Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Denní osvětlení a oslunění

12.2.2024doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D., člen TNK 76 Osvětlení, ČKAIT Praha
Recenzovaný Při výpočtech denního osvětlení budov se vlastnosti stínících překážek vyjadřují buď pomocí činitele jasu nebo pomocí činitele odrazu světla. Článek informuje o vztahu mezi těmito dvěma činiteli a nabízí program JAFAS 2024 k výpočtu průměrného činitele jasu v jednoduché urbanistické situaci.
Princip práce s W-diagramem
15.1.2024doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D., Ing. Bc. Jaroslav Vychytil, Ph.D.
Recenzovaný Článek se zabývá popisem vybraných graficko-početních metod sloužících ke stanovení množství denního světla. Je vysvětlen princip odvození těchto metod a popsán princip práce s příslušnými diagramy. V současné době se zřídka setkáváme s používáním diagramů v praxi, ale některé odborné softwary je využívají buď přímo, nebo alespoň ve svých grafických výstupech.
Fotometrie činitele denní osvětlenosti, doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D.
8.1.2024doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D., Ing. Bc. Jaroslav Vychytil, Ph.D.
Recenzovaný Článek se zabývá popisem vybraných graficko-početních metod sloužících ke stanovení množství denního světla. Je vysvětlen princip odvození těchto metod a popsán princip práce s příslušnými diagramy. V současné době se zřídka setkáváme s používáním diagramů v praxi, ale některé odborné softwary je využívají buď přímo, nebo alespoň ve svých grafických výstupech.
11.12.2023doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D., člen TNK 76 Osvětlení, ČKAIT Praha
Recenzovaný Příspěvek se zabývá rovnoměrností denního osvětlení v obytných místnostech. Zkoumá vliv způsobu stanovení velikosti a umístění obytného prostoru v obytné místnosti na rovnoměrnost.
© Fotolia.com
13.11.2023Ing. et Ing. Lenka Gábrová, Ph.D., Ústav pozemního stavitelství, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Recenzovaný Článek se zabývá posuzováním denního osvětlení uvnitř obytných místností podle dnes platné normy ČSN 73 0580-2 a podle návrhu vyhlášky o požadavcích na výstavbu. V případové studii je vyhodnocena dostupnost denního osvětlení v místnostech, které splňují požadavky návrhu vyhlášky.
23.8.2023Saint-Gobain Glass
Kalkulátor Calumen Live nahradila jeho vylepšená verze. Ta obsahuje novou funkci, která vás návrhem zasklení provede a doporučí nejvhodnější řešení podle typu budovy a zvolené oblasti. Další novinkou je možnost porovnat až 3 různé skladby zasklení.
10.4.2023Ing. et Ing. Lenka Gábrová, Ph.D., Ústav pozemního stavitelství, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Recenzovaný Podle normy ČSN EN 17037 se pro hodnocení příspěvku denního světla používají dvě metody: metoda založená na činiteli denní osvětlenosti a metoda založená na hladinách osvětleností. Metoda založená na činiteli denní osvětlenosti byla podrobněji rozvedena v 1. části článku. Hodnocení příspěvku denního světla pomocí hladin osvětleností je věnována 2. část článku. V případové studii bude pomocí hladin osvětleností provedena analýza denního osvětlení v místnosti, která je zastíněna vertikální nebo horizontální překážkou.
3.4.2023Ing. et Ing. Lenka Gábrová, Ph.D., Ústav pozemního stavitelství, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Recenzovaný TZB-info doporučuje Pro hodnocení příspěvku denního světla v místnosti je podle normy ČSN EN 17037 možné použít metodu založenou na činiteli denní osvětlenosti nebo metodu založenou na hladinách osvětleností. V 1. části článku je přiblíženo hodnocení příspěvku denního světla v místnosti pomocí činitele denní osvětlenosti. V případové studii bude analyzováno, jakým způsobem se do hodnot činitele denní osvětlenosti v místnosti mohou promítnout stínící překážky ve formě řadové zástavby a průběžného balkonu.
Foto © qimono -Pixabay.com
23.2.2023doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D., člen TNK 76 Osvětlení, ČKAIT Praha
Recenzovaný Na případové studii souboru obytných budov jsou ukázány možnosti posouzení proslunění podle požadavků staré české technické normy ČSN 73 4301 a podle požadavků nové evropské ČSN EN 17037. Podle evropské normy je možno kladně posoudit i výstavbu domů v uzavřených blocích a vyhovět tak současným trendům urbanismu. Trvání na požadavcích staré ČSN 73 4301 není slučitelné se současnými trendy výstavby měst a jen poskytuje argumenty pro úplné rušení požadavků na proslunění v závazné legislativě.
24.9.2022VEKA AG
Při výběru okna se tradičně soustředíme na obecně známé parametry, jako jsou schopnost tepelné izolace, propustnost zvuku nebo světla. U posledního aspektu se ale většinou zaměřujeme na to, jak světlo ovlivní vnitřní teplotu v domácnosti. A často zapomínáme, že dostatek přirozeného světla je velmi podstatný pro naše fyzické i psychické zdraví. To je obzvlášť důležité zdůraznit před blížícím se podzimním obdobím, kdy se dny rychle zkracují a přirozeného světla ubývá. Jaké typy světla tedy existují, kolik ho potřebujeme a jak na denní osvětlení budov myslí české normy?
1.10.2021MEA Water Management s.r.o.
Suterénní prostory nové administrativní budovy Krajského úřadu Vysočina byly prosvětleny tzv. anglickými dvorky MEA MULTINORM. Soustava 35 kusů prefabrikovaných sklepních světlíků MEA MULTINORM 3 v 1 byla instalována na stavbě budovy E krajského úřadu v Jihlavě.
23.8.2021Saint-Gobain Glass
Webinář nejenom o skle v pasivních a nízkoenergetických domech. Architekti do rodinných domů posouvají větší a transparentnější skla, obvyklá dříve spíše v komerčních budovách. Velká skla zplešují psychiku obyvatel a při správném návrhu i tepelnětechnickou bilanci objektu.
9.8.2021Saint-Gobain Glass
Od okna požadujeme tepelně izolační vlastnosti, protisluneční schopnosti, prostup světla, ochranu před hlukem, bezpečnost. Sklo má spoustu různorodých vlastností, na které při výběru okna zapomínáme, a pak nám v běžném životě chybí.
Ateliér D, Fakulta stavební ČVUT, Open House 2021, foto E. Kopačková, redakce
6.8.2021Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
O víkendu bude otevřen i Ateliér D, průmyslově působící hala – továrna na nápady, ve které jsou zavěšené konzultační místnosti a kde právě vzniká architektonický model mezinárodního soutěžního projektu FIRSTlife. Ateliér D vznikl zastropením původního provozního dvora.
prosluněný interiér © Stock Adobe
2.8.2021doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D., člen TNK 76 Osvětlení, ČKAIT Praha
Recenzovaný Pro správné pochopení smyslu normalizace denního osvětlení je potřebné zamyslet se obecně nad důvodem existence norem a nad prostředky jejich tvorby. Taková úvaha může mít svůj aktuální význam právě v této době, kdy Evropská komise pro normalizaci (CEN) sjednotila normy pro denní osvětlení budov v rámci celé Evropy a kdy Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila nový stavební zákon.
© apttone - Fotolia.com
22.6.2021doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D., člen TNK 76 Osvětlení, ČKAIT Praha
Recenzovaný Článek seznamuje čtenáře se způsobem, jakým ČSN EN 17037 stanoví minimální výšku slunce při hodnocení proslunění budov. I v tomto parametru poskytuje nová evropská norma developerům více prostoru pro naplnění jejich záměrů ve srovnání s dříve platnými českými předpisy.
29.5.2021CLIMAX
V době neustálého oteplování se venkovní stínění stalo nezbytnou součástí všech rodinných domů i prosklených budov. Ať se jedná o rezidenční či komerční projekty, na plánování stínicí techniky se vyplatí myslet už ve fázi projektu stavby. Veškeré venkovní i vnitřní stínění vyrábí česká firma Climax na míru a nabízí individuální řešení včetně odborného poradenství pro každého.
15.3.2021doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D., člen TNK 76 Osvětlení, ČKAIT Praha
Recenzovaný TZB-info doporučuje Evropská norma ČSN EN 17037 Denní osvětlení budov platí v České republice od srpna roku 2019. Půldruhého roku je snad dostatečná doba k prvnímu hodnocení jejího působení v projektové praxi. Autor článku se touto praxí intenzivně zabývá a v tomto příspěvku si dovoluje sdělit některé své poznatky o posuzování proslunění budov podle této nové evropské normy. Na okraji tohoto problému je též diskutován vztah mezi přesností a jednotností v normativních požadavcích.
Reklama

TABULKY & VÝPOČTY


KALENDÁŘ AKCÍ


NEJČTENĚJŠÍ


Partneři - Stavební fyzika


Reklama

VIDEA 
 
Reklama