Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Zdění z cihel HELUZ – Část 3: Stavební připravenost

Před zahájením zdění se zhotovuje hydroizolace a izolace proti radonu. Obvykle se natavují asfaltové pásy minimálně s přesahem 150 mm od hrany budoucích zdí nebo v celé ploše. Použít lze i hydroizolační plastovou fólii položenou v celé ploše základové desky. V případě celoplošné aplikace izolace se doporučuje izolaci chránit betonovým potěrem nebo minimálně vrstvou geotextilie vyšší gramáže.


Každá stavba musí být chráněna hydroizolací proti vodě a zemní vlhkosti a proti pronikání radonu.

Zdění z cihel HELUZ
Základová deska musí být rovná (max. výškový rozdíl 20 mm), zbavená případných nerovností a s vytaženými rozvody technických instalací.
Zdění z cihel HELUZ
Zdění z cihel HELUZ

Před započetím zdění je nutné zhotovit hydroizolaci a izolaci proti radonu. Obvykle se natavují asfaltové pásy miminálně s přesahem 150 mm od hrany budoucích zdí nebo v celé ploše. Nebo se používá PVC fólie položená v celé ploše základové desky. V případě celoplošné aplikace izolace se doporučuje izolaci chránit betonovým potěrem nebo minimálně vrstvou geotextílie vyšší gramáže (¾ 300 g/m2).
Zdění z cihel HELUZ
Zhotovená základová deska s natavenými asfaltovými pásy pod budoucím nosným zdivem.

Technická pomoc na stavbě

Technická pomoc při vyrovnání základové nebo stropní desky zakládací maltou pod broušené cihly HELUZ je poskytována na objednání.

Předmětem technické pomoci je výpomoc zakládacího technika při srovnávání maltového lože pod první řadu zdiva z broušených cihel. Jde o vyrovnání maltového lože na základové desce do jedné roviny tak, aby první řada cihel mohla být položena přesně vodorovně a svisle. Toto je základem pro správné provádění zdiva z broušených cihel.

Tato služba je omezena dobou pěti hodin. V ceně broušených cihel HELUZ je dodáno množství zakládací malty odpovídající tloušťce maltového lože 20 mm.

Více informací naleznete na www.heluz.cz/sluzby heluz