opravné prostředky ze zákona 406, když nelze povinnosti splnit
principy referenčních hodnot
kombinace zdrojů a systémů, regulace a monitoring
argumentace pro opatření
registrace
Energetická náročnost budov od 2022
prezenčně středa 1.12.2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Železobetonové sloupy a ocelové vazníky se doplňují v Lipníku nad Bečvou

Detaily skladové haly s přístřeškem s kombinací železobetonových sloupů a ocelových vazníků. Důvody kombinace železobetonu a oceli vysvětluje autor projektu Ing. Michal Koval a Ing. Marek Pavel.

CZ1041 DŘEVO TRUST (Lipník na Bečvou)
CZ1041 DŘEVO TRUST (Lipník na Bečvou)

Hala pro nábytkářskou výrobu

DŘEVO TRUST nabízí ve svých prodejnách široký sortiment, který zahrnuje především plošný materiál, nábytkové a stavební kování, nábytková dvířka, kuchyňský program, chemii, stavebně-truhlářské výrobky, stroje a nástroje a spoustu dalšího. Zkrátka veškerý sortiment, který souvisí s výrobou nábytku. Nejinak je tomu u nové skladové haly s přístřeškem v Lipníku nad Bečvou. Uvnitř haly je instalován automatický zakladačový systém, který byl spolu s nároky na vysokou požární odolnost klíčovým faktorem, jenž projekt a výstavbu haly ovlivňoval.

Pro skladovou halu s přístřeškem v Lipníku Nad Bečvou, kterou jste projektovali pro společnost DŘEVO TRUST a.s., dodával LLENTAB konstrukční řešení postavené na kombinaci železobetonových sloupů a ocelových příhradových vazníků.

Proč kombinace železobetonu a oceli?

Ing. Marek Pavel: Hlavním důvodem byl požární faktor a požární odolnosti stanovené pro určité části konstrukcí. Řešili jsme dvě varianty — hala rozdělená na dvě poloviny nebo hala jako celek.
V rozdělení haly na dvě poloviny jsme z požárního hlediska narazili na problém se zakladačovým systémem, byl problém udělat požární uzávěr. Z toho důvodu vznikla hala o ploše 4 059 m2, pro kterou byly z hlediska požární odolnosti vhodnější železobetonové sloupy. Samozřejmě jsme mohli použít i obklad ocelových sloupů, ale při požadované požární odolnosti 45 minut by to bylo finančně náročnější a pravděpodobně by se prodloužila i doba realizace.

Ing. Michal Koval: LLENTAB na tuto situaci ohledně požadované požární odolnosti pružně zareagoval a kromě svých ocelových příhradových vazníků, opláštění stěn a střechy a výplní otvorů zajistil v rámci projektu i dodávku železobetonových sloupů. Součástí sloupů byly i základové prahy, které oddělují vnějšek haly od vnitřních prostor. Zároveň součástí dodávky bylo samozřejmě jako u všech projektů LLENTAB i statické řešení a kromě něj realizoval projekční tým LLENTAB i požárně bezpečnostní řešení.

Přesnost je ve stavařině náročná

Ing. Michal Koval: Prioritou byl automatický zakladačový systém a rozmístění regálů v hale. Tomu se musela hala naprosto přizpůsobit v osové vzdálenosti včetně vnitřních sloupů. Zakladačový „vláček“ projíždí z pole do pole, a některé sloupy se tak musely vypustit. Vše ovlivňovala technologie, která navíc kladla extrémní nároky na přesnost při výstavbě.
Ne nadarmo se říká, že zatímco strojaři měří v milimetrech, stavbaři v centimetrech. Projekt může být na milimetr přesný, ale stavba takovéto velikosti snadno „uhne“ a rozdíl několika centimetrů by už byl problém. Sloupy se kvůli tomu po osazení geodeticky zaměřovaly, aby nedošlo k chybě v jejich rozteči a nenastaly komplikace při osazování technologie zakladačového systému. Obecně se hala vždy snáz přizpůsobuje technologii než naopak.

Ing. Michal Koval a Ing. Karel Marek (interiér haly CZ1041 DŘEVO TRUST)
Ing. Michal Koval a Ing. Karel Marek (interiér haly CZ1041 DŘEVO TRUST)

Ing. Marek Pavel: Nestandardní byly např. požadavky na podlahu — na rozdíl od běžných hal se tady nedělala podlaha dilatovaná po šesti metrech, ale v jednotlivých polích o velikosti 35 × 28,5 m s vyššími nároky na rovinatost a únosnost. Bylo nutné navrhnout podlahu pro vysokou intenzitu provozu, s vysokými regály a s optimální tloušťkou betonu.

Detaily z hlediska požární odolnosti

Ing. Michal Koval: Na betonových sloupech jsou ještě metrové ocelové nástavce, které jsou součástí dodávky střešního vazníku. Tyto nástavce bylo potřeba zabezpečit před požárem, takže ve výšce cca 11 metrů jsou obloženy sádrokartonem. Dvě části haly jsou od sebe odděleny kouřovou clonou, která je realizovaná formou příčky z minerálních panelů a je umístěná v hřebenu střechy. Ve střeše jsou pak osazeny ventilátory pro odtah tepla a kouře. Celá hala je zabezpečená elektronickým požárním systémem (EPS).

Výhodou konstrukce od LLENTABU byla přesnost, rychlost a požární odolnost

Ing. Michal Koval: Já osobně už od roku 2006, ta spolupráce má společného jmenovatele v podobě investora, tj. firmy DŘEVO TRUST, pro kterého již LLENTAB realizoval řadu hal po celé republice. My působíme lokálně v Přerově, Lipníku a okolí, a realizovali jsme tak celý zdejší areál, v němž stojí nová skladová hala. Na konstrukcích LLENTAB oceňuji jednoznačně rychlost stavby — v porovnání s přípravou základů roste samotná hala neuvěřitelně rychle. Pamatuji si, že stavba té první haly z roku 2006 byl doslova koncert. Obecně nám spolupráce vyhovuje, jelikož LLENTAB navrhne optimální řešení haly a naši projektanti ji zasadí do terénu a dořeší ostatní součásti projektu.

Ing. Michal Přibyl, projektant LLENTAB
Ing. Michal Přibyl, projektant LLENTAB

Z pohledu naší firmy byly klíčové požadavky na požární odolnost a snaha zajistit investorovi maximální servis. Kombinací železobetonových sloupů, ocelových příhradových vazníků a opláštění stěn sendvičovými panely jsme všechny požadavky na dílčí část konstrukce splnili. Navíc se nám díky požárně bezpečnostnímu řešení podařilo dosáhnout požární odolnosti střechy 15 minut, i když to nebylo v požární zprávě požadováno.

Dílčí technické detaily haly:

Adresa: DŘEVO TRUST, a.s., Tyršova 1559, 751 31 Lipník nad Bečvou — Město
Generální projektant: Kompakta servis s.r.o.: Ing. Michal Koval, Ing. Marek Pavel
Dodavatel konstrukce a opláštění: LLENTAB, spol. s r.o.
Projektant LLENTAB: Ing. Tomáš Čihák
Supervize LLENTAB: Ing. Michal Přibyl
Technik LLENTAB: Michal Hajzera
Obchod LLENTAB: Ing. Jan Hrudník
 
Rozměry: 57,5 × 76,7 m
Světlá výška: 10,7 m
Typ konstrukce: S4HR1
Stěnové opláštění: typ 7 — sendvičové panely
Střešní opláštění: typ 0 — neizolované opláštění

KOMPAKTA SERVIS s.r.o.
Projekční kancelář Kompakta servis s.r.o. je na trhu 11 let, její majitel Ing. Michal Koval se projekční činností zabývá od roku 1992. Projektuje průmyslové stavby. Realizuje i komplexní projekty, jako jsou například obchodní centra, a v poslední době se soustředí i na přípravu lokalit pro výstavbu, vč. inženýrské činnosti. V případě zájmu investora projektuje i rodinné domy, názorným příkladem je lokalita pod areálem Dřevo Trust v Lipníku nad Bečvou. Tady projekční kancelář Kompakta servis zpracovala projektovou dokumentaci na zasíťování lokality a zajištovala inženýrskou činnost i projekty několika rodinných domů.


LLENTAB, spol. s r.o.
logo LLENTAB, spol. s r.o.

Postavili jsme již více než 1 000 hal v ČR. Za naší úspěšností stojí dobré ceny, spolehlivost a rychlé dodání haly. Toho dosahujeme díky vlastní projekci, automatizovaným výrobním linkám a vlastním zkušeným montážním týmům.