rychlé hledání:


Interaktivní výpočty

Převodník jednotek

Partner výpočtu: ATREA

Prostup tepla vícevrstvou konstrukcí a průběh teplot v konstrukci

Výpočet tepelné ztráty objektu dle ČSN 06 0210

Partner výpočtu: KINGSPAN Izolace

On-line kalkulačka úspor a dotací Zelená úsporám*

Povrchy a objemy těles

Finanční kalkulátor pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic

Výpočet velikosti střešního žlabu

Oslunění/zastínění okenní plochy

Přepočet veličin při prostupu tepla (U, R)

Výpočet laboratorní neprůzvučnosti jednoduchých stavebních prvků podle ČSN EN 12354-1, přílohy B

Hypotéční kalkulačka

Výpočet schodiště


Technické tabulky


Tabulky pro výpočet tepelných ztrát a tepelných zisků

Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 jednotlivých konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana ...

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů

Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 jednotlivých konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2007 Tepelná ochrana ...

Součinitel prostupu tepla a součinitel spárové průvzdušnosti oken a dveří dle ČSN 73 0540-3 (1994)

Návrh obvodové stěny s vnějším tepelněizolačním kompozitním systémem

Průměrné měsíční doby slunečního svitu ve vybraných lokalitách ČR

Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla UN Změna k ČSN 73 0540-2:2002 Tepelná ochrana budov ...

Požadavky na zvukovou izolaci obvodového pláště dle ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování ...


Základní technické tabulky

Převody jednotek SI a jednotek anglo-amerických

Převody jednotek SI 01

Převody jednotek tlaku

Dekadické díly a jejich násobky

Vybrané fyzikální konstanty

Převody jednotek SI 02


Vlastnosti vody, vzduchu a páry

Fyzikální hodnoty pro suchý vzduch při tlaku 100 kPa

Hodnoty vody a vzduchu pro výpočet přestupu tepla


Vlastnosti materiálů a látek

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných kovů

Fyzikální vlastnosti vybraných plynů a par


Vlastnosti paliv

Objemové hmotnosti paliv ze dřeva

Porovnání vlastností topných plynů

 
 

Aktuální články na ESTAV.czCeny bytů od začátku roku do konce května vzrostly o 6,7 procentaNekoupejte se v chlóruDoupě osamělého vlka: Loftový byt naplnil představy starého mládenceNovinka Liapor Mix final – skvělý systém pro rekonstrukce podlah