Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Požadované parametry novostaveb domů s velmi nízkou energetickou náročností programu Nová zelená úsporám

Dům s velmi nízkou energetickou náročností je termín, který používá dotační program Nová zelená úsporám v oblasti podpory novostaveb. Parametry domu jsou velmi podobné parametrům energeticky pasivního domu podle českých TNI 73 0329 a 30. Pro vyhodnocení kritérií se ale používá metoda vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. Energeticky vztažnou plochou je plocha stanovená z vnějších rozměrů budovy.

Rodinné domy

Dle dokumentu Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená úsporám RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí (Verze 1.3 RD / 3. výzva / aktualizace 13. 9. 2018 / účinné od 15. 10. 2018)

Sledovaný parametrOznačení [jednotky]B.0B.1B.2
Měrná roční potřeba tepla na vytápěníEA [kWh.m-2.rok-1]-≤ 20≤ 15
Měrná neobnovitelná primární energieEpN,A [kWh.m-2.rok-1]≤ 120≤ 90≤ 60
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici1)U [W.m-2.K-1]≤ Urec≤ Upas≤ Upas
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovyUem [W.m-2.K-1]≤ 0,7 * Uem,N≤ 0,22≤ 0,22
Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavbyn50 [1.h-1]≤ 1,0≤ 0,6≤ 0,6
Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období 2)θai,max [°C]≤ 27 °C≤ 27 °C≤ 27 °C
Povinná instalace systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla s minimální požadovanou účinností 75 %[-]AnoAnoAno

1) Výjimky jsou přípustné v technicky odůvodněných případech, a pouze pokud nemají vliv na splnění ostatních požadavků.
2) Bez použití strojního chlazení. Posouzení není vyžadováno v případě, že jsou všechna okna na jižní, jihozápadní, západní, jihovýchodní a východní straně opatřena vnějšími aktivními stínicími prvky.

Rodinný dům musí splnit požadavky vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů, na budovu s téměř nulovou spotřebou energie.

Poznámka:
Kategorie B.0 je dům s nízkou energetickou náročností
Kategorie B.1 je dům s velmi nízkou energetickou náročností
Kategorie B.2 je dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie

Bytové domy

Dle dokumentu Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená úsporám BYTOVÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí (Verze 1.0 BD / 3. výzva / 21. 11. 2016)

Sledovaný parametr Označení [jednotky] Podoblast podpory B.1
Měrná roční potřeba tepla na vytápění EA [kWh.m-2.rok-1] ≤ 15
Měrná neobnovitelná primární energie EpN,A [kWh.m-2.rok-1] ≤ 90
Součinitel prostupu tepla výplně otvoru ve stěně a strmé střeše z vytápěného do venkovního prostředí kromě dveří UW [W.m-2.K-1] ≤ Upas1)
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem [W.m-2.K-1] ≤ 0,70 x Uem,R
Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby n50 [1.h-1] ≤ 0,6
Nejvyšší teplota vzduchu v pobytové místnosti θai,max [°C] ≤ θai,max,N 2,3)
Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla pro větrání obytných místností s minimální požadovanou účinností 70 %[-] Ano

1) Výjimku mohou tvořit výplně otvorů dle ČSN 730540-2, bodu 5.2.8.
2) Bez použití strojního chlazení.
3) Za splněné se považuje v případě, že bude doložena výpočtem, nebo v případě, že budou všechna okna na jižní, jihozápadní, západní, jihovýchodní a východní straně opatřena vnějšími aktivními stínicími prvky.

Budova bytového domu musí splnit požadavky vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů na budovu s téměř nulovou spotřebou energie.

O standardu domů s velmi nízkou energetickou náročností podrobněji také v článku Energetické standardy budov - Budovy s velmi nízkou energetickou náročností.


 
 
Reklama