Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vědomosti jsou náskok

Odborné semináře 2011: Knauf v teorii i praxi

Odborné semináře přinesou informace o systémech KNAUF. Konkrétně předvedeme jejich praktické využití. Teoretický a praktický obsah rozšíří možnosti využití nejnovějších trendů v technologiích a umožní Vám přistupovat ještě cíleněji a hospodárněji k přáním Vašich zákazníků.

Organizační informace

Podmínky účasti:

 • Přihlašování je možné pouze elektronicky prostřednictvím on-line formuláře na www.knauf.cz.
 • Uzávěrka přihlášek je vždy 1 kalendářní týden před termínem školení.
 • Účastnický poplatek činí 360,- Kč/osobu vč. DPH.
 • Po odeslání přihlašovacího formuláře obdržíte automatickou odpověď - potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.
 • 15 dní před školením obdržíte na Váš e-mail pokyny k úhradě účastnického poplatku. Účastnický poplatek, prosím, uhraďte nejpozději 1 kalendářní týden před termínem školení.
 • Daňový doklad (faktura) Vám bude předána během školení.
 • V případě, že se školení nezúčastníte, bude Vám faktura zaslána poštou.
 • Úhrada v hotovosti na místě není možná.
 • V případě, že nemáte přístup na internet, kontaktujte svého obchodního zástupce, který za Vás on-line přihlášku vyplní.
 • Doručené přihlášky ke školením jsou závazné, zaplacený účastnický poplatek je nevratný, zastoupení přihlášeného účastníka je možné.

Účastnický poplatek zahrnuje:

 • Osvědčení o absolvování školení
 • Přednášky k uvedeným tématům s názorným předvedením a s praktickým tréninkem
 • Podklady ke školení
 • Občerstvení

V případě dotazů nás kontaktujte, e-mail: rolincova.hana@knauf.cz

Obsah a termíny

Téma: Termín: Místo:
Systémy suché výstavby 11. 1. 2011 Praha
Systémy suché výstavby 27. 1. 2011 Prostějov
Podlahové konstrukce Knauf 18. 1. 2011 Praha
Podlahové konstrukce Knauf 9. 2. 2011 Prostějov
Systémy suché výstavby - základní školení 20. 1. 2011 Praha
Systémy suché výstavby - základní školení 26. 1. 2011 Prostějov
Dřevostavby 1. 2. 2011 Praha
Dřevostavby 10. 2. 2011 Prostějov
Interiérové omítky 13. 1. 2011 Praha
Interiérové omítky 19. 1. 2011 Prostějov
ETICS - Kontaktní zateplovací systém 20. 1. 2011 Prostějov
ETICS - Kontaktní zateplovací systém 25. 1. 2011 Praha
ETICS - Kontaktní zateplovací systém 3. 2. 2011 Prostějov
Sádrové omítky 27. 1. 2011 Praha
Sádrové omítky 2. 2. 2011 Prostějov
Sádrové omítky 3. 2. 2011 Praha
Malty a omítky - základní školení 8. 2. 2011 Praha
Novinky v sortimentu Knauf - akreditace v rámci ČKAIT 1. 3. 2011 Praha
Novinky v sortimentu Knauf - akreditace v rámci ČKAIT 5. 4. 2011 Praha
Novinky v sortimentu Knauf - akreditace v rámci ČKAIT 9. 3. 2011 Brno
Novinky v sortimentu Knauf - akreditace v rámci ČKAIT 22. 3. 2011 Ostrava

Systémy suché výstavby

Termíny: Praha 11. 1. 2011, Prostějov - 27. 1. 2011

 • Představení firmy Knauf
 • Základní přehled konstrukcí - příčky, předsazené a šachtové stěny, podhledy, podlahy
 • Výhody systémů suché výstavby
 • Vlastnosti jednotlivých materiálů - sádrokartonové desky, Vidiwall, Aquapanel, Fireboard, Diamant, GiFa, Brio, F146, Cleaneo
 • Podlahy - sádrokartonové, sádrovláknité, cementové, dutinové, zdvojené
 • Dokonalost v detailech - Trennwandkitt, Trennfix, povrchové úpravy, tmelení
 • Novinky roku 2011
 • Legislativní novinky - ČSN EN 15 303 - 1
Účastníci: Zaměřeno na zpracovatele, projektanty, stavbyvedoucí, stavební dozory
Trvání: 1 den
Začátek/konec: 9:00 - 16:00
Účastnický poplatek: 360 Kč včetně DPH 20 %
Počet účastníků: max. 30 osob
Místo konání: Praha: AKADEMIE KNAUF, Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9 - Kbely
Prostějov: HClub Penzion Restaurant Vinárna, Wolkerova 22, 796 01 Prostějov

Podlahové konstrukce Knauf

Termíny: Praha - 18. 1. 2011, Prostějov - 9. 2. 2011

 • Představení firmy Knauf
 • Jak vybrat správný typ podlahy
 • Na jaké fyzikální vlastnosti musím myslet u podlah
 • Co zvolit, když potřebuji velmi rychlou pokládku
 • Co je suchá podlaha
 • Odlišnosti suchých podlah od tradičních úprav
 • Výhody suchých podlah
 • Druhy suchých podlah
 • Únosnosti podkladních vrstev
 • Jak správně připravit podkladní konstrukci
 • Normové požadavky, zatížení a rovinnost
 • Jak vybrat cementové nebo lité sádrové potěry
 • Co je vhodné na podlahové vytápění
 • Jak nastavit niveletu
 • Povrchové úpravy a stěrky
 • Lepení dlažby
 • Nátěr na beton
 • Údržba
Účastníci: Zaměřeno na zpracovatele, projektanty, stavbyvedoucí, stavební dozory
Trvání: 1 den
Začátek/konec: 9:00 - 16:00
Účastnický poplatek: 360 Kč včetně DPH 20 %
Počet účastníků: max. 30 osob
Místo konání: Praha: AKADEMIE KNAUF, Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9 - Kbely
Prostějov: HClub Penzion Restaurant Vinárna, Wolkerova 22, 796 01 Prostějov

Systémy suché výstavby - základní školení

Termíny: Praha - 20. 1. 2011, Prostějov - 26. 1. 2011

 • Představení firmy Knauf
 • Co je suchá výstavba
 • Přehled systémů suché výstavby
 • Výhody suché výstavby oproti tradičním konstrukcím
 • Produkty pro příčky
 • Produkty pro podhledy
 • Produkty pro suché podlahy
 • Provádění příček a předsazených stěn
 • Provádění podhledů
 • Provádění suchých podlah
 • Práce s technickými listy
Účastníci: Zaměřeno na zpracovatele, projektanty, stavbyvedoucí, stavební dozory
Trvání: 1 den
Začátek/konec: 9:00 - 16:00
Účastnický poplatek: 360 Kč včetně DPH 20 %
Počet účastníků: max. 30 osob
Místo konání: Praha: AKADEMIE KNAUF, Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9 - Kbely
Prostějov: HClub Penzion Restaurant Vinárna, Wolkerova 22, 796 01 Prostějov

Dřevostavby

Termíny: Praha - 1. 2. 2011, Prostějov - 10. 2. 2011

 • Představení firmy Knauf
 • Základní přehled konstrukcí
 • Obvodové stěny - kontaktní zateplení, provětrávané konstrukce, difuzně otevřená skladba
 • Výhody a shrnutí vlastností jednotlivých řešení - PO, akustika, tepelná technika
 • Stropní konstrukce - skladby z hlediska požární ochrany a akustiky
 • Návaznosti jednotlivých konstrukcí - vliv na akustickou kvalitu objektu
 • Speciální řešení - koupelny, sauny, bazény
 • Novinky roku 2011
 • Podklady pro certifikaci a legislativní rámec certifikace dřevostaveb
Účastníci: Zaměřeno na zpracovatele, projektanty, stavbyvedoucí, stavební dozory
Trvání: 1 den
Začátek/konec: 9:00 - 16:00
Účastnický poplatek: 360 Kč včetně DPH 20 %
Počet účastníků: max. 30 osob
Místo konání: Praha: AKADEMIE KNAUF, Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9 - Kbely
Prostějov: HClub Penzion Restaurant Vinárna, Wolkerova 22, 796 01 Prostějov

Interiérové omítky

Termíny: Praha - 13. 1. 2011, Prostějov - 19. 1. 2011

 • Představení firmy Knauf
 • Jak vybrat vhodný typ omítky z pohledu investora
 • Podle čeho se mám řídit, co musím zjistit před aplikací
 • Normové požadavky na omítky
 • Vhodná příprava podkladu
 • Aplikace omítek
 • Co je dobré pohlídat, kde jsou riziková místa při aplikaci omítek
 • Možnosti úpravy povrchu omítek
 • Interiérové stěrky
 • Obklady koupelen a sociálních zařízení
 • Dokončení povrchu vhodným interiérovým nátěrem
Účastníci: Zaměřeno na projektanty, stavbyvedoucí, stavební dozory, zpracovatele
Trvání: 1 den
Začátek/konec: 9:00 - 16:00
Účastnický poplatek: 360 Kč včetně DPH 20 %
Počet účastníků: max. 30 osob
Místo konání: Praha: AKADEMIE KNAUF, Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9 - Kbely
Prostějov: HClub Penzion Restaurant Vinárna, Wolkerova 22, 796 01 Prostějov

ETICS - Kontaktní zateplovací systém

Termíny: Praha - 25. 1. 2011, Prostějov - 20. 1. 2011, 3. 2. 2011

 • Představení firmy Knauf
 • Knauf Marmorit a Knauf Marmorit Plus, vnější omítky
 • Základní informace
 • Názvosloví
 • Související normy
 • Technické údaje
 • Skladba systému
 • Materiály
 • Přednosti systémů Knauf Marmorit
 • Chyby a vady při provádění
 • Detaily kotvení
 • Praktická část (ukázka kotev, skladeb, lišt, montáže systému, aplikace pastózních omítek)
 • Dotace
 • Sanace vad a poruch
 • Ochrana před plísní, řasou a ostatním biologickým napadením fasády
 • Využití minerálních šlechtěných omítek pro fasády a zateplovací systémy
Účastníci: Zaměřeno na projektanty, stavbyvedoucí, stavební dozory, zpracovatele
Trvání: 1 den
Začátek/konec: 9:00 - 16:00
Účastnický poplatek: 360 Kč včetně DPH 20 %
Počet účastníků: max. 30 osob
Místo konání: Praha: AKADEMIE KNAUF, Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9 - Kbely
Prostějov: HClub Penzion Restaurant Vinárna, Wolkerova 22, 796 01 Prostějov

Sádrové omítky

Termíny: Praha - 27. 1. 2011, 3. 2. 2011, Prostějov - 2. 2. 2011

 • Představení firmy Knauf
 • Kdy použít sádrovou omítku
 • V čem je její jedinečnost
 • Jaká je její výhoda pro zpracovatele
 • Normové požadavky, rovinnosti
 • Příprava podkladu pod sádrovou omítku
 • Kde jsou kritická místa a jak je řešit
 • Snadná a jednoduchá aplikace - jak ji nejlépe provádět
 • Materiálové náklady na m2, kalkulační model
 • Jak vytvořit efektní povrch
 • Co udělat s případnou nerovností povrchu
 • Jak lepit obklad
 • Jak správně provádět vlhkostí namáhaná místa jako jsou např. koupelny
 • Povrchová úprava pomocí difúzně otevřeného nátěru
Účastníci: Zaměřeno na projektanty, stavbyvedoucí, stavební dozory, zpracovatele
Trvání: 1 den
Začátek/konec: 9:00 - 16:00
Účastnický poplatek: 360 Kč včetně DPH 20 %
Počet účastníků: max. 30 osob
Místo konání: AKADEMIE KNAUF, Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9 - Kbely

Malty a omítky - základní školení

Termíny: Praha - 8.2.2011

 • Představení firmy Knauf
 • Přehled systémů Knauf
 • Základní orientace ve skupinách produktů
 • Vhodná příprava podkladu
 • Produkty pro zdění
 • Produkty pro omítání
 • Produkty pro lepení
 • Produkty pro podlahové konstrukce
 • Produkty pro fasády
 • Aplikace omítek, malt, betonů, lepidel a spárovacích hmot
 • Jak se orientovat a co se dá najít v technickém listu produktu
 • Práce s ceníkem
 • Způsob objednávání zboží
 • Legislativní požadavky na výrobky
 • Základní kalkulační model
 • Správný způsob skladování
Účastníci: Zaměřeno na projektanty, stavbyvedoucí, stavební dozory, zpracovatele
Trvání: 1 den
Začátek/konec: 9:00 - 16:00
Účastnický poplatek: 360 Kč včetně DPH 20 %
Počet účastníků: max. 30 osob
Místo konání: Praha: AKADEMIE KNAUF, Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9 - Kbely
Prostějov: HClub Penzion Restaurant Vinárna, Wolkerova 22, 796 01 Prostějov

Novinky v sortimentu Knauf - seminář akreditovaný v rámci ČKAIT

Termíny: Praha - 1. 3. 2011, 5. 4. 2011, Brno - 9. 3. 2011, Ostrava - 22. 3. 2011

 • Sádrokartonové desky se zvýšenou odolností a akustickými a požárními parametry
 • Skladby Knauf pro dřevostavby
 • Suchá podlaha pro každého
 • Ochrana proti rentgenovému záření bez olova
 • Desky vhodné do vlhkých prostor
 • Význam sádrových omítek pro stavění
 • Jak předcházet vadám při zateplování
 • Sanace dynamicky a staticky namáhaných konstrukcí
 • Cech suché výstavby - jak se vyvarovat chyb při zpracování SDK, zkušenosti realizačních firem
Účastníci: Autorizovaní projektanti, architekti - členové ČKAIT, ČSSI, projekční kanceláře, stavební firmy, městské a obecní úřady, odborné střední a vysoké školy
Trvání: 1 den
Začátek/konec: 8:30 - 14:00
Účastnický poplatek: ZDARMA
Počet účastníků: max. 30 osob
Místo konání: Praha - Akademie Knauf, Mladoboleslavská 949
Brno - Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1
Ostrava - Club hotel Harmony, 28. října 170

Přihlašování na semináře je možné na www.azpromo.cz v sekci semináře.

Technické změny vyhrazeny. Námi poskytovaná záruka se vztahuje pouze na kompletní systém KNAUF provedený podle technologických postupů předepsaných firmou KNAUF. Všechna práva vyhrazena. Změny, dotisk a fotomechanické reprodukování, a to i pouhých výňatků, si vyžadují schválení ze strany společnosti KNAUF Praha, spol. s r. o.

Knauf Praha s.r.o.
logo Knauf Praha s.r.o.

Společnost Knauf Praha, s.r.o. je významným dodavatelem sádrokartonových stavebních systémů a materiálů, suchých maltových směsí a stavební chemie. Na českém trhu působí od roku 1992.