Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nejlevnější jsou profily, které vůbec nepoužijete

Společnosti Knauf se podařilo v roce 2010 uvést úspěšně na trh suchou podlahu F146 a desku Diamant. Letošní novinkou jsou desky Knauf Massivbauplatte. Tloušťka desky 25 mm umožňuje především zvětšit vzdálenosti profilů ze standardních 625 mm na 1000 mm, což představuje významnou úsporu v použití profilů, a to téměř o 40 %.

V minulém roce se nám podařilo v oblasti desek uvést na trh dvě novinky, dnes již můžeme říci, že úspěšně. Konkrétně se jednalo o suchou podlahu F146 a desku Diamant. V prvním čtvrtletí letošního roku budeme v tomto trendu pokračovat. Naším cílem je uvádět na trh takové produkty a systémy, které zpracovateli zjednoduší práci, a přitom jsou zcela v souladu se současnou tržní situací.šžť

Novinkou letošního jara jsou desky Knauf Massivbauplatte. Jedná se o 25 mm silné desky o rozměru 625 x 2000 mm v provedení RED, příp. RED GREEN. Na co se můžete s touto novinkou těšit? Tloušťka desky 25 mm umožňuje především zvětšit vzdálenosti profilů ze standardních 625 mm na 1000 mm, což představuje významnou úsporu v použití profilů, a to skoro o 40 %. Další předností jsou montážní časy a jednoduchost montáže. Je něco zcela odlišného montovat dva pláště a pro každý z nich střídat spáry a připravovat dořezy, nebo montovat pouze jeden plášť. Použitím desek Massivbauplatte je možné dosáhnout rovněž 40% časové úspory, což není rozhodně zanedbatelné.

Z rozměrů desek Massivbauplatte 25 x 625 x 2000 mm si samozřejmě odvodíte, že pokud jde o hmotnost, jsou desky o klasickém rozměru 12,5 x 1250 x 2000 mm srovnatelné s těmi masivními. Předností Massivbauplatte je však jednoznačně šířka 625 mm, protože desku lze při stejné hmotnosti snáze uchopit a daleko jednodušeji s ní manipulovat. Na rozdíl od zavedeného standardu desek 12,5 mm se desky Massivbauplatte montují u příček naležato, neboť síla desky, respektive z tloušťky plynoucí tuhost, snižuje riziko vzniku trhlin v podélných nepodložených spárách. Řezané spáry jsou samozřejmě v jednotlivých řadách přesazeny. Ostatní zásady montáže jsou shodné s běžnými příčkami. Maximální výšky příček jsou při vzdálenosti profilů 1000 mm do 5 m. Vedle příček jsou Massivbauplatte možnou alternativou pro opláštění šachet, kde je možné místo opláštění 3 x 15 mm pro 90 minut použití i Massivbauplatte 2 x 25 mm. V tomto případě ovšem již se standardní vzdáleností profilů.

Ideální využití desek Massivbauplatte jsou tedy například konstrukce chodbových traktů, kde je vyžadována robustnost příčky, požární odolnost a rychlost montáže. Obdobné je použití pro sociální zařízení ve variantě Knauf GREEN. Velmi zajímavou variantou může být použití desek Massivbauplatte u mezibytových stěn, kde jejich hmota může uspokojit majitele bytu při kontrole kvality stěny poklepem. Odezvou stěny jsou hluboké tóny, podobně jako je tomu u zděných konstrukcí. Laboratorní vážená vzduchová neprůzvučnost stěny W355 s dvojitými profily je 58 dB.

Desky Massivbauplatte lze rovněž využít ve stavbě kvalitního podkroví, kde jejich robustnost příznivě působí na tepelně-technické parametry prostoru (tepelná setrvačnost, akustické a izolační schopnost i vysoká odolnost proti prasklinám).

Srovnání celkových nákladů W112 A W 353 v ceníkových cenách

W112

Výrobek Číslo Spotřeba MJ Jednotková cena Cena
Knauf RED 12,5-2m 167720 4 m2 66,7 266,80
Cw profil 50-2,75m 3252 2 bm 29,7 59,40
UW profil 50-4m 3372 0,7 bm 24,7 17,29
Hmoždinka k 6/35 3537 1,5 ks 1,23 1,85
TN 25 3504 13 ks 0,18 2,34
TN 35 3505 32 ks 0,24 7,68
Uniflott 25 kg 61270 0,9 kg 43,2 38,88
Readygips 20 kg 47543 0,2 kg 31,99 6,40
Grundierung 1 kg 66083 0,09 kg 112 9,52
Dichtungsband 50 mm – 30 m 3468 1,2 bm 6,07 7,28
Skleněná výztužná páska 25 m 3698 3,2 bm 1,19 3,81
Cena materiálu celkem včetně prořezu 421,25
Práce Směrný čas: 55 minut 300 276,00
Náklady celkem 697,25

W355

Výrobek Číslo Spotřeba MJ Jednotková cena Cena
Knauf Massivbauplatte 25 mm – 2 m 2 m2 140 280,00
Cw profil 50-2,75m 3252 1,25 bm 29,7 37,13
UW profil 50-4m 3372 0,7 bm 24,7 17,29
Hmoždinka k 6/35 3537 1,5 ks 1,23 1,85
TN 25 3504 0 ks 0,18 0
TN 35 3505 25 ks 0,24 6,00
Uniflott 25 kg 61270 0,8 kg 43,2 34,56
Readygips 20 kg 47543 0,2 kg 31,99 6,40
Grundierung 1 kg 66083 0,09 kg 112 9,52
Dichtungsband 50 mm – 30 m 3468 1,2 bm 6,07 7,28
Skleněná výztužná páska 25 m 3698 3,2 bm 1,19 3,81
Cena materiálu celkem včetně prořezu 403,83
Práce Směrný čas: 37 minut 300 186,00
Náklady celkem 589,83
Knauf Praha s.r.o.
logo Knauf Praha s.r.o.

Společnost Knauf Praha, s.r.o. je významným dodavatelem sádrokartonových stavebních systémů a materiálů, suchých maltových směsí a stavební chemie. Na českém trhu působí od roku 1992.