Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů

Objemová hmotnost, měrná tepelná kapacita, faktor difuzního odporu, součinitel difuze vodní páry, součinitel tepelné vodivosti, hustota všech skupin stavebních materiálů. Betony, malty, omítky, izolační materiály, plasty, kovy, sklo, dřevo a výrobky ze dřeva.

Hodnoty Normové Výpočtové Položka
Položka Materiál Objemová hmotnost v suchém stavu
ρdn
Měrná tepelná kapacita v suchém stavu
c
dn
Faktor difuzního odporu
μn
Součinitel difuze vodní páry
δn.109
Součinitel tepelné vodivosti
λp
[kg/m3] [J/kg.K] [-] [s] [W/m.K]
1. Beton hutný
1 Beton hutný 2100 1020 17 0,010 1,23 1
2 2200 20 0,009 1,30 2
3 2300 23 0,008 1,36 3
4 Železobeton 2300 1020 23 0,008 1,43 4
5 2400 29 0,007 1,58 5
6 2500 32 0,006 1,74 6
 
2. Betony lehké neautoklávované, též z lehkého kameniva
  ρdn cdn μn δn.109 λp  
[kg/m3] [J/kg.K] [-] [s] [W/m.K]
7 Beton ze struskové pemzy 1200 890 17 0,011 0,55 7
8 1300 0,60 8
9 1400 0,64 9
10 1500 0,68 10
11 1600 0,74 11
12 1700 0,84 12
13 Beton z expandované břidlice 900 880 4 0,048 0,48 13
14 1000 4 0,048 0,50 14
15 1100 5 0,038 0,51 15
16 1200 5 0,038 0,57 16
17 1300 6 0,031 0,61 17
18 Beton z keramzitu 700 880 4 0,024 0,28 18
19 800 9 0,021 0,31 19
20 900 10 0,019 0,34 20
21 1000 10 0,019 0,40 21
22 1100 11 0,017 0,48 22
23 1200 11 0,017 0,56 23
24 1300 13 0,014 0,63 24
25 1400 15 0,013 0,75 25
26 1700 16 0,012 1,30 26
27 Beton ze škváry 1000 830 6 0,031 0,52 27
28 1100 6 0,031 0,54 28
29 1200 6 0,031 0,67 29
30 1300 6 0,031 0,69 30
31 1400 6 0,031 0,73 31
32 1500 6 0,031 0,74 32
33 1600 8 0,024 0,79 33
34 1700 8 0,024 0,82 34
35 1800 8 0,024 0,90 35
36 1900 8 0,024 0,97 36
37 2000 8 0,024 1,01 37
38 Beton z agloporitu 1350 890 20 0,009 0,69 38
39 1700 23 0,008 1,11 39
40 1750 23 0,008 1,20 40
41 1800 23 0,008 1,26 41
42 1850 23 0,008 1,42 42
43 Beton z perlitu 300 1150 9 0,021 0,091 43
44 350 9 0,021 0,11 44
45 400 11 0,017 0,12 45
46 450 11 0,017 0,13 46
47 500 14 0,013 0,14 47
48 550 14 0,013 0,15 48
49 600 16 0,012 0,16 49
50 Beton struskopazderový 700 1300 2 0,094 0,18 50
51 800 5 0,038 0,22 51
52 900 8 0,024 0,25 52
53 1000 10 0,019 0,28 53
54 1100 12 0,016 0,32 54
55 1200 13 0,014 0,35 55
56 Beton cihlový 1300 840 8 0,024 0,52 56
57 1400 8 0,024 0,58 57
58 1500 8 0,024 0,63 58
59 1600 8 0,024 0,69 59
60 1700 9 0,021 0,78 60
61 1800 10 0,019 0,89 61
62 Beton pilinový 500 1470 9 0,021 0,18 62
63 700 10 0,019 0,22 63
64 800 11 0,017 0,25 64
65 1000 12 0,016 0,32 65
 
3. Betony lehké autoklávované
  ρdn cdn μn δn.109 λp  
[kg/m3] [J/kg.K] [-] [s] [W/m.K]
66 Pískový pórobeton nevyztužený 480 840 (dříve polynobeton) 6-9 0,031-0,020 0,19 66
67 580 0,21 67
68 680 0,24 68
69 Popílkový pórobeton nevyztužený 480 840 (dříve plynosilikát) 7-10 0,027-0,019 0,18 69
70 580 0,20 70
71 680 0,23 71
 
4. Malty
  ρdn cdn μn δn.109 λp  
[kg/m3] [J/kg.K] [-] [s] [W/m.K]
72 Malta vápenná 1600 840 8-10 0,024-0,019 0,87 72
73 Malta vápenocementová 1850 840 14 0,013 0,97 73
74 Malta cementová, cementový potěr 2000 840 19 0,010 1,16 74
 
5. Omítky
75 Omítka vápenná 1600 840 6 0,031 0,88 75
76 Omítka vápenocementová 2000 790 19 0,010 0,99 76
 
6. Omítky tepelně izolační, silikátové
  ρdn cdn μn δn.109 λp  
[kg/m3] [J/kg.K] [-] [s] [W/m.K]
77 Omítka perlitová 250 850 7,0-15,0 0,027-0,013 0,10 77
78 300 0,11 78
79 350 0,11 79
80 400 0,12 80
81 450 0,15 81
82 500 0,18 82
83 Omítka perlitová s PPS granulátem 120 1000 7,0-15,0 0,027-0,013 0,051 83
 
7. Tepelně izolační pěnoplastické materiály
  ρdn cdn μn δn.109 λp  
[kg/m3] [J/kg.K] [-] [s] [W/m.K]
84 Polystyren pěnový, vypěnovaný - PPS 10 1270 40-67 0,047-0,002 0,051 84
85 20 0,044 85
86 30 0,039 86
87 40 0,037 87
88 50 0,037 88
89 60 0,039 89
90 Polystyren pěnový, vytlačovaný - XPS 30 2060 100 0,0019 0,034 90
91 Polyuretan pěnový tuhý - pěněný freonem, neplášťovaný 35 1500 180-260 0,0010-0,00072 0,032 91
92 - plášťovaný plechem 35 1510     0,029 92
93 Polyuretan pěnový, měkký 35 800 2,50 0,075 0,048 93
94 Formaldehydr. pěn. pryskyřice struktura otevřená 20 1250 2,50-6,50 0,075-0,029 0,037 94
95 30 0,041 95
96 40 0,045 96
97 50 0,061 97
98 Struktura uzavřená 25 1250 2,50-6,50 0,075-0,029 0,041 98
99 30 1510 14,0 0,013 0,050 99
100 50 0,060 100
101 PVC pěněné 60 1350 265 0,00071 0,051 101
 
8. Tepelně izolační vláknité materiály
  ρdn cdn μn δn.109 λp  
[kg/m3] [J/kg.K] [-] [s] [W/m.K]
102 Materiály z minerální plsti 100 880 1,10-3,0 0,17-0,063 0,056 102
103 200 0,064 103
104 300 0,079 104
105 Materiály z minerální plsti, lisované 150 1150 5,0-12,0 0,038-0,016 0,095 105
106 250 0,079 106
107 350 0,054 107
108 450 0,073 108
109 500 0,088 109
110 Materiály ze skleněné plsti 15 940 2,50 0,075 0,046 110
111 35 0,050 111
 
9. Dřevo, materiály z aglomerovaného dřeva a korku
  ρdn cdn μn δn.109 λp  
[kg/m3] [J/kg.K] [-] [s] [W/m.K]
112 Dřevo tvrdé, tepelný tok - kolmo k vláknum 600 2510 157 0,0012 0,22 112
113 - rovnoběžně s vlákny 600 2510 4,50 0,042 0,49 113
114 Dřevo měkké, tepelný tok - kolmo 400 2510 157 0,0012 0,18 114
115 - rovnoběžně s vlákny 400 2510 4,50 0,042 0,41 115
116 Dřevotřískové desky 800 1500 12,50 0,015 0,11 116
117 Dřevovláknité desky - měkké 230 1380 5,0 0,038 0,046 117
118 Desky z korku lisované 150 1880 5,0-10,0 0,038-0,019 0,064 118
119 Desky z dřevitého odpadu - s cementem 300 1580 6,50 0,31 0,11 119
120 400 0,15 120
121 500 0,17 121
122 600 0,19 122
123 800 0,24 123
124 1000 0,29 124
125 1200 0,35 125
126 Desky dřevovláknité, lisované 200 1630 12,50 0,015 0,075 126
127 400 0,098 127
128 600 0,130 128
129 800 0,150 129
130 1000 0,170 130
 
10. Deskové materiály ostatní
  ρdn cdn μn δn.109 λp  
[kg/m3] [J/kg.K] [-] [s] [W/m.K]
131 Azbestocement 1800 960 64-310 0,003-0,0006 0,45 131
132 Sádrokarton 750 1060 90 0,021 0,22 132
133 Desky z PVC 1400 1100 17000 0,000011 0,16 133
134 Desky z PV 930 1470 94000 0,000002 0,34 134
135 Polyesterový skelný - laminát 1600 1050 0,21 135
 
11. Sypké materiály
  ρdn cdn μn δn.109 λp  
[kg/m3] [J/kg.K] [-] [s] [W/m.K]
136 Keramzit, Expandovaná břidlice, Strusková pemza 400 1260 2,50-4,50 0,075-0,042 0,13 136
500 0,14
600 0,16
700 0,18
800 0,21
900 0,23
1000 0,24
137 Křemelina 600 1050 2,50 0,075 0,19 137
138 Korková drť 45 1880 2,50 0,075 0,04 138
139 Piliny 200 2510 2,50 0,075 0,12 139
140 Písek 1750 960 4,00 0,048 0,95 140
141 Popílek 85 1010 2,50-10,0 0,075-0,009 0,23 141
1050 0,36
142 Škvára 750 750 3,0 0,063 0,27 142
143 Štěrk 1650 840 5,0-23,0 0,038-0,008 0,93 143
 
12. Plasty tuhé nepěněné
  ρdn cdn μn δn.109 λp  
[kg/m3] [J/kg.K] [-] [s] [W/m.K]
144 Linoleum 1200 1880 1880 0,0001 0,19 144
145 Polyetylen 930 1470 94000 0,000002 0,35 145
146 Pertinax 1400 1590 0,22 146
147 Celuloid 1400 1260 0,21 147
148 Plexisklo 1180 1465 0,19 148
149 Novodur 1100 1380 0,17 149
150 Polystyrén 1050 1050 0,13 150
151 PVC 1380 1100 0,20 151
152 Silon 1150 1100 0,26 152
153 Teflon 2100 1100 0,24 153
 
13. Pryž
  ρdn cdn μn δn.109 λp  
[kg/m3] [J/kg.K] [-] [s] [W/m.K]
154 Pryž tvrdá 1200 1420 55000 0,0000034 0,160 154
155 Pryž pěnová 150 1510 4700 0,00004 0,048 155
156 230 1450 0,00013 0,059 156
 
14. Tmely
  ρdn cdn μn δn.109 λp  
[kg/m3] [J/kg.K] [-] [s] [W/m.K]
157 Chloroprenový 1440 1300 1350 0,00014 0,260 157
158 Tmely pro stavební použití 1500 1300 1350 0,00014 0,220 158
 
15. Sklo
  ρdn cdn μn δn.109 λp  
[kg/m3] [J/kg.K] [-] [s] [W/m.K]
159 Sklo stavební 2600 840 spárová difuze 0,760 159
160 Desky z pěnového skla 140 840 540 0,00035 0,069 160
161 180 0,069 161
 
16. Hydroizolace
  ρdn cdn μn δn.109 λp  
[kg/m3] [J/kg.K] [-] [s] [W/m.K]
162 Asfalt. pásy 1400 1470 8000 0,000022 0,21 162
163 Folie z PVC 1400 960 16700 0,000011 0,16 163
164 Folie z PE 1470 1470 130000 0,0000013 0,35 164
 
17. Kovy
  ρdn cdn μn δn.109 λp  
[kg/m3] [J/kg.K] [-] [s] [W/m.K]
165 Železo 7850 440     58 165
166 Měď 8800 380 372 166
167 Hliník 2700 870 204 167
168 Ocel uhlíková 7850 490 50 168
169 Legovaná ocel - manganová 7850 15 169
10-14%Mn
170 - wolframová 5,50%W 33 170
171 - chromová 1,0%Cr 40 171
172 5,0%Cr 31 172
173 13,0%Cr 20 173
174 16,0%Cr 19 174
175 - niklová 3,0%Cr 38 175
176 5,0%Ni 32 176
177 10,0%Ni 25 177
178 25,0%Ni 18 178
179 36,0%Ni 11 179
180 - chromniklová 18,0%Cr 9,0%Ni 20 180
181 22%Cr
22%Ni
15 181
182 22%Cr
42%Ni
17 182
183 22%Cr
9%Ni
2%Mo
20 183
184 Nikl 99,2% 348 67 184
185 Zinek 7130 385 113 185
186 Mosaz 8600 380 102 186
187 Bronz 8600 420 70 187
 
18. Horniny
  ρdn cdn μn δn.109 λp  
[kg/m3] [J/kg.K] [-] [s] [W/m.K]
188 Čedič 2880 880     2,9 188
189 3200     4,2 189
190 Pískovec 1800 720 23 0,0082 0,9 190
191 2400 1,4 191
192 2600 1,7 192
193 Porfyr, Břidlice 2800 750     1,7 193
194 Mramor 2400 920 3,0 194
195 2800 3,5 195
196 Vápenec 2000 920 1,2 196
197 2500 1,4 197
198 Žula 2500 750 3,1 198
 
19. Zeminy
  ρdn cdn μn δn.109 λp  
[kg/m3] [J/kg.K] [-] [s] [W/m.K]
199 Rostlá půda
písčitá,
hlinitopísčitá
- vlhká
2000   2,0   2,3 199
200 - s přirozenou vlhkostí 1800   1,5   1,4 200
201 Hlína suchá 1600   1,5   0,7 201
 
20. Voda a její skupenství
  ρdn cdn μn δn.109 λp  
[kg/m3] [J/kg.K] [-] [s] [W/m.K]
  Voda při teplotě            
202 0°C 1000 4200     0,55 202
203 10°C 1000 0,55 202
204 20°C 998 0,60 204
205 50°C 988 0,65 205
206 100°C 958 0,68 206
207 Sníh 50 2090     0,023 207
208 100 0,029 208
209 150 0,064 209
210 200 0,11 210
211 250 0,16 211
212 300 0,26 212
213 350 0,35 213
214 400 0,45 214
215 450 0,57 215
216 500 0,64 216
217 Led 900 4200     2,30 217

Poznámka:
Literatura:
[1] ČSN 73 0540-3: Tepelná ochrana budov, ČNI Praha 1995
[2] RAŽNJEVIČ, K.: Termodynamické tabulky, ALFA Bratislava, 1984


 
 
Reklama