Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Opravy betonových průmyslových podlah

Průmyslové podlahy v mnoha provozech jsou nyní v popředí zájmu investorů, neboť jejich životnost je v mnoha případech téměř u konce. Řada Tiefbau je určena primárně pro rekonstrukce železobetonových konstrukcí. Podlahy průmyslových a komerčních prostor vyžadují vlastnosti zaručující jejich dlouhodobou životnost, vysokou odolnost proti otěru a vysoký statický modul pružnosti.

Produktovou řadu Tiefbau jsme čtenářům postupně představovali. Jsou to materiály pro použití na opravu betonových průmyslových podlah a ostatních ploch, jež mohou být zatěžovány pochozím a pojezdovým zatížením.

Doba masivního budování obrovských logistických center a skladů na „zelené louce“ je pravděpodobně nenávratně u konce. A protože takové plochy jsou stále potřebné, setkáváme se nyní často s rekonstrukcemi stávajících a někdy i hodně starých výrobních prostor. Proto, aby tyto rekonstruované prostory odpovídaly moderním požadavkům, je zapotřebí velmi kvalitních materiálů a dodržení správných technologických postupů.

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

Podlahy průmyslových a komerčních prostor vyžadují takové vlastnosti, které zaručí jejich dlouhodobou životnost, vysokou odolnost proti otěru za mokra i za sucha a vysoký statický modul pružnosti. Mezi tyto prostory řadíme například skupinové kryté garáže v obchodních centrech, hotelích a rezidenčních blocích. Rovněž různé mycí linky osobních automobilů, skladové rampy, rekonstruované výrobní provozy a jiné. Na rekonstrukci a opravu uvedených provozů nabízí firma Knauf v rámci své produktové řady Tiefbau ucelený systém Knauf TS 600, který je reprezentovaný dvěma reprofilačními maltami Knauf TS 630 a 635, doplněný ještě o systémový adhezní můstek Knauf TS 130. Co jednotlivá značení znamenají a k čemu jsou uvedené materiály určené?

Knauf Praha Knauf Praha

KNAUF TS 130

Jedná se o minerální adhezní můstek a ochranu výztuže v jednom. Výrobek je určený pro ochranu obnažené výztuže a jako adhezní můstek pro ostatní přilehlé minerální betonové plochy. Úkolem tohoto materiálu je vytvořit pevnou mezivrstvu mezi výztuží založenou na minerálním podkladě a nově nanášenou reprofilační vrstvou sanační hmoty. Materiál je dodáván v sypkém stavu v papírových pytlích o obsahu 25 kg. Jeho příprava před použitím spočívá pouze ve smíchání s předem určeným množstvím čisté vody. Aplikace na plochu je prováděna pomocí tuhého stavebního štětce metodou tzv. tupování. Funkční vrstva musí být nanášena souvisle v tloušťce alespoň jednoho milimetru, a to na kompletní podklad reprofilované plochy. Časový odstup pro nanášení další vrstvy je závislý na konkrétní teplotě podkladu a okolního vzduchu, tedy v rozmezí 12 – 24 hodin.

KNAUF TS 630, RESPEKTIVE 635

Produktem je minerální sanační hmota určená na opravy pochozích a pojezdových ploch v exteriéru i interiéru. Minerální materiál je zákazníkům dodávaný v papírových obalech o obsahu 25 kg. Materiály jsou vyrobeny na bázi speciální vysprávkové hmoty, kterou lze nanášet v různých tloušťkách. Odlišnost materiálů spočívá v zrnitosti. U materiálu Knauf TS 630 činí zrnitost 0 až 4 mm, což umožňuje použití v rozmezí od 5 do 50 mm tloušťky v jedné jediné vrstvě. V případě produktu Knauf TS 635 je zrnitost materiálu 8 mm. S tímto materiálem lze nanášet vrstvy od 20 do 100 mm, samozřejmě také v jednom pracovním kroku. Zpracování obou materiálů je opět velmi jednoduché. Příprava spočívá ve smíchání sypké směsi s požadovaným množstvím čisté vody do zpracovatelné konzistence a následné aplikace daného materiálu na plochu. Zpracování povrchové vrstvy do finální podoby je možné provádět vygletováním do hladka, nebo filcováním pomocí filcového hladítka. Důležité ovšem je, aby reprofilované plochy byly následně po dobu alespoň 5 dní od aplikace ošetřovány dodatečným vlhčením, a to z důvodu eliminace tvorby trhlinek při hydratační reakci, která s sebou přináší zvyšování hydratačního tepla.

Knauf aplikace Knauf aplikace

Na závěr je třeba zdůraznit, že představované produkty jsou materiály určené pro opravy a reprofilace hrubých vrstev ploch. Nejedná se v žádném případě o materiály určené pro finální povrchové vrstvy. Ty musí vždy být opatřeny vhodně voleným finálním nátěrem, který bude odpovídat odolnosti v uvažovaných prostorách. V této souvislosti jsme již dříve představili produktovou řadu Knauf TS 700, tj. skupinu finálních povrchových nátěrů na betonové plochy.

Knauf TS130 Knauf TS630 Knauf TS635
Knauf Praha s.r.o.
logo Knauf Praha s.r.o.

Společnost Knauf Praha, s.r.o. je významným dodavatelem sádrokartonových stavebních systémů a materiálů, suchých maltových směsí a stavební chemie. Na českém trhu působí od roku 1992.