opravné prostředky ze zákona 406, když nelze povinnosti splnit
principy referenčních hodnot
kombinace zdrojů a systémů, regulace a monitoring
argumentace pro opatření
registrace
Energetická náročnost budov od 2022
prezenčně středa 1.12.2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program
Akustika staveb

Činitel průzvučnosti

Sound Transmission Coefficient

Akustický výkon Wi zvukové vlny dopadající na povrch stavebního prvku je částečně tímto prvkem odražen zpět do místnosti zdroje (Wr) a částečně pohlcen (Wa). Část prvkem pohlceného akustického výkonu se „ztratí“ přeměnou akustického výkonu na tepelný (Wd) a vlivem pohltivosti styků s bočními stavebními prvky (Wc). Zbývající část akustického výkonu je přenesena do místnosti příjmu (Wt). Poměrem akustického výkonu přeneseného a dopadajícího je definován činitel průzvučnosti stavebního prvku:

τ = WtWi[-].(1)

 

Zanedbáme-li pro první přiblížení akustický výkon pohlcovaný na okrajích stavebního prvku, můžeme psát:

Wi = Wr + Wa = Wr + Wd + Wt[W](2)

 

nebo též

1 = ρ + α = ρ + δ + τ[-](3)

 

Obr. 2
Obr. 2 – Dopad akustického výkonu na stavební prvek

kde ρ je činitel zvukové odrazivosti, α je činitel zvukové pohltivosti a δ je činitel vyjadřující ztrátu pohlceného akustického výkonu uvnitř prvku. Činitel průzvučnosti je kmitočtově závislá veličina. Pro běžné stavební prvky jsou hodnoty činitele průzvučnosti ve srovnání s hodnotami činitele pohltivosti velmi malé. Zatímco pro zvukově pohltivý prvek se hodnoty činitele α běžně pohybují v rozmezí 0,5–0,9, zvukově izolační konstrukce by měly vykazovat hodnoty činitele τ výrazně menší než 0,001. Z toho vyplývá, že činitel průzvučnosti není vhodný pro praxi, kde se nahrazuje veličinou nazývanou neprůzvučnost. Na obrázku 2 lze názorně ilustrovat, proč desky z minerálních vláken nejsou vhodné jako zvukově izolační konstrukce. Bude-li dělicí prvek tvořit deska z minerálních vláken s činitelem zvukové pohltivosti α = 0,9, potom deska pohltí 90 % dopadajícího akustického výkonu (a 10 % odrazí zpět). Z pohlceného výkonu se převážná část ztratí přeměnou v tepelný (cca 80–85 % z Wi), zbývající výkon je prvkem přenesen (cca 5–10 % z Wi). To znamená, že činitel průzvučnosti desky z minerálních vláken τ ≈ 0,05–0,1, resp. neprůzvučnost R je pouze 10 až 13 dB – viz definice neprůzvučnosti dle vztahu (4).

 
 
 
Reklama