Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Zdění z cihel HELUZ – Část 6: Stavební výplně

V místě ostění dveří a oken se použijí doplňkové cihly HELUZ, které zabezpečují vzájemnou převazbu cihel bez nutnosti řezání. Zajišťují také podmínky pro řádné kotvení rámu dveří a oken, vodících lišt stínící techniky a eliminují tepelné mosty po vložení izolantu do kapes cihel. Do připravené kapsy ve zdivu se vkládá extrudovaný polystyren.

Stavební výplně – obvodové zdivo

Zdění z cihel HELUZ
Detail použití krajových cihel v parapetu a ostění.
Zdění z cihel HELUZ
Správná orientace doplňkové cihly (dvojitá drážka směřuje do exteriéru).
Zdění z cihel HELUZ
Do připravené kapsy se vloží extrudovaný polystyren.

Zdění z cihel HELUZ
Vyzděné parapety je nutné chránit proti dešti.
Zdění z cihel HELUZ
Nadpraží okna s osazeným roletovým a žaluziovým překladem HELUZ.
Zdění z cihel HELUZ
Nadpraží okna s osazenými nosnými překlady HELUZ 23,8.

Zdění z cihel HELUZ
Před montáží oken se polystyren přestěrkuje cementovým tmelem, který se vyztuží sklotextilní síťovinou.
Zdění z cihel HELUZ
Montáž okna – nejprve se provede osazení a vyrovnání okenního rámu.
Zdění z cihel HELUZ
K upevnění rámu okna se používají samořezné šrouby a ploché kotvy prišroubované na hmoždinky. Předvrtání otvoru do cihel se provádí bez příklepu.

Zdění z cihel HELUZ
Přilepení okenních omítatelných pásek.
Zdění z cihel HELUZ
Před omítáním se na rám okna nalepí začišťovací – ukončovací lišty.
Zdění z cihel HELUZ
Pohled na styk parapetu a ostění po provedení omítek a před osazením finálního vnitřního parapetu.

Zdění z cihel HELUZ
V případě použití roletových překladů je možné vyříznout v doplňkových cihlách drážku pro vodicí lišty stínící techniky.
Zdění z cihel HELUZ
Finální pohled na provedení stavebního otvoru z vnitřní strany.
Zdění z cihel HELUZ
Pohled na finální provedení stavebního otvoru se žaluzií v roletovém a žaluziovém překladu HELUZ.

Stavební výplně – vnitřní zdivo

Zdění z cihel HELUZ
Zdění z cihel HELUZ

Ostění stavebních otvoru ve vnitřním zdivu se zakončuje drážkami popř. pery cihel.
Zdění z cihel HELUZ
Pohled na finální provedení stavebních otvorů – vnitřní dveře.