Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Akustika staveb

Neprůzvučnost ortotropních jednoduchých stavebních prvků

Sound Reduction Index of Single Orthotropic Building Elements

Obr. 7
Obr. 7 – Neprůzvučnost ocelového plechu tl. 1 mm, Rw,rovný = 30 dB, Rw,trapéz = 24 dB, Rw,zákon hmotnosti = 28 dB

Ve stavební praxi se často setkáváme s jednoduchými prvky, které mají významně rozdílnou ohybovou tuhost ve dvou navzájem kolmých směrech. To může být způsobeno strukturou materiálu (např. vlákny u dřevěných deskových prvků) nebo profilováním průřezu. Typickým příkladem druhé skupiny konstrukcí jsou ocelové trapézové plechy, žebrované železobetonové stropy či vložkové stropy s nosníky. Profilované průřezy vykazují vyšší ohybovou tuhost ve srovnání se stejnými deskovými prvky a jsou charakteristické rozdílnými ohybovými tuhostmi ve směru os x (Bx) a y (By) v rovině prvku. To má za následek vznik dvou kritických kmitočtů fcx a fcy. Přitom běžně platí, že fcx << fcy (je-li Bx ohybová tuhost ve směru profilování). Kmitočtová oblast vlivu vlnové koincidence ortotropních prvků tak bývá ve srovnání s izotropními prvky širší a je charakteristická výraznějším poklesem neprůzvučnosti. Zanedbání ortotropie prvku při stanovování neprůzvučnosti výpočtem tedy může vést ke zcela chybnému výsledku (viz obrázek 7).

 
 
 
Reklama