Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Jednodušší montáž a kratší pracovní časy s novou robustní deskou Massivbauplatte

Konstrukce příček z Massivbauplatte umožňuje zvětšit při montáži vzdálenost profilů, na které se deska připevňuje, ze standardních 625 mm na 1000 mm. Desky lze rovněž použít na konstrukce různých průchodových traktů a únikových chodeb, například u administrativních budov apod., kde je vyžadována robustnost příčky, požární odolnost 90 minut a rychlost montáže.

Poptávka po výrobcích s přidanou hodnotou, jako je například zvýšená kvalita, nebo nadstandardní vlastnosti, rok od roku roste. Firma Knauf Praha na tento trend reaguje pružnými inovacemi a vývojem stále nových výrobků. V této souvislosti také uvádí na trh novinku spadající do oblasti sádrokartonových desek - Knauf Massivbauplatte. Jak již samotný název napovídá, jedná se v prvé řadě o poměrně silnou desku rozměru 625 x 2000 mm a tloušťky 25 mm, která se bude dodávat v provedení RED, respektive RED GREEN.

Základní vlastností nové desky je právě její tloušťka 25 mm, která přináší uživateli hned několik výhod. Především umožňuje zvětšit při montáži vzdálenost profilů, na které se deska připevňuje, ze standardních 625 mm na 1000 mm. To v rámci celkového rozpočtu konstrukce představuje významnou úsporu v nákladech (až 40 %) na použití profilů. Další předností takto konstruovaných příček z Massivbauplatte je jednodušší montáž a kratší pracovní časy. U celé řady konstrukcí je možné nyní nahradit dva obvykle používané pláště (desky) pouze jedním – Massivbauplatte. Tím zpracovatel opět významně ušetří čas i náklady při samotné montáži (až 40 %) i při dalších zakončovacích nebo souvisejících prací, jako je například začištění, dořezy apod. Hmotnost desky Massivbauplatte rozměru 625 x 2000 x 25 mm odpovídá hmotnosti dosud používané desky 1250 x 2000 x 12,5 mm. Předností nové desky je v tomto případě šířka 625 mm, protože usnadňuje manipulaci jak při dopravě, tak při montáži. Na rozdíl od zavedeného standardu desek tl. 12,5 mm se desky Massivbauplatte montují u příček naležato, neboť síla desky, respektive její tuhost, snižuje riziko vzniku trhlin v podélných nepodložených spárách. Řezané spáry jsou v jednotlivých řadách přesazeny. Ostatní zásady montáže jsou shodné s běžnými příčkami. Maximální výšky příček jsou při vzdálenosti profilů 1000 mm do 5 m.

Nové desky Massivbauplatte najdou díky svým vlastnostem upotřebení jednak u klasických příček, ale mohou se stát také zajímavou variantou pro opláštění šachet. Až dosud se obvykle používaly 3 desky tloušťky 15 mm pro 90 minut požární odolnosti, ale nyní lze opláštění šachty vytvořit ze dvou desek Massivbauplatte (2 x 25 mm). Desky lze rovněž použít na konstrukce různých průchodových traktů a únikových chodeb, například u administrativních budov nebo obchodních center apod., kde je vyžadována robustnost příčky, požární odolnost 90 minut a rychlost montáže. V tomto případě však je nutné použít standardní vzdálenost profilů – to znamená 625 mm.

Mezi další varianty použití Massivbauplatte patří konstrukce sociálních zařízení (ve variantě Knauf GREEN), mezibytové stěny (díky jejich robustnosti, tuhosti a zvukové neprůzvučnosti). Zajímavou alternativou jsou podkrovní místnosti, ve kterých robustnost desek pozitivně působí na tepelně-technické parametry prostoru (tepelná setrvačnost, akustické a izolační schopnost i vysoká odolnost proti prasklinám). Pro doplnění laboratorní vážená vzduchová neprůzvučnost stěny W355 s dvojitými profily je 58 dB.

Sádrokartonová deska Knauf Massivbauplatte
Seříznutí příčné hrany desky

Osazení CW profilů ve vzdálenosti 1000 mm

Rozmíchání sádrového tmelu Knauf Uniflott

Přetmelení šroubů


Přebroušení vyschnuté spáry

Zpevnění spáry výztužnou skelnou páskou

Montáž 2. řady desek s přesazením o polovinu desky

Přebroušení vyschnuté spáry

O společnosti KNAUF Praha s.r.o. (ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN EN OHSAS 18001)
Působí na českém trhu v oblasti výroby a prodeje sádrokartonových stavebních systémů a materiálů od roku 1992. Sádrokartonové stavební desky a nosné profily jsou od roku 1994 vyráběny v závodě KNAUF Počerady a jsou distribuovány do sítě smluvních prodejců po celé České republice. Výroba sádrokartonových desek KNAUF je zařazena do ekologického programu, který významným způsobem přispívá ke zlepšení životního prostředí. Společnost KNAUF distribuuje na trh také příslušenství nezbytné k realizaci jednotlivých systémů příček, podhledů a podlah, ale také tzv. hobby program, tzn. širokou škálu výrobků stavební chemie. Dominantní postavení si KNAUF udržuje také na trhu suchých maltových směsí, kde patří mezi největší výrobce těchto produktů. Svědčí o tom bohatý výrobní program od zdících malt a štuků, po betony, spárovací hmoty a lepidla. Výrobní sortiment je doplněn odborným poradenstvím, samozřejmostí je dokonalý servis, prodej náhradních dílů, stejně jako odborné zaškolení.


Knauf Praha s.r.o.
logo Knauf Praha s.r.o.

Společnost KNAUF Praha s.r.o. působí na českém stavebním trhu od roku 1991. Je jedním z nejvýznamnějších výrobců stavebních materiálů v oblasti sádrokartonových produktů a systémů. Značka Knauf je vždy spojována s vysokou kvalitou a nadstandardním ...