Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Reklama

Výpočet laboratorní neprůzvučnosti jednoduchých stavebních prvků podle ČSN EN 12354-1, přílohy B

Tato výpočtová pomůcka je určena k výpočtu laboratorní neprůzvučnosti obecných jednoduchých homogenních stavebních prvků z běžných materiálů podle ČSN EN 12354-1, přílohy B Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi

Za homogenní lze ve smyslu této normy považovat i stavební prvky s malými otvory do 15 % celkového objemu prvku. Informace o přesnosti výpočtové metody pro takové stavební prvky lze nalézt v redakčním článku o problematice odhadů vzduchové neprůzvučnosti jednoduchých stavebních prvků. V ostatních případech může být přesnost o něco menší.

Pomůcka dále umožňuje získané výsledky předběžně vyhodnotit podle požadavků ČSN 73 0532.


Materiál Tloušťka
t [m]
Objemová hmotnost
ρ [kg/m3]
Rychlost podélných vln
cL [m/s]
Vnitřní ztrátový činitel
ηint [-]

plošná hmotnost m' = kg/m2
kritický kmitočet fc = Hz
neprůzvučnost R
směrná křivka ISO 717-1
Rw (C; Ctr) = (; ) dB

Vyhodnocení podle ČSN 73 0532

Druh konstrukce

Chráněný prostor

Hlučný prostor

Požadavek R'w,pož dB
Korekce na boční přenos zvuku dB
VyhodnoceníStavební prvek předběžně


English Synopsis

Building acoustics - Estimation of acoustical performance of buildings from the performance of elements - Part 1: Airborne sound insulation between rooms.


 
 
Reklama