Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Finanční kalkulátor pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic

Výpočet ekonomické efektivnosti hodnotí dosažené výnosy (efekty) ve srovnání s náklady (nároky) na realizaci a provoz posuzované investice. Ekonomická efektivnost se měří penězi, proto její výpočet nemůže obsahovat penězi neměřitelné veličiny, mezi něž bohužel patří i většina přínosů ve prospěch životního prostředí. Ekonomické hodnocení nám proto může dát pouze odpověď na otázku, co nás to stojí a jaký je ekonomický efekt. Prostá doba návratnosti je nejjednodušší, nejméně vhodné, ale naopak velice často užívané ekonomické kritérium. Největší nevýhodou tohoto kritéria je, že zanedbává efekty po době návratnosti a zanedbává fakt, že peníze můžeme vložit do jiných investičních příležitostí. Čistá současná hodnota je v dnešní době jedním z nejvhodnějších kriterií. Je v ní zahrnuta celá doba životnosti projektu, i možnost investování do jiného stejně rizikového projektu.

Základní parametry investice
Doba životnosti projektu  let ???
Celková investice do zařízení  Kč ???
Úvěr nutný pro pořízení zařízení ???
Úvěr (vypůjčená částka)  Kč 
Úroková sazba  %
Doba splácení úvěru  let
Roční výnos z provozovaného zařízení ???
Roční výnos z pořizovaného zařízení  Kč
Roční změna výnosu z pořizovaného zařízení  %
Roční náklady na provoz pořizovaného zařízení ???
  Roční náklady 
[Kč]
Roční změna nákladů
[%]
č. 1
č. 2
Doplňkové parametry investice
Diskont - výnos alternativní investice  % ???
Bude se danit zisk z projektu? ???       - daňová sazba   % ???
 

Odpis investice ???
Odpisové
skupiny
Počet let Část investice
[%]
Způsob odepisování
1  %
1a  %
2  %
3  %
4  %
5  %
6  %

VÝSLEDKY
   

 
 
Reklama