Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Akustika staveb

Konstrukce na pohlcování zvuku

Činitelé pohltivosti α [-] některých běžných povrchů jsou pro střední kmitočty oktávových pásem 125 až 4000 Hz uvedeny v tabulce 8. V této tabulce jsou však uvedeny jen běžné (neupravené) typy povrchů.

Tabulka 8: Hodnoty činitele pohltivosti zvuku α [-] vybraných povrchů a konstrukcí
konstrukce
(tloušťka [mm] / odsazení [mm])
kmitočet f [Hz]
125250500100020004000
Beton hutný0,0100,0160,0190,0230,0350,05
Beton vylehčený0,200,220,230,250,210,26
Beton s olejovým nátěrem0,010,0140,0160,0170,0180,02
Čalouněné křeslo
zvuková pohltivost v m2 na jeden kus
0,150,200,200,250,300,30
Čalouněné křeslo obsazené
zvuková pohltivost v m2 na jeden kus
0,250,300,400,450,450,40
Dřevěné křeslo
zvuková pohltivost v m2 na jeden kus
0,020,020,030,040,040,05
Dřevěné křeslo obsazené
zvuková pohltivost v m2 na jeden kus
0,200,250,300,350,350,35
Dřevotřísková deska (20/50 až 150)0,300,250,100,080,050,04
Dřevotřísková deska (odsazení = 0 mm)0,080,080,090,100,100,10
Dřevovláknitá měkká deska (15/0)0,100,150,550,520,500,45
Deska z pěnového polystyrénu (18 až 32/0)0,020,020,030,080,140,29
Koberec bouclé (5/0)0,080,100,100,210,430,78
Koberec kokosový (6/0)0,170,060,110,190,370,80
Koberec plyšový (10/0)0,130,110,150,300,630,90
Linoleum (-/0)0,020,0250,030,0350,040,04
Okenní otvor zasklený0,300,200,150,100,060,04
Omítka malovaná hlinkou (-/0)0,020,020,020,030,040,04
Omítka s olejovým nátěrem (-/0)0,010,010,020,020,020,02
Otvor jeviště s dekoracemi0,200,300,300,300,300,30
Publikum v hledišti
(plocha obsazená publikem)
0,410,480,540,570,560,53
Překližka laťová (18/70)0,270,080,110,090,090,20
Sádrokartonová deska (9,5/100)0,110,130,050,020,020,03
Vlysy dřevěné (-/0)0,030,040,060,120,100,17
Vodní hladina0,010,010,010,010,020,02
Zdivo cihelné režné (-/0)0,0240,0250,0320,0420,0490,07

Zvuk pohlcujícími konstrukcemi se formou obkladu zvyšuje činitel pohltivosti stropu nebo stěn místnosti, což má za následek nejen snížení hladiny akustického tlaku v poli odražených vln, ale i změnu dalších důležitých akustických vlastností místnosti v důsledku zvýšení její celkové zvukové pohltivosti, např. doby dozvuku, která je významná pro akustičnost vnitřních prostorů budov. Dnes je k dispozici poměrně široká nabídka zvuk pohlcujících úprav stropů a stěn poskytovaná tuzemskými i zahraničními firmami. Při jejich výběru je třeba zvážit i jiná než akustická hlediska, zejména hlediska provozní, estetická, požární, hlediska zdravotní nezávadnosti a hlediska ekonomická. Změřené hodnoty činitelů pohltivosti α [-] v oktávových pásmech udávají výrobci těchto konstrukcí ve svých technických podkladech formou grafu nebo tabulky obdobné tabulce 8. Je dobré vědět, že zvuk pohlcující obklad není pouhým stavebním materiálem, ale je konstrukcí, o jejíchž vlastnostech rozhoduje i odsazení obkladu od povrchu, který je obkládán. Proto se lze setkat v příslušných tabulkách s několika variantami hodnot α [-] pro ten samý materiál v závislosti právě na vzdálenosti mezi ním a obkládaným povrchem.

Podle konstrukčního uspořádání a principu funkce lze zvuk pohlcující konstrukce dělit na:

  1. porézní konstrukce
  2. kmitající membrány a desky
  3. dutinové rezonátory
  4. kombinované konstrukce
 
 
Reklama