opravné prostředky ze zákona 406, když nelze povinnosti splnit
principy referenčních hodnot
kombinace zdrojů a systémů, regulace a monitoring
argumentace pro opatření
registrace
Energetická náročnost budov od 2022
prezenčně středa 1.12.2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program
Akustika staveb

Normalizovaný zdroj kročejového zvuku

Standard Tapping Machine

Zdroj kročejového zvuku je mechanické zařízení podle ČSN EN ISO 140-6, které obsahuje pět závaží (kladívek) umístěných v řadě (s osovou vzdáleností 100 mm). Kladívka mají tvar válce o průměru 30 mm, hmotnost každého kladívka je 500 g. Kladívka dopadají na povrch zkoušeného prvku volným pádem z výšky 40 mm. Doba mezi dvěma po sobě následujícími dopady je 100 ms, tj. frekvence úderů je 10 Hz. Výsledná síla působící na zkoušený těžký a tuhý prvek v rámci daného třetinooktávového pásma je dána vztahem:

vzorec 47[N2].(47)

 

Obr. 17
Obr. 17 – Normalizovaný zdroj kročejového zvuku

Na základě zkušeností s používáním normalizovaného zdroje kročejového zvuku byly v uplynulých letech vyvinuty i jiné alternativní zdroje kročejového zvuku. Tyto zdroje mají umožnit hodnocení kročejové neprůzvučnosti, které lépe odpovídá subjektivnímu vnímání zvukové izolace ve vztahu k charakteru kročejového zvuku (normální chůze, skákání apod.). Jedná se například o těžký gumový míč pouštěný z určité výšky na povrch zkoušeného prvku.

 
 
 
Reklama