Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Akustika staveb

Kročejová neprůzvučnost homogenních a izotropních jednoduchých stavebních prvků

Impact Sound Insulation of Single Homogeneous and Izothropic Building Elements

Obr. 18
Obr. 18 – Normovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku Ln betonové desky tl. 100 mm stanovená výpočtem,  = 240 kg.m−2, fc = 201 Hz

Za homogenní stavební prvky lze s ohledem na přenos kročejového zvuku považovat plné železobetonové monolitické nebo panelové stropy nebo plné stropy z pórobetonu. Chování stropů vylehčených dutinami může být od homogenních prvků odlišné.

 

ČSN EN 12354-2 uvádí následující vztah pro výpočet normované hladiny akustického tlaku kročejového zvuku Ln v třetinooktávových pásmech:

Ln ≅ 155 − 30 ∙ lg  + 10 ∙ lg Ts + 10 ∙ lg σ + 10 ∙ lg ffref [dB](48)

 

kde je plošná hmotnost prvku, Ts je doba doznívání prvku, σ je činitel vyzařování pro volné ohybové vlny a fref je referenční kmitočet (= 1 000 Hz). V oblasti nad kritickým kmitočtem fc (kde přibližně platí σ ≈ 1) lze pro výpočet hladiny Ln použít zjednodušený vztah:

Ln ≅ 82 + 10 ∙ lg fc2 ηtot [dB](49)

 

kde ηtot je celkový ztrátový činitel. Ze vztahu vyplývá, že hladina Ln je nad kritickým kmitočtem téměř konstantní a mění se pouze nepatrně s kmitočtově závislou hodnotou ztrátového činitele.

Hladinu Ln lze také přibližně stanovit z relativně jednoduchého vztahu mezi touto hladinou a neprůzvučností R jednoduchého homogenního izotropního stavebního prvku s hladkým povrchem:

pro f ≤ fc Ln ≅ 38 + 10 ∙ lg fc + 20 ∙ lg f − R [dB],(50)

 

pro f ≥ fc Ln ≅ 38 + 30 ∙ lg f − R [dB].(51)

 

 
 
 
Reklama