Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

U rekonstrukce zámeckého komplexu v Drážďanech pomohl lehký beton

Rekonstrukce historických objektů bývají složité z mnoha důvodů. Pomineme-li památkovou ochranu, je často nutné se vypořádat s nízkou únosností konstrukce nebo třeba s prostory zcela nevhodnými pro přesuny stavebních hmot a techniky. V "Dlouhé chodbě" drážďanského zámeckého komplexu pomohl část těchto problémů vyřešit lehký keramický beton.

Podkroví slavné Dlouhé chodby v drážďanském zámeckém komplexu prošlo nedávno rozsáhlou rekonstrukcí, při níž bylo použito cca 75 m3 lehkého keramického betonu (Liaporbetonu). Tato lehká podlahová konstrukce vytvořila stabilní a pevný základ pro technické vybavení budov, které sem bylo z důvodu protipovodňové ochrany přemístěno ze sklepa. Současně tento keramický stavební materiál perfektně zapadl do historické substance budovy.

Průběh rekonstrukce

Od poloviny 80. let probíhá sanace a rekonstrukce drážďanského zámeckého komplexu. Areál s Rezidenčním zámkem, budovami Taschenbergpalais a Georgenbau, bývalými zámeckými stájemi a budovou Johanneum byl od 16. století sídlem saských kurfiřtů a králů a byl na konci druhé světové války téměř kompletně zničen. Od února 2017 se rekonstruuje mimo jiné Dlouhá chodba bývalých zámeckých stájí, která byla vybudována kolem roku 1586. Podle odpovědného státního podniku Sächsisches Immobilien - und Baumanagement prý zde bude do konce roku 2018 při stavebních pracích proinvestováno kolem 10,5 milionů EUR.
Podlaha z Liaporbetonu

Při opatřeních prováděných při rekonstrukci Dlouhé chodby byla na předním místě ochrana proti ničivým povodním způsobeným rozvodněním řeky Labe. Proto bylo rozhodnuto přemístit technické vybavení budov ze sklepa do podkroví. Tamější podlahová konstrukce z dřevěných nosníků s prkenným záklopem však musela být nejprve zásadním způsobem zpevněna, aby mohla být zaručena dlouhodobá a bezpečná únosnost zátěže dané celkovými technickými zařízeními. Zpevnění této konstrukce proběhlo v několika krocích. Nejprve bylo do podkroví o rozloze 500 m2 zabudováno napříč 75 ocelových nosníků ve vzdálenosti kolem 1,40 m od sebe navzájem. „Následně byly meziprostory vyztuženy cca 75 kubickými metry Liaporbetonu.“ „Tato stavba je nosná a stabilní, ale vykazuje jen nízkou hmotnost.“ „Lehký beton bylo možno rychle a jednoduše nanést a tento materiál navíc rychle vyschnul a vytvrdnul, což pomohlo uspíšit další práce“, vysvětluje Maik Dostmann z Liaporu.

Bezpečná únosnost zátěže

Do poloviny roku 2017 byla zhotovena celková plocha o velikosti cca 500 m2, přičemž tloušťka vrstvy z lehkého betonu Liapor činila průměrně 15 centimetrů. Lehký beton Liapor tak představuje trvanlivý, nosný a stabilní základ pro zařízení technického vybavení budov a navíc v porovnání s tradičními stavebními materiály vykazuje velmi nízkou hmotnost.
Výhody provedené rekonstrukce

Pro zvolené řešení rekonstrukce mluvilo také to, že Liaporbeton je čistě minerální a nehořlavý, odolává vnějším vlivům (vlhkost, mráz, kyseliny a louhy) a je rezistentní vůči hmyzu všeho druhu. Díky obsaženému keramickému kamenivu (keramzitu Liapor) má skvělé izolační vlastnosti, ale současně dokáže teplo akumulovat. Dále také tlumí hluk a je otevřený pro difuzi. Takže dokáže pohlcovat vlhkost a v případě potřeby ji opět odevzdávat, což přispívá k obzvláště vyrovnanému klimatu v místnosti. Kombinace všech těchto pozitiv předurčila Liaporbeton jako nejlepší materiál pro sanaci Dlouhé chodby v drážďanském zámku, jehož rekonstrukce má být dokončena v roce 2021.

Další informace o Liaporbetonu a jeho výhodách najdete na webu www.liapor.cz.


LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.
logo LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.

Klíčovým materiálem výroby je lehké keramické kamenivo Liapor. Nahrazujeme jím běžné kamenivo v celém našem sortimentu. Kamenivo Liapor vyrábíme výpalem a expandací třetihorních jílů v rotačních pecích. Vznikají tak keramické perly Liapor, u nás také známé ...