Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Akustika staveb

Kročejový útlum těžkou plovoucí podlahou

Damping of Impact Sound Using Heavyweight Floating Floor

Těžká plovoucí podlaha se skládá z betonové nebo jiné monolitické roznášecí desky a z pružné podložky. Budicí síla vnášená zdrojem kročejového zvuku do roznášecí desky je plovoucí podlahou tlumena, takže do nosné stropní konstrukce proniká jen její část. K tomu je zapotřebí, aby roznášecí vrstva byla pružně oddělená od všech stavebních konstrukcí (například od stěn, instalačního potrubí apod.). Strop s těžkou plovoucí podlahou tvoří dvojitou konstrukci, pro kterou je charakteristický vznik rezonančního kmitočtu typu hmotnost-pružnost-hmotnost f0 a vznik stojatého vlnění v pružné vrstvě, který se uplatňuje na kmitočtem fd (viz neprůzvučnost dvojitých prvků). Míra kročejového útlumu závisí na poloze těchto dvou kmitočtů, které jsou dány následujícími vztahy:

vzorec 52[Hz](52)

 

vzorec 53[Hz](53)

 

kde je dynamická tuhost pružné vrstvy, 1 a 2 jsou plošné hmotnosti dílčích prvků (stropní desky a roznášecí desky podlahy) a d je plošná hmotnost pružné vrstvy. Pro kmitočty nižší než je kmitočet f0 se strop s plovoucí podlahou chová jako jednoduchá konstrukce, takže k útlumu kročejového zvuku nedochází. Správně navržená těžká plovoucí podlaha by proto měla vždy vykazovat hodnotu rezonančního kmitočtu f0 mimo zvukově izolační pásmo, tj. má platit, že f0 << 70 Hz. Mezi kmitočty f0 a fd roste kročejový útlum o 12 dB/oktávu a nad kmitočtem fd pouze o 6 dB/oktávu podle následujících vztahů:

pro f0 < f ≤ fd ΔL ≅ 40 ‧ lg ff0 [dB],(54)

 

pro f > fd       ΔL ≅ 40 ‧ lg fdf0 + 20 ‧ lg ff0 [dB].(55)

 

Některé teorie uvažují s lokálními poklesy kročejového útlumu na jednotlivých kmitočtech spojených se stojatým vlněním v pružné vrstvě (viz neprůzvučnost dvojitých prvků). Popis takové metody výpočtu kročejového útlumu těžkou plovoucí podlahou lze nalézt například v učebních skriptech: Kaňka J., Stavební fyzika 1 – Akustika budov, ČVUT, 2007.

 
 
 
Reklama