
 
Reklama