Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Zdění z cihel HELUZ - Část 4: Zdění obvodového zdiva

Zdění zdiva z broušených cihel HELUZ začíná důležitým vyrovnáním zakládací malty a založením první řady zdiva. Malta se nanáší mezi vodící lišty přípravku vyrovnávací soupravy a stahuje se do roviny hliníkovou latí. Rovinnost malty v rámci půdorysu domu se kontroluje pomocí nivelačního přístroje. První řada zdiva z broušených cihel HELUZ se doporučuje zakládat do jeden den vyzrále malty. V případě zakládání do čerstvého zavadlého vyrovnaného maltového lože se první den doporučuje vyzdít max. 3 řady. Pata zdiva se chrání proti stojící vodě na podkladní betonové desce.

Vyrovnání zakládací malty

Zdění z cihel HELUZ
Pohled na základovou desku, kde se bude nanášet zakládací malta. Rozmístění palet nesmí bránit rozměření podkladní desky ani následujícím pracím.
Zdění z cihel HELUZ
Před nanášením malty si vyznačíme veškeré stavební otvory (např. dveře).
Zdění z cihel HELUZ
Pomocí nivelačního přístroje a latě výškově zaměříme základovou desku v místě budoucích stěn podle projektové dokumentace. Určíme tak nejvyšší bod základové desky.

Zdění z cihel HELUZ
Nejvyšší bod základové desky nám poslouží jako výchozí bod, od něhož je odvozena výška zakládací malty. Tato výška musí být o 10 mm větší, než je výška nejvyššího bodu. Na tuto výšku pak nastavujeme vodící lišty přípravku vyrovnávací soupravy.
Tloušťka vyrovnávacího maltového lože ze zakládací malty musí být > 10 mm, je-li tloušťka větší jak 40 mm, je nutné provést výškové vyrovnání ve dvou pracovních záběrech.
Zdění z cihel HELUZ
Maltu nanášíme mezi vodící lišty přípravku vyrovnávací soupravy a stahujeme ji do roviny pomocí hliníkové latě. Přebytečnou maltu po stranách odřízneme podle latě zednickou lžící. Následně přemístíme vzdálenější přípravek ve směru nanášení zakládací malty a celý postup zopakujeme.
Zdění z cihel HELUZ
Mezery po zakládací soupravě vyplníme maltou. Na vyznačené otvory maltu nenanášíme.

Pomůcky pro vyrovnání zakládací malty z broušených cihel

Pomocí těchto pomůcek lze zakládací maltu pod budoucím zdivem vyrovnat po celé ploše základové desky.

Zdění z cihel HELUZ
Vyrovnávací souprava na maltové lože
Zdění z cihel HELUZ
Nivelacní sada
Zdění z cihel HELUZ
Stativ

Založení první řady zdiva

Zdění z cihel HELUZ
Založení první řady broušených cihel do čerstvého zavadlého vyrovnaného maltového lože (malta je udržována v dostatečně vlhkém stavu), cihly jsou zbaveny prachu a jiných nečistot, první den se doporučuje vyzdít max. 3 řady.
Zdění z cihel HELUZ
Založení první řady broušených cihel do jeden den vyzrálé zakládací malty, na kterou je před položením cihel nanesena zubovým hladítkem tenkovrstvá malta (s výškou zubu 6 mm).
Zdění z cihel HELUZ
Na zakládací maltu se nanese malta pro tenkou spáru, nebo 2 housenky tenkovrstvého PU lepidla.

Zdění z cihel HELUZ
Zdění stěny zahájíme založením rohu podle pravidel skladby rohu pro zeď příslušné šířky.
Zdění z cihel HELUZ
Cihelné bloky na koncích stěny spojíme z vnejší strany zdiva napnutou zednickou šnůrou. Podél napnuté šnůry ukládáme cihly do maltového lože shora zasunutím per do drážek. Polohu cihelných bloku srovnáme gumovou palickou podle vodováhy.
Zdění z cihel HELUZ
Pokud nelze vyzdít první řadu zdiva z celých cihel. Je potřeba cihelné bloky řezat. Mezeru o šírce 5-15 mm mezi přířezem a cihlou vyplníme přednostně pomocí tepelněizolační zdící malty. Při technologii zdění na PU pěnu pak dvěma housenkami. Širší spáry vyplňujeme vždy tepelně izolační maltou a přířezem cihly.

Zdění z cihel HELUZ
Zdění z cihel HELUZ

Patu zdiva na základové či stropní desce je vhodné chránit z vnitřní strany před vlhkostí do výšky cca 10 cm např. natřením cihel tekutou hydroizolací nebo zhotovením zpětného spoje povlakové hydroizolace z asfaltových pásů i PVC fólie. Ze základové desky se stojící kaluže vody vymetou ven koštetem.
Zdění z cihel HELUZ
Pro eliminaci tepelných ztrát doporučujeme do první řady zdiva použít cihly HELUZ Family 2in1.