Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Jak správně připravit panelové konstrukce před zateplením

Snadná odpověď na tuto jednoduchou otázku není. Vždy je nutné provést důkladný průzkum a posouzení. Vím, že není snadné dostat se k projektové dokumentaci panelové bytovky stavěné v 80. letech dvacátého století. Avšak zjištění, o jaký typ panelu se jedná, jakou rovinatost postavený dům má a jaký je celkový stav konstrukce, je pro spolehlivou montáž ETICS naprosto nezbytné.

Mnohdy se setkáváme s tím, že se postaví lešení a už se staví. Obnažené kovové armatury se přetáhnou lepidlem nebo se překryjí nasucho izolantem, rovinatost podkladu se řeší až při předávaní díla a následném smlouváni o slevě za zhotovený zateplovací systém. Jak takové zateplení bude působit na konstrukci a co do budoucna provede s investicí nájemníků a spoluvlastníků, se v ten okamžik příliš neřeší. Je to stejné, jako když vyjíždí spokojený řidič z autobazaru, kde koupil naleštěný bourák zahraniční provenience bez znalosti jeho historie, a hned se jede pochlubit na své maloměsto, jak výhodně nakoupil, pokud tam vůbec dojede. Je levná koupě v tomto případě dobrou investicí? Tušíme, že není.

Totéž se však může stát jmenovaným nájemníkům nebo spoluvlastníkům, kdy počáteční investice jsou několikanásobně vyšší než u zmíněného „bouráku“. Vložené prostředky, mnohdy zatížené hypotékou nebo vysokým bankovním úvěrem, jsou hned od počátku prakticky vyhozeny z okna. Zhoršovaní stavu konstrukce pod líbivou obálkou zateplovacího systému mohou mít fatální dopad na celkový stav domu.

Aby k tomuto nedocházelo a investoři své vložené prostředky opravdu zhodnocovali, nabízí KNAUF jednoduché řešení pro sanace betonové konstrukce panelových domů nebo míst s obnaženou armaturou včetně oprav balkonů a teras. Cílem těchto oprav je dokonale ochránit především zpevňující a konstrukčně nutnou kovovou výztuž – armaturu – a vytvořit pevnostně odolnou, nosnou vrstvu pro další povrchové úpravy.

sanace betonové konstrukce panelových domů, Knauf TS 110, TS 210, TS 310sanace betonové konstrukce panelových domů, Knauf TS 110, TS 210, TS 310sanace betonové konstrukce panelových domů, Knauf TS 110, TS 210, TS 310

Základním požadavkem pro aplikaci ETICS systémů, které jsou ze statického hlediska posuzovány jako lepené s doplňkovým mechanickým kotvením izolantu, je rovinnost podkladu s odchylkou max. 20 mm/1 m délky a soudržnost podkladu předepsaná normou ČSN 73 2901 min. 0,2 MPa. Přípustná nejmenší hodnota je 0,08 MPa.

Tyto požadavky u vyžilých podkladů prakticky nelze splnit, a proto se musí přistoupit k sanaci a zpevnění. Zatímco u vápenocementových povrchově sprašujících omítek postačí pro splnění požadavku normy většinou hloubková penetrace, u většiny degradovaných betonových ploch s výztuží toto není přípustné. Pro sanaci tohoto poškozeného a nepevného podkladu je vhodné použít v prvním kroku minerální ochranu výztuže a adhezní můstek TS 110. Tato speciální sanační hmota se naváže na předem očištěnou kovovou výztuž a na okolní očištěný podklad. Vytvoří se tak dokonalé spojení soudržného starého podkladu, výztuže a následně aplikované minerální reprofilační malty TS 210.

Po tomto vyrovnání, zpevnění a ochraně podkladu je vhodné dále provádět lepený kontaktní zateplovací systém. Zcela jistě je pak zajištěn požadavek normy na soudržnost podkladu. Toto řešeni je vhodné i pro prostory, které budou mít předsazenou konstrukci. Tady požadavek na soudržnost podkladu není dán ve vztahu k následně lepeným vrstvám, ale konstrukce ze statického hlediska musí být také sanována a ochráněna.

sanace betonové konstrukce panelových domů, Knauf TS 110, TS 210, TS 310sanace betonové konstrukce panelových domů, Knauf TS 110, TS 210, TS 310sanace betonové konstrukce panelových domů, Knauf TS 110, TS 210, TS 310

Dalším prostorem pro provádění těchto sanačních uprav jsou místa překladů, věnců budov, balkonů a teras. V některých případech je kladen požadavek na vytvoření finálního betonového povrchu stěny s ohledem na estetické hledisko stavby. Pro tyto potřeby je možné použít minerální jednosložkovou finální stěrku TS 310. Ta je aplikována na výše uvedený sanovaný podklad jako finální jemná povrchová úprava. Povrch této finální stěrky je možné dále upravit nátěrem betonových ploch např. barvou TS 710.

Tato silikonová barva speciálně určená na beton má výhodu v tom, že je ji možné tónovat do naprosto sytých odstínů z barevné škály RAL, a to i v odstínech s HBW (stupeň světlosti) pod 10.
Poznámka autora k HBW: 0 je barva černá a s postupným zvyšováním HBW dochází k jejímu zesvětlení až k číslu 100, což je barva bílá. Pro standardní plochu zateplovacích systémů jsou vhodné barvy s HBW vyšším než 30, u detailů na fasádě je možné použít i číslo nižší.

sanace betonové konstrukce panelových domů, Knauf TS 110, TS 210, TS 310sanace betonové konstrukce panelových domů, Knauf TS 110, TS 210, TS 310sanace betonové konstrukce panelových domů, Knauf TS 110, TS 210, TS 310

Takto syté barvy nelze v běžně dostupných fasádních nátěrech (akrylát, silikon, silikát) vytvořit. Pro detailní kresbu, vytvoření barevných efektů říms, nátěry portálů, betonových sloupů apod. je tato barva jediným možným řešením.

sanace betonové konstrukce panelových domů, Knauf TS 110, TS 210, TS 310
sanace betonové konstrukce panelových domů, Knauf TS 110, TS 210, TS 310
sanace betonové konstrukce panelových domů, Knauf TS 110, TS 210, TS 310


Knauf Praha s.r.o.
logo Knauf Praha s.r.o.

Společnost KNAUF Praha s.r.o. působí na českém stavebním trhu od roku 1991. Je jedním z nejvýznamnějších výrobců stavebních materiálů v oblasti sádrokartonových produktů a systémů. Značka Knauf je vždy spojována s vysokou kvalitou a nadstandardním ...