Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Odhad tepelné ztráty rodinného domu dle období výstavby

Orientační výpočet slouží pro přibližné určení tepelné ztráty rodinných a řadových domů podle období výstavby. Podle podlahové plochy nebo vytápěného objemu je vypočtena přibližná tepelná ztráta domu v kW za předpokladu, že je dům postaven v souladu s technickými normami z daného období. Výsledek je pouze orientační hodnotou, přesný výpočet tepelných ztrát například pro návrh velikosti zdroje tepla musí provést odborný projektant nebo energetický specialista pro konkrétní dům.

m2 m3

Tepelná ztráta domu dle období výstavby [kW]

Z jakých předpokladů výpočet vychází:

  • Výpočet předpokládá, že dům z daného období výstavby byl postaven v souladu s tehdy platnými technickými normami. Technické normy určují požadavky na tepelně izolační vlastnosti stěn a oken a postupně se zpřísňují.
  • Vypočtena je celková tepelná ztráta domu, která je součtem tepelné ztráty prostupem obálkovými konstrukcemi (stěny, okna, atd.) a tepelné ztráty větráním.
  • Uvažuje se s obvyklým množstvím a velikostí oken a dveří (prosklené části tvoří cca 20 % stěn).
  • Tepelná ztráta větráním neuvažuje s využitím nuceného větrání s rekuperací tepla. Pro výpočet se předpokládá intenzita výměny vzduchu 0,5 h-1. To znamená, že celý objem vzduchu v budově se vymění každé 2 hodiny.
  • Průměrná vnitřní teplota ve vytápěném domě je 20 °C.
  • Výpočet je vhodný pro objekty do objemu cca 1000 m3, tedy klasické rodinné domy, nikoliv pro větší budovy.

 
 
Reklama