On-line kalkulačka úspor a dotací Zelená úsporám*

Zjednodušený výpočet potřeby tepla na vytápění a tepelných ztrát obálkou budovy

*Výpočet energetických úspor a výše dotací je nastaven na původní program Zelená úsporám 2009. Výpočet je nadále vhodný pro hrubý odhad energetických úspor při zateplení obálky budovy.


Lokalita / umístění objektu

Město / obec / lokalita ?
Venkovní návrhová teplota v zimním období Θe °C
Délka otopného období d dní
Průměrná venkovní teplota v otopném období Θem °C

Charakteristika objektu

Převažující vnitřní teplota v otopném období Θim
obvyklá teplota v interiéru se uvažuje 20 °C
°C
Objem budovy V
vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje nevytápěné podkroví, garáž, sklepy, lodžie, římsy, atiky a základy
m3
Celková plocha A
součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí ohraničujících objem budovy (automaticky, z níže zadaných konstrukcí)
m2
Celková podlahová plocha Ac
podlahová plocha všech podlaží budovy vymezená vnitřním lícem obvodových stěn (bez neobyvatelných sklepů a oddělených nevytápěných prostor)
m2
Objemový faktor tvaru budovy A / V m-1
Trvalý tepelný zisk H+
Obvyklý tepelný zisk zarhrnuje teplo od spotřebičů (cca 100 W/byt), teplo od lidí (70 W/os.) apod.
W
Solární tepelné zisky Hs+

kWh / rok


Ochlazované konstrukce objektu / zateplení, výměna oken

Konstrukce Součinitel
prostupu tepla
před
zateplením
Ui
[W/m2K]
Tloušťka zateplení
d [mm] ?
/
nová okna Ui
[W/m2K]
Plocha
Ai
[m2]
Činitel
teplotní redukce
bi
[-] ?
Měrná ztráta
prostupem tepla
HTi = Ai . Ui. bi
[W/K]
Před
úpravami
Po
úpravách
Před
úpravami
Po
úpravách
Stěna 1
Stěna 2
Podlaha na terénu
Podlaha nad sklepem (sklep je celý pod terénem)
Podlaha nad sklepem (sklep částečně nad terénem)
Střecha
Strop pod půdou
Okna - typ 1
Okna - typ 2
Vstupní dveře
Jiná konstrukce - typ 1
Jiná konstrukce - typ 2

Nápověda

Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 jednotlivých konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2007 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

Návrh tloušťky zateplení a orientační hodnoty součinitele prostupu tepla konstrukce s vnějším tepelněizolačním kompozitním systémem

Lineární tepelné mosty (konkrétní hodnoty tepelných mostů)

Před úpravami
Po úpravách

Větrání

Intenzita větrání s původními okny n1
obvyklá intenzita větrání u těsných staveb (novostaveb) je 0.4 h-1, u netěsných staveb může být 1 i více
? h-1
Intenzita větrání s novými okny n2
obvyklá intenzita větrání u těsných staveb (novostaveb) je 0.4 h-1, u netěsných staveb může být 1 i více
? h-1
Účinnost nově zabudovaného systému rekuperace tepla ηrek
zadejte deklarovanou účinnost (ve výpočtu bude snížena o 10 %)Roční potřeba energie na vytápění
Stav objektuMěrná potřeba energie
Před úpravami (před zateplením) kWh/m2
Po úpravách (po zateplení) kWh/m2

ZELENÁ ÚSPORÁM - VÝŠE PODPORY PRO

Stavebně - technické hodnoceníTento velmi zjednodušený kalkulační nástroj vyvinula firma Energy Consulting Service pro firmu E-C a slouží pro prvotní orientační hodnocení budov s využitím pro dotace Zelená úsporám. Zájemce navolí jednotlivé parametry objektu, program zařadí budovu do jedné z kategorií podle energetického štítku obálky budovy a vypočítá přibližnou výši úspory potřeby tepla na vytápění a tomu odpovídající dotaci v programu Zelená úsporám. Program slouží pro orientační výpočty a prvotní rozhodování. Energetické hodnocení nutné pro přidělení dotace musí zpracovat energetický expert. Na vývoji kalkulačky se podílely firmy Energy Benefit Centre o.p.s. a Topinfo s.r.o.


Autor výpočtové pomůcky: Ing. Zdeněk Reinberk, Ing. Roman Šubrt, Ing. Lucie Zelená


Hodnotit:  
Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Blogger  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk 
 
 

Aktuální články na ESTAV.czDo 3. ročníku České ceny za architekturu se přihlásilo 145 realizacíDveře bez rušivých detailů pro dokonalý interiérSpolečnost HELUZ byla oceněna na veletrhu ConecoNa chatě po zimě zkontrolujte navlhlé zásuvky či prodlužovací kabely