Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Požadavky na zvukovou izolaci obvodového pláště dle ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky

Požadavek na váženou neprůzvučnost oken Rw umístěných v obvodovém plášti se stanoví podle tabulky 3. Určí se z požadavku R’w pro celý obvodový plášť dle tabulky 2 a z poměru ploch oken k celkové ploše obvodového pláště v místnosti.
Snížení požadavků na neprůzvučnost oken vyplývá z níže uvedených podílů plochy oken ne celé ploše obvodové konstrukce v místnosti a uplatní se jen tehdy, jestliže hodnota vážené neprůzvučnosti plné části obvodového pláště je nejméně o 10 dB vyšší, než hodnota vážené neprůzvučnosti okna.
Za plochu okna se považuje plocha okenního otvoru včetně rámu. Celková plocha obvodové konstrukce v místnosti je plocha obvodového pláště včetně oken při pohledu z místnosti.
Vyráběná a prodávaná okna se doporučuje označovat číslem třídy zvukové izolace. Třídy zvukové izolace mají pouze deklarativní charakter. Nelze je použít jako vstupní údaj pro návrh nebo hodnocení obvodového pláště.

Tabulka 2 – Požadavky na zvukovou izolaci obvodových plášťů budov
Požadovaná zvuková izolace obvodového pláště v hodnotách w*) nebo DnT,w*), dB
Druh chráněného vnitřního prostoruEkvivalentní hladina akustického tlaku v denní době 06:00–22:00 h
ve vzdálenosti 2 m před fasádou LA,eq,2m , dB **)
≤ 50 > 50
≤ 55
> 55
≤ 60
> 60
≤ 65
> 65
≤ 70
> 70
≤ 75
> 75
≤ 80
Obytné místnosti bytů, pokoje v ubytovnách (koleje, internáty apod.)30303033384348
Pokoje v hotelech a penzionech30303030333843
Nemocniční pokoje303030333843(48)
Druh chráněného vnitřního prostoruEkvivalentní hladina akustického tlaku v noční době 22:00–06:00 h
ve vzdálenosti 2 m před fasádou LA,eq,2m , dB **)
≤ 40 > 40
≤ 45
> 45
≤ 50
> 50
≤ 55
> 55
≤ 60
> 60
≤ 65
> 65
≤ 70
Obytné místnosti bytů, pokoje v ubytovnách (koleje, internáty apod.)30303033384348
Pokoje v hotelech a penzionech30303030333843
Nemocniční pokoje303033384348(53)
Druh chráněného vnitřního prostoruEkvivalentní hladina akustického tlaku po dobu užívání
ve vzdálenosti 2 m před fasádou LA,eq,2m , dB **)
≤ 50 > 50
≤ 55
> 55
≤ 60
> 60
≤ 65
> 65
≤ 70
> 70
≤ 75
> 75
≤ 80
Operační sály303030333843(48)
Lékařské vyšetřovny, ordinace303033384348(53)
Přednáškové síně, učebny, pobytové místnosti škol, jeslí, MŠ303030303338(43)
Společenské a jednací místnosti, kanceláře a pracovny 3030303338
*) Jednočíselné vážené veličiny podle ČSN EN ISO 717-1, stanovené z veličin v třetinooktávových pásmech definovaných v ČSN EN ISO 140-5
**) Ekvivalentní hladina akustického tlaku A určená 2 m před fasádou s přihlédnutím k 6.6.3 ČSN EN ISO 140-5, zaokrouhlená na celé číslo. +xy,5 se zaokrouhlí na xy + 1; další podrobnosti viz ČSN ISO 31-0.
Tabulka 3 – Stanovení požadavků na neprůzvučnost oken a dalších prvků obvodového pláště
Podíl plochy oken SO k celkové ploše
obvodového pláště místnosti SF
[%]
Požadavek Rw na okna*), určený
z hodnot w (DnT,w) podle tabulky 2
[dB]
SOi/SF < 35w − 5
35 ≤ SOi/SF ≤ 50w − 3
SOi/SF > 50w
*) Snížené požadavky na okna platí za předpokladu, že hodnota vážené neprůzvučnosti plné části obvodového pláště při pohledu z místnosti je nejméně o 10 dB vyšší než vážená neprůzvučnost okna. Požadavky platí i pro jiné prvky obvodového pláště (vnější dveře, světlíky, větrací prvky apod.).
Tabulka 4 – Třídy zvukové izolace oken
TZI okenRw, dB
0≤ 24
125 až 29
230 až 34
335 až 39
440 až 44
545 až 49
6≥ 50

 
 
Reklama