Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Již stovky norem jsou zdarma ve sponzorovaném přístupu k ČSN

Agentura ČAS postupně zveřejňuje plnotextové znění norem v rámci tzv. sponzorovaného přístupu k ČSN. K dispozici jsou normy z oboru stavebnictví, energetické náročnosti, tepelné ochrany budov, osvětlení, akustiky, TZB, požární bezpečnosti a další.

Zveřejňovány jsou postupně podle požadavků ministerstev normy, které jsou pro účely uvedené ve zvláštním právním předpisu závazné. Vyplývá to ze zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

Pro přístup k normám na stránkách sponzorpristup.agentura-cas.cz je nutná registrace zdarma. Po potvrzení registrace a přihlášení je k dispozici v současné době seznam norem v náhodném pořadí s možností stažení kompletního znění ve formátu PDF. V seznamu nelze vyhledávat, lze ale filtrovat podle ministerstva nebo jiného úřadu, pod který skupina norem spadá: Evropská komise – el. Fakturace, Evropská komise – OOP, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství. Dokument PDF lze uložit, nelze jej ale tisknout.

Vybrané některé normy ve sponzorovaném přístupu (namátkou):

 • ČSN EN 1990 ed. 2 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
 • ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí a výrobků – Požadavky
  O normě jsme psali v článku Nové požadavky ve stavební akustice v revizi ČSN 73 0532:2020
 • ČSN 73 1901-1 Navrhování střech – Část 1: Základní ustanovení
  Přístupná je celá trojice norem, tedy i díly 2 a 3.
  O normách jsme psali v článku Platí nové normy řady ČSN 73 1901 Navrhování střech
 • ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky
 • ČSN EN ISO 10211 Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích – Tepelné toky a povrchové teploty – Podrobné výpočty
 • ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce – Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla – Výpočtové metody
 • ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí
 • ČSN EN 1443 Komíny – Obecné požadavky
 • ČSN EN ISO 13370 Tepelné chování budov – Přenos tepla zeminou – Výpočtové metody
 • ČSN EN ISO 12631 Tepelné chování lehkých obvodových plášťů – Výpočet součinitele prostupu tepla
 • ČSN EN 12831-3 Energetická náročnost budov – Výpočet tepelného výkonu – Část 3: Tepelný výkon pro soustavy přípravy teplé vody a charakteristika potřeb, Modul M8-2, M8-3
 • ČSN EN 12665 Světlo a osvětlení – Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení
 • ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování

Poplatníkem za sponzorovaný přístup k ČSN, které jsou zveřejňovány, je příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad, do jehož působnosti spadá právní předpis, pro jehož účely je stanovena závaznost sponzorované ČSN tak, jak vyplývá z ustanovení § 6d zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 
 
Reklama