Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Zdění z cihel HELUZ - Část 9: Zdění zvukově izolačního zdiva

Zdivo z akustických cihel HELUZ se zpravidla zdí na běžné malty. Je potřeba dodržet správnou tloušťku malty a všechny svislé spáry, kde není spoj pero-drážka, promaltovávat zdicí maltou. V případě příček z cihel HELUZ AKU s maltovací kapsou se doporučuje poslední řadu stěny pod stropem vyzdít z cihel HELUZ AKU bez maltovací kapsy. Doporučuje se, aby zdivo z akustických cihel bylo provedeno do vnějšího líce obvodového zdiva.

Všeobecné zásady

Všechny svislé spáry, kde není spoj P+D, se promaltovávají zdicí maltou.

Zdivo se zakládá na asfaltový pás tl. minimálně 3 mm.

Minimální tloušťka maltového lože je 10 mm.

Na korunu nosných sten se pokládá těžký asfaltový pás tloušťky min. 3 mm a u nenosných stěn se spára mezi korunou zdiva a stropní deskou vyplňuje minerální vlnou (OH ¾ 100 kg/m3).

V akustické stěně je zakázáno provádět rozvody technických instalací!

V případě nutnosti je toto třeba konzultovat s projektantem!

Zdění z cihel HELUZ
Cihly se zakládají do maltového lože na těžký asfaltový pás min. tloušťky 3 mm.
Zdění z cihel HELUZ
Nutno řádně promaltovat ložné spáry do líce zdiva. Tlouštka ložné spáry je optimálně 12 mm, je nutná min. tlouštka 10 mm.

Zdění z cihel HELUZ
Vyplnit maltovací kapsy zdicí maltou.
Zdění z cihel HELUZ
Doporučujeme, aby zdivo z akustických cihel bylo provedeno do vnějšího líce obvodového zdiva.

Zdění akustických cihel

 • Před začátkem zdění je důležité si zkontrolovat rovinatost podkladu (nerovnosti vyrovnat maltou) a položit těžký asfaltový pás tloušťky min. 3 mm.
 • Tloušťka ložné spáry je 12 mm (min. tl. 10 mm).
 • Pro zdění se používá malta M5 nebo M10 a vhodné omítky tak, aby byla dodržena plošná hmotnost zdiva.
 • Pokud má akustická cihla maltovací kapsu, je nutné kapsu vyplnit zdicí maltou.
Zdění z cihel HELUZ
Zdění z cihel HELUZ
Zdění z cihel HELUZ

Zdění ze zalévaných akustických cihel

 • Vyzdívání akustické vnitřní stěny ze zalévaných cihel je vhodné provádět před realizací stropní konstrukce.
 • Zalévané (šalovací) cihly se vyzdívají namáčením do tenkovrstvé malty (cihly broušené výšky = 249 mm).
 • Ve vodorovném směru se cihly kladou na sucho tak, aby do sebe zapadaly pera a drážky (nutno zajistit těsnost spojů).
 • Převazba jednotlivých řad se provádí o ½ cihly.
 • Zalévání dutin se provádí maltou či betonem max. po 1,0 m (4 řady cihel).
 • Pokud se akustická cihla vyzdívá až po zhotovení stropní konstrukce, doporučuje se nahradit poslední řadu cihel zdivem z cihel plných pálených, kdy je nutné vyplnit všechny spáry maltou.
 • Zavázání stěny do jiného zdiva je možné provést pomocí nerezových kotev.
Zdění z cihel HELUZ
Zdění z cihel HELUZ
Zdění z cihel HELUZ

Zalévání dutin se provádí maltou či betonem max. po 1,0 m (4 řady cihel).

Vždy je nutné se řídit projektovou dokumentací nebo Technickou příručkou.