Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Upevnění konstrukcí do sádrokartonu a dimenzační tabulky podle typu opláštění

Konstrukce suché výstavby Knauf, ať už se jedná o příčky, podhledy, šachtové stěny a předsazené stěny, jsou konstrukcemi staticky nenosnými. To ovšem neznamená, že neunesou dodatečná užitná zatížení. U sádrovláknitých desek Knauf Vidiwall je únosnost opláštění tloušťky 12,5 mm až 22 kg na jeden bod a u cementových desek Aquapanel až 20 kg na jeden bod.

Konstrukce suché výstavby jsou v mnoha ohledech již běžnou záležitostí. Estetické kvality, akustickou pohodu a požární bezpečnost si mnoho z nás, uživatelů, vychutnává na vlastní kůži. Mnohdy se ale na mne obrací projektanti i zákazníci, kteří se ptají, jestli je možné na sádrokartonovou příčku pověsit kuchyňskou linku. Když slyší pozitivní odpověď, mnohdy nevěří svým vlastním uším.

Konstrukce suché výstavby Knauf, ať už se jedná o příčky, podhledy, šachtové stěny a předsazené stěny, jsou konstrukcemi staticky nenosnými, to ovšem neznamená, že neunesou dodatečná užitná zatížení. Velmi však záleží na tom, jak je konstrukce navržena, postavena a také, jakým kotevním prostředkem se vnáší do dané konstrukce zatížení. Základním rozlišovacím znakem je, jedná-li se o konstrukce svislé (příčky, šachtové a předsazené stěny), nebo o konstrukce vodorovné (podhledy, opláštění podkroví). V podstatě jediným omezením pro zavěšování předmětů na konstrukce suché výstavby je zemská gravitace. Z toho plyne jednoduchý závěr, že na svislé konstrukce lze zavěsit řádově větší zatížení než na konstrukce vodorovné, jak se v zápětí dočtete. Prakticky každou konstrukci suché výstavby však lze "vyšlechtit" pro daný požadavek (např. použitím vhodných desek opláštění, tloušťkou a typem podkonstrukce, typem upevňovacího prostředku).

Aby bylo hned na začátku v této problematice jasno, musíme vymezit pojmy, kterými budeme disponovat v dalších částech tohoto článku. Únosnost opláštění - odolnost proti roztržení (smykové namáhání) nebo protržení (tah kolmo k rovině desky) vlastního opláštění dané konstrukce (je funkcí desky a kotevního prostředku - typ desky a použitá hmoždinka). Konzolové zatížení - únosnost svislé konstrukce na svislé zatížení, které nemá těžiště přímo v rovině opláštění, ale působí silou na rameni = momentem síly (kuchyňská skříňka dané hloubky, ve které je uloženo nádobí a porcelán).

Problematiku zatížitelnosti konstrukcí rozdělíme pro přehlednost na svislé a vodorovné konstrukce. Jako prvním se budeme věnovat vodorovným sádrokartonovým konstrukcím, tedy zejména podhledům. Zavěšování předmětů (lampy a svítidla, stínítka, květináče) na podhledy je omezeno jednak únosností podkonstrukce a závěsného systému, a jednak odolností desky proti protržení. Únosnost samotných desek na vytržení je 6 kg. Pokud budete chtít zavěsit více takovýchto břemen vedle sebe, pak pamatujte, že odstup dvou závěsných bodů by měl být rozdělen montážním profilem, případně ≥40 cm.


Obr. 1 Únosnost opláštění podhledu

Břemena do 10 kg lze zavěsit na podhled s použitím speciálních rozpínacích hmoždinek, případně přes montážní profil (lať).


Obr. 2 Únosnost opláštění podhledu přes speciální hmoždinky

Břemena nad tento hmotnostní limit je nutno zavěsit na samostatný závěs přímo do nosné konstrukce stropu. Existují možnosti, jak do stropu zabudovat například svítidlo o vyšší hmotnosti, ale je nutno tomu přizpůsobit podkonstrukci i závěsovou techniku (hustější podkonstrukce, noniové závěsy, závitové tyče a UA50 profily apod.). U sádrovláknitých desek Knauf Vidiwall je únosnost opláštění tloušťky 12,5 mm až 22 kg na jeden bod a u cementových desek Aquapanel až 20 kg na jeden bod.

Pro svislé konstrukce suché výstavby jsou směrodatné dimenzační tabulky podle typu opláštění. Tyto tabulky najdete u v každém technickém listu systémů suché výstavby Knauf W 11, W 13, W 15 a W 62. Začneme napřed únosností opláštění a následně předvedeme dimenzování konzolového zatížení.

Únosnost opláštění příček podle tloušťky a typu


* údaje nejsou k dispozici


* údaje nejsou k dispozici

Posledním typem zatížení, které je nejčastěji používáno, je konzolové zatížení. Do sádrokartonové příčky můžete instalovat zatížení až do 150 kg/bm příčky. Příčka k tomu ale musí být uzpůsobena. V zásadě existují tři třídy zatížení, které lze na příčky pověsit. První třídu (do 40 kg) lze v zásadě použít na jakýkoliv typ konstrukce i opláštění. Druhá třída (do 70 kg) vyžaduje buď opatření v podkonstrukci, nebo v materiálu opláštění. Třetí třída (do 150 kg) vyžaduje speciální nosiče a traverzy a samozřejmě úpravy v podkonstrukci. Podrobnější informaci k posledně jmenované třídě zatížení (do 150 kg) najdete v technickém listu W21. Samozřejmostí je například zabudování závěsného WC do instalační příčky Knauf, zavěšení umyvadel a baterií. Pro jednoduchou představu uvádíme dimenzační tabulku na příčky z technického listu Knauf W11.

Dimenzační tabulka pro konzolové zatížení (např. kuchyňské skříňky)


Obr. 1 Graf ukazující, jakou roli hraje tloušťka opláštění a typ konstrukce

Jak vidíte, tak základní rozdíl v třídě zatížení určuje tloušťka opláštění a typ konstrukce.

Jak jste v našem článku zjistili, do sádrokartonového stropu Knauf si můžete v klidu pověsit lampu nebo například reproduktor domácího kina, do příček Knauf bezpečně osadíte i středně velké otopné těleso, závěsné WC, umyvadlo i kuchyňskou linku. Vyšších únosností lze dosáhnout pouhou záměnou sádrokartonových desek za desky Knauf Diamant. Pro speciální případy použití tu jsou sádrovláknité desky Knauf Vidiwall a cementové desky Aquapanel.


Příklad závěsného WC v bytovém jádře

Únosnost jedné hmoždinky v podhledu z Aquapanelu je až 20 kg

Závěrem: nemusíte se suché výstavby bát - unese mnohdy více než lidé.


Knauf Praha s.r.o.
logo Knauf Praha s.r.o.

Společnost KNAUF Praha s.r.o. působí na českém stavebním trhu od roku 1991. Je jedním z nejvýznamnějších výrobců stavebních materiálů v oblasti sádrokartonových produktů a systémů. Značka Knauf je vždy spojována s vysokou kvalitou a nadstandardním ...