Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Haly pro BOHEMIATEX v rekordním čase

Pohledem projektantů společnosti LLENTAB

V rámci statiky se řešilo zatížení od VZT, vytápění a vody z podtlakového odvodnění, pak návaznost na další konstrukce a světlíky. Hala byla velká a času bylo málo.

CZ1073 BOHEMIATEX LOGISTIKA (skladová a expediční hala)
CZ1073 BOHEMIATEX LOGISTIKA (skladová a expediční hala)

Význam spolupráce projektantů u realizace hal pro Bohemiatex

Ing. Tomáš Chovanec z LLENTAB spol. s r.o., jeden ze supervizorů týmu projektantů, považuje efektivní spolupráci s generálním projektantem hal, společností APOLO CZ, za nejdůležitější pro dodržení termínu, který investor vyžadoval.
Na klíčových jednáních bylo možné operativně diskutovat detaily projektu a adekvátně a rychle řešit záležitosti, které byly v kompetenci dodavatele konstrukčního řešení. Spolupráce v týmu investor — generální projektant — projekční tým společnosti LLENTAB je ideální kombinací. Tato forma spolupráce je zárukou, že v průběhu přípravy nebudou vznikat zásadní změny projektu, které zdržují výstavbu a přináší vícepráce spojené s navyšováním rozpočtu.
V tomto případě se jednalo o jednu z největších hal v daném roce, ale tento postup uplatňují projektanti společnosti LLENTAB v případě potřeby i u jiných realizací.

Nedostatečná dokumentace a řešení až v rámci stavby navyšuje rozpočet

Tento projekt se vyvaroval i častého nedostatku, kdy se některé problémy začínají řešit až ve chvíli, kdy se začne stavět. V takových situacích je už něco vyprojektováno, ale najednou generální projektant zjistí, že chce stavbu postavit jinak. Často se také staví podle dokumentace pro stavební povolení, protože investor šetří a nepokládá za důležité zadat přesnou prováděcí dokumentaci, která sice znamená navýšení rozpočtu, ale garantuje kvalitu, systémové a cenově optimální řešení a hladký průběh realizace.

Vzpomínky projektantů po roce

Na halách pro společnost Bohemiatex pracovalo hned několik projektantů společnosti LLENTAB. Musely se sladit detaily, vyrovnat se s technickou náročností a dodržet čas.

Tomáš Čihák

Tomáš Čihák

U první skladové haly pro Bohemiatex byla hlavním faktorem její velikost. Druhým důležitým faktorem byl čas. Toho bylo poměrně málo, a tak bylo do projektu zapojeno více našich projektantů najednou. Často jsme pracovali do noci, abychom stanovené termíny zvládli.
Co se týká technické náročnosti, ve skladové části jsou klimatizační jednotky a poměrně masivní zavětrování. Ale za opravdu zásadní faktor považuji časovou náročnost a nutnou efektivní koordinaci uvnitř týmu. Haly na sebe navazovaly a museli jsme sladit řadu detailů.

Matěj Klimeš

Matěj Klimeš

Mojí odpovědností bylo halu správně spočítat na základě podkladů dodaných v A-výkresech. Jednalo se o velkou trojlodní halu, tedy rozsáhlý objekt s hromadou oceli.

Statika - zatížení od VZT, vytápění a vody z podtlakového odvodnění, návaznost na další konstrukce a světlíky
Z hlediska zatížení jsem musel brát v potaz přistavění haly k administrativní budově, v jednom ze štítů je na výrobní halu napojena i skladová hala. Ve statickém výpočtu jsem tak zohledňoval i přitížení návějí sněhu na těchto přechodech. Na střeše je také velké množství vzduchotechniky, plynové vytápění a z podhledu jsou zavěšeny sálavé panely. Takže to bylo na velké ploše nestejnorodé zatížení, což znamená, že nepočítáte jednu příčnou vazbu, ale hned několik — jedna je zatížená sněhovou kapsou, další má v sobě víc vzduchotechnických jednotek.
Vliv na zatížení má i podtlakové odvodnění, to znamená, že se střecha nechá zaplavit, voda vystoupá do stanovené úrovně a teprve poté začne fungovat podtlakové odvodnění a začne při dešti odsávat vodu ze střechy. Takže to je další zatížení, které jsem musel započítat.
V hřebenech jsou průběžné světlíky, což konstrukci komplikuje. Všechno to zkoordinovat a rozkreslit si to, navíc pod velkým časovým tlakem, nebylo vůbec jednoduché.

Petr Dalík

Petr Dalík

Přímo s p. Markem ze společnosti APOLO komunikoval především náš kolega Tomáš Chovanec, který dělal supervizora poslední velké skladové haly a který celý průběh za nás jako projektanty firmy LLENTAB koordinoval.
S kolegou Podzimkem jsme projektovali to, co nám Tomáš Chovanec jako koordinátor připravil a zadal. Šlo o to, abychom neztráceli čas zjišťováním detailů a mohli se věnovat vlastní práci. Cílem bylo maximálně zrychlit přípravu projektů a to se podařilo.

Pokud se podívám na specifika této haly, prvním byla velikost — v daném roce to byla jedna z největších hal a jako taková byla samozřejmě v centru pozornosti. Tuto oblast jsme řešili v těsné spolupráci s projektanty společnosti APOLO CZ.
U patra si pamatuji na řešení zábradlí a schodiště, které v původní dokumentaci pro stavební povolení nebylo zpracováno na úrovni prováděcí dokumentace.
Když se vrátím k té požární oblasti, dobrým řešením požární ochrany nosné a střešní konstrukce se v tomto případě ukázaly sprinklery, které brání před teplotami, jež by byly pro ocelovou konstrukci kritické. V expediční části je například vazník 22 metrů a pro ten by už bylo dost obtížné napočítat odolnost nebo vazníky dodatečně opláštit. Navíc jsou sprinklery rozvedeny po celé ploše a to by v tak velké ploše už opláštit nešlo.

Z hlediska komunikace musím dodatečně ocenit i APOLO CZ, protože ta spolupráce probíhala hladce a na velmi vysoké profesionální úrovni. To je při tak velkém projektu a časovém presu velmi důležité.


LLENTAB, spol. s r.o.
logo LLENTAB, spol. s r.o.

Postavili jsme již více než 1 000 hal v ČR. Za naší úspěšností stojí dobré ceny, spolehlivost a rychlé dodání haly. Toho dosahujeme díky vlastní projekci, automatizovaným výrobním linkám a vlastním zkušeným montážním týmům.