Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nové penetrační nátěry Knauf

Z praxe známe nespočet případů, kdy špatně zvolená nebo systémově nevhodná penetrace měla za následek vznik závady. Systémové řešení není pouze marketing. Je to vyzkoušený funkční celek. Penetrační nátěry Knauf z hlediska základních vlastností rozdělujeme na hloubkové, plnicí, filmotvorné a uzavírací.

"Penetrace". Co jsou vlastně zač? K čemu slouží? Dalo by se říci, že většina stavební veřejnosti je dobře zná, ale půjdeme-li do hloubky, zjistíme, že tomu zcela tak není. Tato výrobková skupina byla donedávna velmi opomíjená a dovolím si říci podceňovaná. Z praxe známe nespočet případů, kdy právě špatně zvolená nebo systémově nevhodná penetrace měla za následek vznik závady. Systémové řešení není pouze marketing. Je to vyzkoušený funkční celek, který při odpovídajícím způsobu provedení zajistí perfektní výsledek.

V zásadě lze říci, že stejně tak jako neexistuje jeden univerzální motorový olej pro všechny typy motorů, nelze paušálně použít jakýkoli druh penetračního nátěru na kteroukoli aplikaci. Penetrační nátěry se staly již běžnou součástí fasádních, podlahových, omítkových či kolorovacích systémů, a zdaleka se netýkají pouze stavebnictví. My se v tomto článku budeme věnovat pouze penetračním nátěrům z oblasti stavební chemie.

Co nám penetrační nátěry převážně zajišťují?

 • Snižují nasákavost podkladu
 • Sjednocují nasákavost podkladu
 • Vážou prach a separační části
 • Zpevňují podklad
 • Zvyšují přídržnost k podkladu
 • Sjednocují barevnost podkladu

Jak bylo již uvedeno, při volbě penetračního nátěru bychom měli vždy vycházet z technologického doporučení výrobce a používat ucelený výrobkový systém. Pouze v tomto případě může být zaručena funkčnost systému jako sladěného celku v dané realizaci. Pokud není možné použít kompletní systém a stojíme před rozhodnutím, jaký typ je pro danou aplikaci nejvhodnější, je vždy nutné předem znát, jaký materiál bude následně aplikován (obklad, omítka, barva), a zjistit, jaké povahy je podkladní vrstva. To především znamená, jestli je savý, nesavý, soudržný, vyzrálý atd. Pouze při znalosti těchto informací můžeme navrhnout správné řešení a použít odpovídající výrobek, případně jejich kombinaci.

Základní rozdělení penetračních nátěrů z hlediska vlastností:

 • hloubkové
 • plnicí
 • filmotvorné, uzavírací

Výše uvedené rozdělení je dáno pojivovou složkou penetračního nátěru, a zejména velikostí jeho polymeru.

Hloubkové penetrace jsou výrobně nastaveny tak, aby podklad zpevnily (obr. 1), ale zároveň by neměly zabránit jeho paropropustnosti a na povrchu vytvářet viditelný film. Je vhodné je použít například před nanášením lepidel pro obklady a dlažby, pro zpevnění potěrů a omítek, před nanášením dalších vrstev, jako jsou štuky, stěrkové směsi apod.

Plnící, filmotvorné a uzavírací penetrace snižují savost podkladu a na povrchu vytvářejí film, případně adhezní vrstvu (pokud obsahují hrubší frakci plniva), a zajišťují vysokou přilnavost dalších vrstev. Používají se pro následnou aplikaci například sádrových omítek, hladkých, finálních a nivelačních stěrek.

Další, neméně častou otázkou je:

Ředit penetraci, ano či nikoliv? Případně v jakých případech a v jakém poměru?

Opět nezbývá než doporučit striktně dodržet návod výrobce. Obecně se ovšem dá říci, že čím je podklad nasákavější, tím více je nutné penetraci ředit a aplikaci provést případně ve dvou vrstvách. Na nesavém podkladu penetraci většinou neředíme, příkladem může být Knauf Betonkontakt při aplikaci na beton. V rámci vývoje nových produktů společností Knauf Praha, s. r. o., jsou v tomto roce na stavební trh uváděny zcela nové produkty z řady systémových penetračních nátěrů. Tyto výrobky jsou provázány s konkrétními produkty, tak aby byla zajištěna jejich funkčnost.

   

Zástupce z řady hloubkových penetrací:

Knauf Hloubková penetrace

Jedná se o penetrační nátěr, který je určen ke zpevnění sprašujících podkladů, snížení jejich savosti a zlepšení přilnavosti před vlastním lepením obkladu a dlažby pomocí lepidel Knauf v interiéru i exteriéru. Standardním podkladem jsou silně nasákavé a porézní cementové a sádrové potěry, vápenocementové a sádrové omítky, SDK desky, pórobeton.

Vlastnosti

 • Zpevní podklad
 • Propustí vodní páru
 • Transparentní barva
 • Rychle vysychá
 • Neobsahuje rozpouštědla

Zástupce z řady filmotvorných penetrací:

Knauf MP 75 Grund

V tomto případě hovoříme o penetračním nátěru, který je určen k přípravě podkladu před nanášením strojní sádrové omítky Knauf MP 75. Zajišťuje především snížení savosti podkladu a zamezuje ztrátě vody z omítky do podkladu (shoření omítky). Standardním podkladem jsou pórobetonové tvárnice, plné cihly a cihelné bloky, vápenopískové cihly, sádrové tvárnice.

Vlastnosti

 • Snižuje savost podkladu
 • Vyrovnává nasákavost podkladu
 • Netvoří mýdelnatý povrch
 • Zabraňuje tzv. "shoření" omítky
 • Neobsahuje rozpouštědla

Zástupce z řady filmotvorných penetrací (adhezní můstek):

BP Unigrund

Adhezní můstek pod nivelační stěrky BP3 a BP4, dále připojené potěry z řady Knauf BP.

Adhezní můstek před nanášením lepidel. Pro hladké, nesavé i silně nasákavé a porézní cementové a sádrové potěry. Vhodný i pro potěry s podlahovým vytápěním.

Vlastnosti

 • Po zaschnutí vytváří jemně drsný povrch
 • Výrazně zvyšuje přilnavost dalších vrstev
 • Reguluje savost podkladu
 • Omezuje ztrátu vody z hmoty do podkladu
 • Bez obsahu rozpouštědel

Nové výrobky budou k dispozici od 04/2011 tohoto roku, podrobné informace následně naleznete v jejich technických listech na adrese: www.knauf.cz.

Knauf Praha s.r.o.
logo Knauf Praha s.r.o.

Společnost Knauf Praha, s.r.o. je významným dodavatelem sádrokartonových stavebních systémů a materiálů, suchých maltových směsí a stavební chemie. Na českém trhu působí od roku 1992.