Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

LLENTAB si poradí s opravami svých hal, které postihl požár

V posledních letech řešili specialisté společnosti LLENTAB rekonstrukce hal, které postihl požár způsobený provozem. Šlo o částečné opravy a výměny konstrukce v částech zasažených požárem a jeho účinky. Společnost LLENTAB je předním dodavatelem ocelových hal pro výrobní, skladovací, prodejní i další účely.

Výrobní část haly Hruška po rekonstrukci
Výrobní část haly Hruška po rekonstrukci

Oprava části haly společnosti Enviropol po požáru elektroodpadu

Předpokládaný rozsah výměny střešní konstrukce a opláštění střechy haly společnosti Enviropol
Předpokládaný rozsah výměny střešní konstrukce a opláštění střechy haly společnosti Enviropol

V prosinci roku 2018 zasáhl halu společnosti Enviropol požár, který způsobilo vznícení akumulátoru ve skladu elektroodpadu. Původní vyčíslená škoda na hale, kterou dodala společnost LLENTAB, měla podle vyšetřovatelů převýšit dva miliony korun.

Výměnu si vyžádala střešní konstrukce a část opláštění přímo zasažené požárem, ale také vazníky, vaznice a další prvky zasažené tepelnými účinky požáru – zahřátí nad 450 °C – a dalšími vlivy, které způsobily nenávratné poškození. Došlo k materiálovým změnám v oceli nosné konstrukce, poškození šroubů a styčníků. Konstrukce se ztrátou únosnosti zdeformovala. V neposlední řadě došlo k poškození povrchové úpravy – vrstvy zinku.

Specialisté společnosti LLENTAB přesně stanovili rozsah a postup výměny poškozených částí, kdy například u výměny konstrukce zastřešení bylo nutné podepřít konstrukci na 3 místech – jednou pod vrcholem a dvakrát symetricky vždy v sedmém styčníku od vrcholu horního pasu na obě strany vazníku.

Požár vypukl 3. prosince 2018. Mluvčí hasičů uvedla, že požár inicioval akumulátor, který byl součástí elektroodpadu. Souviselo to s přechodovým odporem akumulátoru při jeho nakládání. Nebyl zjištěn žádný úmysl založit požár, ani nedbalost. Oprava byla zahájena v červenci a její plánované dokončení je v srpnu tohoto roku.

Poškozená hala společnosti Enviropol
Poškozená hala společnosti Enviropol
Přípravné práce podepření poškozené konstrukce haly společnosti Enviropol
Přípravné práce podepření poškozené konstrukce haly společnosti Enviropol

Ocelová konstrukce haly odolala při požáru haly Hruška

Jiným příkladem rekonstrukce haly s nosnou konstrukcí od společnosti LLENTAB je hala pekárny Hruška, která vyhořela v roce 2016. Požár začal výbuchem v hlavní části haly, odtud se šířil především výplní střešní konstrukce. Přes veškeré namáhání požárem nedošlo k degradaci ocelové konstrukce a ke zřícení.

Hala byla v provozu od roku 2008. Jedná se ocelovou montovanou halu systému LLENTAB, opláštěnou kombinací dvou provětrávaných fasád. Ve střeše je umístěno několik světlíků a zatížena je množstvím vzduchotechniky.

Svislé nosné ocelové konstrukce měly požadavek R 15 na požární odolnost a byly chráněny systémem KNAUF, sádrokartonovou deskou RED tl. 12,5 mm se skutečnou požární odolností R30, chráněné plechovou kapotáží proti poškození při provozu haly. Strop v administrativní části haly byl zajištěn protipožárním sádrokartonovým podhledem. Obvodové stěny haly byly navrženy na požadavek EW 30 DP1 požární odolností pro zamezení šíření požáru mimo objekt. Jednalo se o izolované opláštění stěn 4F/4FI se skutečnou požární odolností EW 90 DP1.

Detail příhradových vazníků po požáru haly Hruška
Detail příhradových vazníků po požáru haly Hruška
Opláštění výrobní haly Hruška bezprostředně po požáru
Opláštění výrobní haly Hruška bezprostředně po požáru

Podrobnosti k požáru pekárny Hruška viz také článek Kazuistika velkých požárů v průmyslových objektech v letech 2016 až 2017.

Při rekonstrukce se původně uvažovalo o zjednodušení oproti původní koncepci haly, např. nahrazení původní skládané fasády sendvičovým panelem pro urychlení rekonstrukce. Nakonec byla zachována původní podoba haly, protože obnovená fasáda navazovala na stávající opláštění. Po dohodě s investorem byla vylepšena konstrukci střechy, kde byla oproti původní výplni nově aplikována čedičová vata v tloušťce 60 mm s nehořlavou samozhášivou polyuretanovou deskou tloušťky 60 mm.

Pavel Hruzík, majitel společnosti Hruška řekl, že specialisté společnosti LLENTAB byli na místě do dvaceti čtyř hodin. „Zjistili rozsah poškození haly, zajistili statika a navrhli řešení opravy. Výhodou byla samozřejmě existence výrobní dokumentace haly. Díky tomu mohli ihned ve Švédsku zadat do výroby poškozené dílce, které musely být vyměněny. I přes pro stavaře velmi vytížené podzimní období udělali opravdu maximum a přesunuli část svých kapacit na rekonstrukci naší haly.


LLENTAB, spol. s r.o.
logo LLENTAB, spol. s r.o.

Postavili jsme již více než 1 000 hal v ČR. Za naší úspěšností stojí dobré ceny, spolehlivost a rychlé dodání haly. Toho dosahujeme díky vlastní projekci, automatizovaným výrobním linkám a vlastním zkušeným montážním týmům.