Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Deska Knauf Diamant - specialista na výtahové šachty v panelových domech

Deska Knauf Diamant splnila kriterium mechanické pevnosti dané evropskou normou a lze jí samostatně ohradit výtahovou šachtu bez účasti zámečnických konstrukcí. Akustické vlastnosti lze ovlivňovat složením vrstev montované příčky či hloubkou dutiny. Příčka montovaná s deskou Knauf Diamant je ve značné výhodě při porovnání zvukové neprůzvučnosti.

V zemích, z nichž k nám sádrokartonové konstrukce přišly, jsou vnímány jako běžná součást výstavby. U nás je patrný ve značné míře konzervativnější přístup, zdění požívá stále značné důvěry, sádrokartonová konstrukce je někdy brána spíše jako z nouze ctnost. Hlavním argumentem zastánců hesla „cihla je cihla“ při porovnávání sádrokartonových a zděných konstrukcí je únosnost, pevnost konstrukce, akustika a protipožární vlastnosti.

Jistě, nebudeme prosazovat subtilní sádrokartonovou příčku tam, kde musí stát nosná stěna. Pokud ovšem zabrousíme do oblasti konstrukcí nenosných interiérových, vypadá argumentace naprosto jinak. Další body ve prospěch montovaných sádrokartonových konstrukcí přinesla právě aplikace sádrokartonové desky Knauf Diamant. Deska Knauf Diamant je protipožární, vlhkuvzdorná, odolná proti mechanickému poškození a vykazuje výborné akustické vlastnosti. Desku lze vizuálně poznat podle modrého kartonu.

Co tedy uvedení desky Knauf Diamant znamená?

Mechanická pevnost montovaných příček

Porovnání tří různých konstrukcí příček při namáhání normálnou silou – jednoznačně nejlepších výsledků dosahuje montovaná příčka, v tomto případě W112 s deskami Knauf Diamant (obr. 1).

Aktuální konstrukční novinkou je předsazená stěna Knauf W63 určená pro plné hrazení výtahových šachet. Tato konstrukce složená ze stěnových profilů UW a CW a opláštěná jednovrstvou deskou Knauf Diamant 12,5 mm, získala inspekční certifikát pro daný účel. Splnila kriterium mechanické pevnosti dané evropskou normou a lze jí samostatně ohradit výtahovou šachtu bez účasti stávajících zámečnických konstrukcí. Ty ostatně po několika desítkách let provozu bývají v povážlivém stavu a konstrukce s jejich použitím vykazuje neznámé vlastnosti. Závažnost výběru plného hrazení výtahové šachty vyvstane, pokud si představíme pád chodce do výtahové šachty ze schodiště po té, co se opřel o stěnu a ta se prolomila. Je na zodpovědnosti každého zadavatele, pro kterou variantu se rozhodne. Rozdíl v nákladech mezi rekonstrukcí ohrazení výtahové šachty improvizovaným způsobem nedoložitelných vlastností a správně provedeným ohrazením činí cca 1000,- Kč na jedno podlaží. Knauf nabízí spolehlivé certifikované řešení, které je výhodné i z cenového hlediska. Řešení, které mohlo vzniknout pouze díky sádrokartonové desce Knauf Diamant.

Akustika

Oproti zděné příčce je příčka montovaná s deskou Knauf Diamant ve značné výhodě při porovnání vzduchové neprůzvučnosti. Ukazuje se, že montovaná příčka, tedy vrstvená konstrukce, vykazuje podstatně lepší parametry v oblasti vzduchové neprůzvučnosti než příčka zděná.

To je zcela logické, akustické vlastnosti montované příčky lze ovlivňovat složením jejích vrstev či hloubkou dutiny. Příčka z vápenopískových cihel dosahuje díky své vysoké hmotnosti srovnatelných hodnot. Tento zisk je však krvavě vykoupen statickou náročností na vynesení takovéto příčky.

Požární ochrana

V oblasti požární odolnosti nabízí Knauf velmi širokou škálu sádrokartonových konstrukcí (příček, předsazených či šachtových stěn, podhledů atd.) v katalogu „Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy Knauf dle ČSN EN“. Z hlavních položek se sádrokartonovými deskami uvedených v katalogu pro ilustraci uvádíme:

  • zavěšené podhledy s požární odolností EI 15 až 90 min.
  • samonosné podhledy s požární odolností EI 30min. shora i zdola
  • příčky s požární odolností EI 15 až 180 min. (v extrému až 240 min.)
  • šachtové stěny s požární odolností EI 30 až 90 min.

Tyto konstrukce jsou velmi výhodné pro svou spolehlivost v oblasti požární ochrany a zároveň pro nenáročnost z hlediska statiky. Sádrokartonovou desku Knauf Diamant lze plnohodnotně použít pro všechny typy katalogových konstrukcí namísto desky RED. Dodržíme tím požadované složení z hlediska požární ochrany, splníme akustické požadavky a nevadí nám ani případné vlhké prostředí. V případě kumulovaných požadavků je nasazení sádrokartonové desky Knauf Diamant optimální.

Suchá výstavba má svá pro a proti jako každá skupina produktů. Bylo by škodlivé prosazovat ji pro použití, na která nemůže stačit. Ovšem je naprosto chybné považovat ji za outsidera symbolicky pod heslem „cihla je cihla“. Symbióza tradičního stavění se suchou výstavbou přináší mnoho pozitiv v podobě přesných konstrukcí, možností ztvárnění často náročných představ architekta, akustických kvalit i statické nenáročnosti na hlavní nosné konstrukce objektů. Výsledkem je podstatné zkrácení doby zhotovení i velmi citelné zlevnění.

Sádrokartonová deska Knauf Diamant významně rozšiřuje oblast použití sádrokartonových konstrukcí právě díky svým vynikajícím vlastnostem.

Akustická a extra odolná deska Diamant

Speciální sádrokarton s vysokou mechanickou odolností a výbornými akustickými vlastnostmi | Technologie nové generace | Využívá vlastností sádrovláknitých i sádrokartonových desek | Výsledkem je tvrdost a pevnost | Snadné tmelení | Objemová stabilita | Možnost zavešení težkých predmetu | Vysoká požární odolnost | Ideální pro drevostavby a nízkoenergetické domy

Deska Knauf Diamant je od srpna 2010 novinkou v portfoliu produktů společnosti Knauf. Ovšem i za tak krátkou dobu stačila vzbudit nejen pozornost, ale především zájem mezi odbornou veřejností. Označení Diamant není nadnesené ani náhodné, tato deska má skutečně výsadní postavení mezi sádrokartonovými deskami podobně jako zmíněný drahokam mezi ostatními nerosty.

Knauf Praha s.r.o.
logo Knauf Praha s.r.o.

Společnost Knauf Praha, s.r.o. je významným dodavatelem sádrokartonových stavebních systémů a materiálů, suchých maltových směsí a stavební chemie. Na českém trhu působí od roku 1992.