Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Zdění z cihel HELUZ - Část 7: Zdění vnitřního zdiva – všeobecné zásady

Zdění vnitřního zdiva z cihel HELUZ začíná nosnými stěnami. Po dokončení vodorovných nosných konstrukcí se pokračuje zděním nenosných stěn – příček, a to nejlépe od nejvyššího podlaží k nejnižšímu. Vnitřní zdivo včetně příček se kotví k obvodovému zdivu plochými nerezovými kotvami zabudovanými do ložných spár obvodového zdiva. Vnitřní zdivo i ve vyšších patrech se zakládá na asfaltový pás.


Při zdění vnitřního zdiva se nejdříve zdí nosné stěny.

Nenosné stěny (příčky) se zdí až po zhotovení vodorovných konstrukcí (stropu) a ideálně od nejvyššího podlaží k nejnižšímu.

Nosné stěny a příčky se doporučuje zakládat na asfaltový pás a to i ve vyšších podlažích (předcházení vzniku trhlin od smršťování betonu stropní konstrukce a redukce přenosu zvuku).

Ostění stavebních otvorů se ukončují drážkami popř. pery cihel (nikoliv řezanou stranou cihel).

Kotvení vnitřního zdiva, popř. příček se provádí pomocí plochých nerezových kotev, zabudovaných do ložných spár obvodového zdiva zpravidla v každé druhé ložné spáře.

Mezery mezi stropem a poslední řadou zdiva příček se vyplňují maltou, v případě požadavku na pružné dotěsnění se použije k výplni mezery pružný materiál (např. minerální vlna).

Ocelové dveřní zárubně se ve zdivu vyrovnají, zafixují klíny (popř. šikmými latěmi) a upevní se ke zdivu maltou. Rámy oken a dveří se kotví pomocí samořezných šroubů. Vrtáme vždy bez příklepu.

Výška vyzdění během jednoho dne je závislá na tloušťce zdiva, druhu použité malty, hmotnosti zdiva, povětrnostních vlivech apod.

Zdění z cihel HELUZ
První řada broušených cihel se založí na vyrovnané maltové lože do stejné výšky jako obvodové a vnitřní nosné zdivo, kvůli správnému navázání již zabudovaných kotev v ložných spárách.
Zdění z cihel HELUZ
Kotvení vnitřního zdiva, popř. příček se provádí pomocí plochých nerezových kotev, zabudovaných do ložných spár obvodového zdiva v každé druhé ložné spáře nebo pomocí dodatečně upevněných plochých kotev.

Zdění z cihel HELUZ
Ostění stavebních otvorů se zakončují drážkami, popř. pery cihel nikoliv řezanými stranami cihel.
Zdění z cihel HELUZ
Do zdiva z cihel vrtáme vždy bez příklepu!