Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Požadované parametry novostaveb domů s velmi nízkou energetickou náročností programu Nová zelená úsporám

Dům s velmi nízkou energetickou náročností je termín, který používá dotační program Nová zelená úsporám v oblasti podpory novostaveb. Pro vyhodnocení kritérií se ale používá metoda vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov.

Rodinné domy

Sledovaný parametr Označení [jednotky] Podporovaná opatření
Základ Pasiv Pasiv+
Měrná roční potřeba tepla na vytápění EA
[kWh.m-2.rok-1]
bez požadavku ≤ 20 ≤ 15
Primární energie z neobnovitelných zdrojů EpN,A
[kWh.m-2.rok-1]
≤ 0,8 ER
(klas. třída A)2
≤ 0,8 ER
(klas. třída A)2
≤ 0,6 ER
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na obálce budovy3 U
[W.m-2.K-1]
≤ 0,6 UN,20
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Klasifikační třída2 B A A
Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby n50
[1.h-1]
≤ 1,0 ≤ 0,6 ≤ 0,6
Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období4 θai,max
[°C]
≤ 27 °C
Povinná instalace systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla5 [–] Ano
ER – ukazatel energetické náročnosti pro referenční podmínky uvedené pro budovu s téměř nulovou spotřebou energie od 1. ledna 2022, Klasifikační třída energetické náročnosti budovy dle vyhl. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov.
2 Klasifikační třída energetické náročnosti budovy dle vyhlášky 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov.
3 Výjimky jsou přípustné v technicky odůvodněných případech, a pouze pokud nemají vliv na splnění ostatních požadavků.
4 Bez použití strojního chlazení. Posouzení není vyžadováno v případě, že jsou všechna okna na jižní, jihozápadní, západní, jihovýchodní a východní straně opatřena vnějšími aktivními stínicími prvky.
5 Minimální požadovaná účinnost výměníku zpětného zisku tepla jednotky řízeného větrání je 75 % při v projektu stanoveném průtoku, doložená měřením dle EN 308, popř. EN 13141-7, EN 13141-8.

Bytové domy

Sledovaný parametr Označení [jednotky] Novostavba
Měrná roční potřeba tepla na vytápění EA
[kWh.m-2.rok-1]
≤15
Měrná neobnovitelná primární energie Klasifikační třída6 A
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na obálce budovy5 U
[W.m-2.K-1]
≤ 0,6 UN,20
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Klasifikační třída6 B
Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby n50 [1.h-1] dle ČSN 730540-2 pro pasivní budovy
Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období7 θai,max
[°C]
≤ 27 °C
Povinná instalace systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla8 [−] Ano
UN,20 – požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla pro daný typ konstrukce a návrhovou teplotu v posuzované zóně budovy dle ČSN 730540-2 ve znění platném k datu podání žádosti.
5 Výjimky jsou přípustné v technicky odůvodněných případech, a pouze pokud nemají vliv na splnění ostatních požadavků.
6 Klasifikační třída (energetické náročnosti budovy) dle vyhlášky 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov.
7 Bez použití strojního chlazení. Posouzení není vyžadováno v případě, že jsou všechna okna na jižní, jihozápadní, západní, jihovýchodní a východní straně opatřena vnějšími aktivními stínicími prvky.
8 Minimální požadovaná účinnost výměníku zpětného zisku tepla jednotky řízeného větrání je 75 % při v projektu stanoveném průtoku, doložená měřením dle EN 308, popř. EN 13141-7, EN 13141-8 nebo certifikace PHI – Passive House Institute.

 
 
Reklama