Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Nezávazná a bezplatná technická podpora k ocelovým halám

Podpora je určená všem projektantům bez rozdílu zaměření a typů hal, ať se již jedná o skladové, výrobní, zemědělské, sportovní, administrativní, nebo obchodní haly. Veškeré konzultace a výstupy jsou poskytovány zdarma a bez jakéhokoli závazku ze strany dotazujících se projektantů.

Technická podpora zahrnuje především

 • návrh postupu řešení dle konkrétních specifik zadání,
 • definice možných rizik daného projektu,
 • návrh optimalizace konstrukce, tvaru a rozměrů,
 • možnost objemového nacenění daného konstrukčního řešení pro předběžný rozpočet,
 • možnost dodání základních výkresů haly – půdorysu, řezů, pohledů, modulového uspořádání,
 • možnost zprostředkování návštěvy jedné z vybraných referenčních hal v doprovodu odpovědného projektanta,
 • předání 3D výstupů v aplikaci Autodesk Revit, určených pro užití BIM,
 • návrh statického řešení,
 • návrh založení haly,
 • konzultace požárního řešení a dalších detailů,
 • konzultace stavebních úprav na již realizovaných projektech.

Technickou podporu uvítá architekt nebo stavební projektant, který je v přípravné fázi projektu a začíná s investorem komunikovat. Musí nejdříve navrhnout velikost, výšku, umístění na pozemku či požárně bezpečnostní odolnost. V této fázi prvotní studie jsou zkušenosti z realizací tisíců hal různé velikosti či účelu, které má za sebou projekční tým LLENTAB, velmi cenné. Optimalizace všech výše uvedených parametrů v této etapě má zásadní vliv na finanční náročnost samotné realizace a pro úspěch celého projektu je zcela klíčová. Na základě prvotní studie s půdorysem, řezy a pohledy, která je výsledkem úvodní fáze projektu, pak může projektant spolu s klientem poptat různé dodavatele konstrukčního řešení. Na základě získaných informací vybrat jimi preferovaný typ konstrukce i jejího dodavatele, který bude nejlépe vyhovovat jeho potřebám, představám a možnostem. S ním už pak projektant může řešit projekt pro stavební řízení a následně prováděcí projekt. Podpora však není zřizována jen pro konzultace nad úvodní fází projektu. Řada detailů se řeší i v průběhu přípravy prováděcího projektu nebo v době výstavby a i tady jsou zkušenosti, servis a podpora projektantů firmy LLENTAB plně k dispozici.

V České republice se blížíme k hranici 1 500 realizovaných projektů, proto jsme se rozhodli sdílet naše zkušenosti a spustit technickou podporu pro projekční kanceláře a projektanty. Odborným garantem podpory je Ing. Jaroslav Kosinka, vedoucí oddělení projekce v české pobočce LLENTAB.

Máte dotaz týkající se projektování a výstavby ocelové haly? Neváhejte a nezávazně se zeptejte.
Odpoví Ing. Jaroslav Kosinka, vedoucí oddělení Projekce LLENTAB, nebo volejte 606 400 600.


LLENTAB, spol. s r.o.
logo LLENTAB, spol. s r.o.

Postavili jsme již více než 1 000 hal v ČR. Za naší úspěšností stojí dobré ceny, spolehlivost a rychlé dodání haly. Toho dosahujeme díky vlastní projekci, automatizovaným výrobním linkám a vlastním zkušeným montážním týmům.