Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Akustika staveb

Neprůzvučnost

Sound Reduction Index (Sound Transmission Loss)

Neprůzvučnost vyjadřuje schopnost stavebního prvku omezovat přenos zvuku přenášeného vzduchem přes tento prvek z místnosti zdroje do místnosti příjmu. Lze ji určit z činitele průzvučnosti podle následujícího vztahu:

R = 10 ‧ lg 1τ  = 10 ‧ lg WiWt [dB].(4)

 

Za předpokladu difúzního zvukového pole v místnosti zdroje i místnosti příjmu lze odvodit praktický vztah pro stanovení neprůzvučnosti. Akustický výkon vyzařovaný dělicím prvkem do místnosti příjmu je dán vztahem:

vzorec 5[W](5)

 

kde p1 je průměrný akustický tlak v místnosti zdroje a S je plocha dělicího prvku. Pro akustický výkon pohlcovaný v místnosti příjmu platí vztah:

vzorec 6[W](6)

 

kde p2 je průměrný akustický tlak v místnosti příjmu a A2 je celková ekvivalentní plocha pohlcování v místnosti příjmu. Z rovnosti akustických výkonů v místnosti příjmu (Wt,2 = Wa,2) a s využitím vztahu (4) získáme konečný vztah pro výpočet neprůzvučnosti ve tvaru:

R = L1 − L2 + 10 ‧ lg SA2 [dB](7)

 

Obr. 3
Obr. 3 – K definici neprůzvučnosti podle vztahu (7)

kde L1 je hladina akustického tlaku v místnosti zdroje a L2 je hladina akustického tlaku v místnosti příjmu. Tento vztah se využívá především při stanovování neprůzvučnosti měřením v laboratoři s vyloučeným bočním přenosem zvuku (veškerý akustický výkon je přenášený výhradně samotným prvkem). V upraveném tvaru ho však lze použít také k odhadu stavební neprůzvučnosti mezi místnostmi v budově nebo hladiny akustického tlaku v místnosti příjmu, jsou-li dány vlastnosti konkrétního zdroje zvuku a je-li známa neprůzvučnost.

 
 
 
Reklama