Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Živá zelená stěna vyžaduje speciální řešení opláštění stěny

Speciální deskový materiál do velmi vlhkých prostředí Aquapanel Outdoor

K rekonstrukci a oživení vstupních prostor paláce Vinohradská 230 byla použita konstrukce Živé zelené stěny. Úkolem stavební firmy Komont, spol. s r. o., bylo vytvořit 20 metrů vysokou příčku s vnitřním poloměrem konstrukce 2 m. Pro vysokou stěnu byla použita vnitřní konstrukce z profilů UA 100. Živá zelená stěna však vyžaduje speciální řešení opláštění stěny. Okrasné rostliny jsou totiž živeny živným roztokem s obsahem minerálních látek, který je rozváděn po celé konstrukci systémem zavlažovacího potrubí. Tento roztok stéká po stěně a zároveň se nasákne do vegetativní textilie.

Stavební firma velmi prozíravě použila právě pro tuto stěnu desky Aquapanel Outdoor, což je speciální deskový materiál do velmi vlhkých prostředí od společnosti Knauf. Tento progresivní materiál, který je tvořen z portlandského cementu a lehčeného kameniva, neobsahuje organické složky, jako je například dřevo nebo papír.

Klasické sádrokartonové či sádrovlaknité desky by v tomto případě nemohly být použity z důvodu degradace sádrové směsi a tvoření následných plísní. Aquapanel Outdoor je schopen odolávat 100% vlhkosti, aniž by se na něm projevovala degradace nebo právě již zmíněná tvorba plísně. Velkou výhodou je i možnost ohýbání tohoto materiálu až do poloměru 1 m bez namáčení a nařezávaní. Ohýbaná vysoka stěna pro zelenou stěnu byla proto vymodelována bez větších problémů a potíží. Konstrukce stěny samotné trvala 2 týdny.

Deska do velmi vlhkých prostředí Knauf Aquapanel OutdoorDeska do velmi vlhkých prostředí Knauf Aquapanel OutdoorDeska do velmi vlhkých prostředí Knauf Aquapanel Outdoor

Na Živou zelenou stěnu firma Němec, Luxusní povrchy, spol. s r. o., která byla generálním dodavatelem celého projektu, nasázela 5500 rostlin. Celá výsadba trvala přibližně 28 dní. Tato pečlivá práce, která byla provedena oběma firmami, vedla k jedinečnému technickému řešení a velmi působivému vjemu hned při vstupu do vestibulu budovy. Tato konstrukce je velmi lehká a může se použít na libovolně široké i vysoké stěny.


Knauf Praha s.r.o.
logo Knauf Praha s.r.o.

Společnost KNAUF Praha s.r.o. působí na českém stavebním trhu od roku 1991. Je jedním z nejvýznamnějších výrobců stavebních materiálů v oblasti sádrokartonových produktů a systémů. Značka Knauf je vždy spojována s vysokou kvalitou a nadstandardním ...